onsdag, april 01, 2015

Man borde lyssna på (C) och (FP) när det gäller Maleviksskolan

När frågan om Maleviksskolans vara eller inte vara som friskola nu kommer upp i kommunstyrelsen föreslår (C) och (FP) följande:

Vi vill att kommunen seriöst prövar frågan om att hyra ut lokalerna eller att sälja dagens befintliga skolbyggnad till friskolan. Den utredningen behöver göras utifrån flera aspekter. Vad är möjligt att göra enligt lagen? En fråga som vi måste få utredd då vi tror att andra skolor kan vara intresserade av att göra på samma sätt. Skolbyggnaden måste värderas, kommunen kan inte sälja en byggnad till underpris utan måste ta ut ett marknadsmässigt pris. Vi behöver också värdera vad elevunderlaget är värt och värdet på inventarier och kompetensen hos personalen. Eftersom skolan idag också har samförlagd verksamhet med fritid bör detta också belysas.

Bra och det är vad som skulle gjorts från början. Verkar dock inte som övriga partier är med på detta.

Inte minst ur den aspekten att fler kan ställa frågan att göra kommunala skolor till friskolor är det viktigt att man utreder vad elevunderlag, lärarnas kompetens med mera är värt. Och får man göra såhär?

Vid framtida förfrågnignar skulle en utredning redan finnas som går att hänvisa till och de som vill ta över kommunal skola som friskola skulle innan man startar arbetet veta spelreglerna.2 kommentarer:

Mattias Unander sa...

Bra! Men ni låser er fortfarande vid lite fiktiva saker eftersom elevunderlaget för en friskola beror helt på vad de erbjuder då de inte har ett eget upptagningsområde.
Det man eftersträvar här är ju att återfå självstyre för Maleviksskolan, inte att skapa en vinstgivande organisation. Man skissar på olika bolagsformer och till exempel kunde man villkora en uthyrning av lokalerna till skolan förutsatt att bolaget omvandlas till en stiftelse utan vinstintresse. Att gå ut med anbudsförfarande och få in ett riskkapitalbolag torde inte vara det primära syftet här. Tvärtom. Ett lärarkooperativ i stiftelseform t.ex. skulle tillföra något till Kungsbacka kommun som kan locka folk att aktivt söka sig hit. Och kanske locka tillbaka en del av de barn som nu sökt sig till friskolor i Göteborgsregionen.

Om man nu är rädd för att en försäljning skulle vara olaglig så är det enkelt att hyra ut. Det är knappast så att kommunens alla andra hyresgäster har tvingats till anbudsförfarande, eller hur? Jag tänker t.ex. på Studieförbundet Vuxenskolan, Åsa Havsbad & Camping, personalkooperativet Kullaviks Förskola, Mats Musikbutik, Kungsbacka Simsällskap osv. osv. osv. Flera av dessa kunde ha alternativa intressenter... Om man hävdar obligatoriskt anbudsförfarande måste det rimligen omfatta all uthyrning av kommunens fastigheter och mark, inte bara dessa lokaler.
Precis som man har sägs ha bestämt sig för att kommunen inte ska hyra ut till denna typ av verksamhet så kan man riva upp det och bestämma sig för att det är OK. Inget är ristat i sten.
Ännu bättre vore att helt enkelt återge Maleviksskolan KSS-status. Den organisation man nu har valt är dömd att dras med ökad ineffektivitet och stigande kostnader. Sammanslagningen till större enheter är tyvärr gjord enligt samma modell som sjukvården. Istället för små, effektiva enheter med korta beslutsvägar tillsätter man mellanchefer, administratörer som "stöd" till dessa chefer och tvingar sedan de lokala cheferna ideliga resor till möten på annan plats. Det intressanta är att man oftast gör detta med syfte att spara pengar eller effektivisera, trots att forskningen och erfarenhet ger en dyster bild. 74% av sammanslagningarna i näringslivet når inte de ekonomiska målsättningarna. Trots detta kan det finnas andra skäl till sammanslagningar som t.ex. konkurrensläget som gör att man måste gå samman eller gå under. Så är det inte för skolorna i detta fall. Ej heller har det varit fallet för SU, NU-sjukvården, Karolinska, Skånes UniversitetsSjukhus osv. osv. I samtliga fall steg kostnaderna radikalt när man slog samman i syfte att spara. De enda som fått kontroll på kostnaderna är Karolinska och det var genom gammal hederlig osthyvelmodell, inte tack vare effektivitetsvinster.
Så vad har hänt i Hallands Sjukhus efter att man slog samman Kungsbacka-Varberg-Halmstad? Tja, fram till sammanslagningen hade man sjunkande kostnader. Det totala budgetunderskottet för alla tre sjukhusen var före sammanslagningen 60 miljoner kronor. Året därpå steg det till 183,5 miljoner. Därefter blir det svårare att avgöra eftersom man lyfte ut vårdgarantikostnaden till regionkontoret men underskottet var 80MSEK + ett extrabidrag på 53MSEK under året + vårdgarantikostnaden. Och så har det fortsatt. Administrationen växer, en rad mellanchefer har tillkommit, 40 bilar rullar mer eller mindre non-stop mellan de olika sjukhusen och regionkontoret för otaliga möten. Vårdplats- och personalbrist har blivit vardagsmat.
Det är enligt samma modell man valt att organisera skolorna i Kungsbacka. Obegripligt. I intentionsförklaringen skulle man återföra bestämmanderätten till rektorerna men i verkligheten har man centraliserat makten och är på god väg in i ett ineffektivt administrationsträsk. Dags att vända skutan innan det är för sent.
Riv upp organisationen innan kostnaderna stiger ännu mer.
Lår de skolor som vill vara självstyrande lyda under en (liten) KSS-nämnd som i t.ex. Sollentuna. Skollagen ger stöd för detta, tvärtemot vad vissa politiker i Kungsbacka tvärsäkert hävdar.

