fredag, augusti 17, 2007

Peter Eriksson talar i egen sak och uttalar sig bara när det passar honom.

Peter Eriksson (mp) gillar inte tanken på att man skulle kunna ha extra val i kommuner och landsting.

Men givetvis talar Peter Eriksson i egen sak. Miljöpartiet har ibland skickligt ibland hänsynslöst utnyttjat att man varit vågmästare och hoppat både hit och dit bland blocken. Allt för att med ganska få mandat och röster bakom sig kunna få ibland ett orimligt inflytande. Detta vill givetvis inte Peter Eriksson vara utan.

Om möjligheten till extra val fanns skulle ju både (s) och alliansen kunna tröttna på miljöpartiets försök till politisk utpressning och genom extra val ge väljarna chans att säga sitt.

Om han inte ställer upp på att utreda om det går att ha extra val till kommun och landsting så tycker han uppenbarligen det är OK att man hoppar hit och dit som vald och att majoriteten kan skifta från dag till dag.

Precis som jag skrev i mitt tidigare inlägg idag, när en avhoppad politiker uteblir från mötet skiftar ju majoriteten tillbaka den gamla eftersom ersättaren kommer från det parti politikern blir invald från. Skall vi ha det så?

Peter Eriksson väljer också att uttala sig om de saker som passar honom.

Jag väntar fortfarande på en förklaring på att färre elever har behörighet till gymnasieskolan och går ur grundskolan utan godkänt i mattematik, svenska och engelska. Hur har detta kunnat ske under miljöpartiets 8 år som stödparti till (s)?

Jag väntar i och för sig även på uttalande av Mona Sahlin och Lars Ohly i samma fråga.

Hur kunde vänsterkartellen överge skolan på detta sätt?

Majoriteten kan skifta varje vecka

Allianspartierna är nu överens om att utreda möjligheten att ha extra val i en kommun.

Precis som alliansens partisekreterare skriver i en artikel i Dagens Nyheter innebär inte detta automatiskt att valresultat, där ingen får majoritet, automatiskt skall innebära extra val.

Man skriver:

”Vi ser detta som ett sätt att lösa situationer som annars kan leda till att den politiska inriktning väljarna ger mandat för inte kan genomföras. Sådana situationer riskerar också att leda till att trovärdigheten för vårt demokratiska system urholkas.”

I alla kommuner har inte kommunledningen majoritet utan minoritetsstyr. Både Landskrona och Lysekil är sådana kommuner. Men då utgår man från valresultatet och får i vissa frågor söka breda lösningar.

Halmstad och Sundbyberg har ju helt andra situationer.

I Halmstad har väljarna röstat fram en koalition mellan alliansen och SPI (pensionärspartiet). Där hoppade moderaten Michael Zand över till Sverigedemokraterna och ändrade valresultatet.

Och det får ju också det lustiga resultatet att man inte vet vilken majoritet man har från vecka till vecka. Låt säga att Zand blir sjuk när budgeten skall tas. Då ersätts han av en moderat och kommunen får alliansmajoritet. Vid nästa sammanträde är att tillbaka och majoriteten blir oklar.

Likadant är det i Sundbyberg. Är moderaterna som blev sossar borta tjänstgör moderata ersättare och alliansens majoritet återställs.

Därför att Zand i Halmstad och herrarna från Sundbyberg är ju faktiskt invalda som moderater och har själva satt sig över väljarnas val.

Kan man ha det så att kommuner skiftar majoritet varje vecka? Givetvis inte. Därför är det bra att frågan utreds. Och att man tittar på i vilka situationer som extra val skall kunna genomföras och hur och vem som beslutar om detta val.

torsdag, augusti 16, 2007

Alliansens kommunikationsstrategi - Artikel i NU

Idag får jag publicerat en artikel i liberala nyhetsmagasinet NU. Den handlar om en fråga jag tagit upp tidigare, alliansens kommunikationsstrategi, eller brist på sådan.

Jag vill vinna valet 2010. Men då måste man lära sig att kommunicera bättre.

Här är artikeln.

Har alliansen någon kommunikationsstrategi?

Inför valet 2006 fanns en så kallad äntringsstyrka och många sakområden var färdigförhandlade. Ingen borgerlig regering hade varit så förberedd. Eftersom alliansen ville förändra Sverige trodde jag att man också förberett hur förändringarna skulle kommuniceras.

Efter valet hade man världens chans att vinna debatten. Vi hade en socialdemokrati som förlorat valet, stod utan partiledare och till stora delar utan politik.

Men alliansen tog inte chansen

För att vinna debatten är lika viktigt som att genomföra förändringarna. Det som på engelska lite föraktfullt kallas ”spin”.

Defensiva argument

När förslag efter förslag lades var man dåliga på att tala om varför de lades och syftet.

När opinionssiffrorna blev sämre möttes vi av budskapet att ”vi har genomfört on del obekväma förslag”, precis som det var en ursäkt.

När man använder den sortens defensiva argument så bekräftar man på något sätt att den politiken man för inte är bra. Och ingen kan väl tro att ett sådant budskap ökar väljarstödet?

Sommaren 2007 har också varit rätt bedrövlig. Tydligen tog regeringen och dess medarbetare semester. Trots att man vet att från midsommar fram till skolan börjar så är det oerhört populärt för intresseorganisationer att göra utspel och media att fylla tidningar med undersökande reportage, som ofta kommenteras av så kallade experter.

Kritik stod okommenterad

Jag trodde i min enfald att det fanns en grupp som tittad igenom dagens utspel och såg till att ett statsråd eller statsekreterare fanns tillgängliga för kommentarer. Men så var inte fallet. Kritik stod okommenterad.

För det första tycker jag regeringen genomfört många bra förslag. För det andra vill jag vinna valet 2010. Helst med ett stärkt folkparti.

Man måste driva debatten

Men då måste man lära sig att kommunicera. Att vara tillgänglig. Att driva den politiska debatten och inte alltid komma på defensiven.

Om man har en kommunikationsstrategi måste den omedelbart ses över. Saknas en sådan måste man skaffa en sådan väldigt snabbt.

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingspolitiker
Kungsbacka

Valfrihet och Svennis

Varför är vi generellt så rädda för valfrihet i Sverige? Speciellt gäller de politiker på vänstersidan som ofta tycker att valfrihet är onödigt och att politiker gör de bästa valen åt medborgarna.

Jag kan ju inte undvika att ta upp Vårdval Halland igen. Friheten att i Halland välja vårdcentral.

Jag tror att herr Svensson i Slöinge och Fru Olsson i Kungsbacka är bättre på att välja vilken vårdcentral de vill tillhöra än vad jag är som politiker. Så enkelt och så naturligt att medborgaren själv får göra detta val. Läs gärna vad jag skrev igår om Vårdval Halland.

Nu uppmärksammas att flera friskolor vill etablera sig i Stockholm.

"Var tredje kan gå i friskola 2008" heter rubriken i Svenska Dagbladet. Men bara om föräldrar och elever väljer det. Ingen tvingas ju gå i en friskola. Så hur många som kommer att gå i friskola är helt upp till föräldrar och elever. Ingen som vill gå där, inga friskolor, så enkelt är det. Skolor utan elever fungerar dåligt.

Bra förövrigt att skolborgarrådet Lotta Edholm (fp) är tveksam till att en hel stadsdels skolor blir friskolor. Det är ju valfrihet det handlar om och blir alla kommunala skolor i en stadsdel friskolor finns ju ingen valfrihet.

Kan inte undvika att skriva några rader om Sven-Göran Eriksson. Han är tydligen född med matjord från Värmland i fickorna. Efter två omgångar har hans Manchester City 6 poäng och Man United 2 poäng. På söndag möts dem. Dags att ringa Canal Digital och beställa Canal+.

Pendeltåget Kungsbacka-Göteborg fyller 15 år

Idag är det 15 år sedan pendeltåget mellan Kungsbacka och Göteborg invigdes.

Kungsbacka Posten uppmärksammar som enda tidning denna milstolpe. Man gör det genom två artiklar varav en är en intervju med undertecknad bloggare inklusive en bild där jag står på perrongen i Kungsbacka. Tidningen har tyvärr inga artiklar upplagda på nätet så jag kan inte länka själva artikeln.