TOMMY RYDFELDT sa...

Mattias; Nej det är inte min uppfattning vad gäller lagligheten som jag hävdar det är det som en statlig myndighet, statskontoret, kommit fram till och som även de domstolar som kan pröva frågan kommit fram till.

Läs denna länk:

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2008/200810.pdf

Statskontoret skriver bland annat;

"Slutsatsen är att det finns med allra största sannolikhet inget rättsligt utrymme att rikta erbjudande om att överta den kommunala verksamheten till en viss intressent, ett visst kollektiv, exempelvis anställda.

Snarare är det sannolikt på det sättet att kommunen, genom att besluta att avknoppning, privatisering ska ske, i stor utsträckning berövat sig själv de verktyg som gör att olika kommunala hänsyn kan påverka utfallet av avknoppningen. I mycket hög grad kommer priset, högsta anbud, att vara gällande."

Och denna länk:

http://www.dn.se/sthlm/kammarratten-forsaljningen-av-tibble-gymnasium-var-olaglig/

Kammarrätten skriver bland annat

” Kommunen tog inte betalt för det mervärde som utgjordes av skolans varumärke, elever och lärarkompetens” Precis vad jag hävdar man måste.

Vi har ett fritt skolval precis som det är fritt att välja tandläkare eller vårdcentral.
När någon vill ta över skall antalet elever, skolans varumärke, kvalité och sådant värderas.

Här är en annan länk från Gotland. En skola såldes för 28 miljoner. Skulle köparen betalat detta om det inte fanns ett värde? Nu har de startat denna skola från ingenting och ingen avknoppning men länken visar det värde en skola har på marknaden. Så skulle kommunen bara överlåta Maleviksskolan så överlåter man ett värde utan ersättning.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=4888040

Vad gäller när kommunen hyr eller hyr ut gäller inte anbudsförfarande utan att man hyr eller hyr ut till marknadsmässiga priser. Men det är inte det frågan gäller här utan verksamheten som överförs.

Hyr kommunen ut för billigt är det ju indirekt stöd och då kan man få en konkurrensavgift eftersom man snedvrider konkurrensen.

Det är också en missuppfattning att priset avgörs till vem man säljer. T.ex. en stiftelse. Det är fel utan det är vad man säljer.

Det jag tycker är beklagligt är att de politiker som fick underhandsinformation inte varnade för hur lagstiftningen ser ut och de domar som finns. Det gav givetvis många ett hopp om förändring.

Tyvärr vill vissa fortfarande inte utreda detta ordentligt.
Kommunen borde tidigt låtit en oberoende jurist utreda om en avknoppning var möjligt och därmed fått ett bra underlag för beslut.

Sannolikt hade en sådan utredning kommit fram till att det inte är möjligt utan anbudsförfarande. Därefter kunde kommunen gjort bedömningen om man ville gå vidare och på vilka villkor.
Slutligen hade förmodligen det hela hamnat i domstol . I grunden är det EU:s konkurrensregler som gäller och som man måste ta hänsyn till.