Konstigt att varken Kungsbacka kommun eller Västtrafik uppmärksammar de första 15 åren.

Jag hade äran att vara en av dem som drev igenom frågan. Det är inte alltid att man som politiker är med och föreslår en sak och sedan helt plötsligt sitter vid yttersta makten och får chans att genomföra det och det lyckas.

Jag tar inte ensam åt mig äran. Det finns ett antal politiker och tjänstemän som var mycket viktiga i processen. Ni vet vilka ni är. Ingen nämnd och ingen glömd. Och jag tror ni är lika stolta som jag idag.

Här är en liten betraktelse och fakta om pendeltåget denna jubileumsdag.


NÄR PENDELTÅGET KOM TILL KUNGSBACKA.


I början av 80-talet motionerade jag till kommunfullmäktige om pendeltåg mellan Kungsbacka och Göteborg.

Reaktionerna jag fick var positiva att jag som ung politiker ville något men ”du förstår väl att det är omöjligt. Kostar för mycket och man måste ha dubbelspår.”

Idén fanns det där hela tiden och det var fler som tyckte som jag. Varför inte göra ett försök?

Dubbelspår på västkustbanan blev aktuellt andra halvan av 80-talet och vi såg vår chans.Byggde man mellan Göteborg och Kungsbacka blev faktiskt pendeltåg möjliga.

Våren 1988 fick Kungsbacka förfrågan från Banverket om sträckningen av västkustbanan, Skulle den dras igenom Kungsbacka eller utanför? Drogs den utanför kunde vi glömma pendeltåg. En majoritet tog beslutet några dagar innan valet att den skulle gå igenom centrala Kungsbacka. Men med vibrationsdämpande påldäck och andra åtgärder som skydd.

Varberg och Falkenberg fick samma frågor och kunde inte svara. Det innebär att Falkenberg håller på att få sitt dubbelspår nu snart 20 år senare. Och i Varberg vet ingen när det kommer och hur det skall dras.

Med sträckan bestämd började det stora arbetet med genomförandet. Tåg skulle köpas in, stationer skulle byggas och finansieras.

Länsstyrelsen skulle förhoppningsvis bidraga med 50 % av kostnaden för plankorsningar och plattformar. Efter många diskussioner med olika ledamöter i länsstyrelsen lyckades Kungsbacka få en majoritet för att det mesta av Hallands anslag skulle gå till pendeltågen. Bakslaget kom från Banverket som i princip inte hade pengar att bygga till Kungsbacka. Kommunen fick välja mellan att ha Storgatan kvar som icke planskild korsning eller inte få tågen till stationen.

Med rekordfart planlades och byggdes det och 16 augusti 1992 kunde trafiken invigas.

Kan vi tänka oss ett Kungsbacka utan pendeltåg?

Tommy Rydfeldt

onsdag, augusti 15, 2007

Hallänningarna väljer mer privata vårdcentraler

Vårdval Halland har nu varit igång sedan 2007-01-01. Kort beskrivet innebär systemet att patienten själv väljer vilken vårdcentral/vårdenhet man vill tillhöra, privat eller landstingsdriven, och sedan får vårdenheten ersättning enligt bestämd taxa. Vårdenhet kan inte säga nej till patient och om man remitterar för att slippa vissa patienter får man avdrag på ersättningen.

Jag har skrivet utförligare om Vårdval Halland här.

Siffrorna visar nu att 9,4 % valt att byta vårdenhet. Och man väljer i större utsträckning privatdrivna vårdenheter.

Inför starten av Vårdval Halland var 28,5% av patienterna anslutna till privatdriven vårdenhet och 71,5 till landstingdriven. Efter val är nu 31,6% anslutna till privatdriven enhet och 68,4% till landstingsdriven.

Två nya privata vårdenheter startar i Kungsbacka (Kullavik) och Varberg i höst som säkert kommer att få många nya patienter från landstingsdrivna enheter. Och i Halmstad går Capios klinik med i systemet.

Jag gissar inom ett par år kommer fler hallänningar att vårdas av privata vårdenheter.

Det intressanta är att det är i så fall är inget politiskt beslut utan ett beslut av patienterna själva.

Att patienter vårdas av privatdrivna enheter är inget självändamål. Min förhoppning är att den ökade listningen hos privata enheter skall fungera som en väckarklocka och morot för de landstingsdrivna vårdenheterna så att de blir lika attraktiva som de privatdrivna.

Land till salu? Parti på gång?

Det låter som ett aprilskämt eller något Boris Jeltsin skulle ha kunnat hitta på efter lite för mycket vodka. Att sälja en del av sitt land?????

Men tydligen är det sant att Ryssland erbjöd Finland att köpa Karelen 1991.

Tydligen funderade Finland, och dåvarande presidenten Mauno Koivisto, allvarligt på erbjudandet men kom fram till att det skulle bli för dyrt.

Undrar vad Putin skulle säga om Finland idag bad att få köpa Karelen? Jag tror han skulle ha blivit mycket upprörd. Självkänslan i Ryssland har klart ökat på 15 år.

Kanske Fredrik Reinfeldt skall lägga ett bud på Åland?

Enligt tidningen Dagen har f.d. kommunalrådet i Göteborg och, enligt tidningen, ledande ideolog inom kristdemokraterna, Lars F Eklund, lämnat partiet.

Orsaken skulle vara att (kd) inte är tillräckligt kristdemokratiska med europeiska mått.

Det har ju tidigare mullrats bland vissa fundamentalistiska krafter, senast efter kristdemokraternas riksting, mot att (kd) inte är tillräckliga motståndare till bland annat aborter. Hot om nytt parti har uttalats.

Är Lars F Eklunds avhopp från (kd) del av detta?

Är ett nytt kristet parti på gång?

Klart är att partiet är idag ett helt annat än vad man var när det bildades. Kristdemokraterna har gjort ett val. Kd har blivit ett mer allmänborgerligt parti och på flera punkter anpassat sin politik. Partiet har också därmed attraherat betydligt fler väljare. Man blev därmed också en naturlig medlem av alliansen.

Kanske priset är att de mest fundamentalistiska och ideologiskt renläriga lämnar partiet.

Hur stor betydelse dessa grupper har för (kd) vet jag inte. Förmodligen har man större stöd bland kd:s medlemmar än bland väljare.

Göran Hägglund har gjort ett val. Han markerade detta val vid rikstinget. I kalkylen ingår förmodligen avhopp från partiet. Göran Hägglund har säkert insett att ett (kd) som kräver hårdare abortlagstiftning och blir mer likt vissa kristna partier i Europa attraherar mindre antal väljare och kan på sikt få problem att sitta i en regering.

tisdag, augusti 14, 2007

Förvirrad socialstyrelse

De senaste dagarna har socialstyrelsen med rätta fått kritik för de riktlinjer man planerar för sjukskrivningar. Det är inte fel med vägledning och riktlinjer men de skall vara rimliga och baserade på vetenskapliga rön.

Jan Larssons uttalande för några dagar sedan kommer många att minnas länge.

Då sa han:

”Vi kan inte säga att vi har någon god vetenskaplig grund för några av de här riktlinjerna eftersom själva frågeställningen om arbetsförmåga är rätt ny för den medicinska vetenskapen”

Men nu backar samme Jan Larsson.

Nu heter det att socialstyrelsen är feltolkad och att man har olyckliga formuleringar. Men uttalandet ovan dementeras inte.

Jag begriper inte överhuvudtaget varför man gick ut nu och svarade på frågor. Riktlinjerna skall inte vara klara förrän i oktober. Och när det kommer måste det baseras på vetenskapliga rön. Inte gissningar, tro och eventuellt förhoppningar om att man har rätt.

Det har inte varit en bra vecka i varken Jan Larsson eller socialstyrelsens liv.

Jan Björklund har aldrig behövts mer

Nu skriver Dagens Nyheter följande:

”När höstterminen börjar står 11,4 procent av sextonåringarna utanför gymnasiets ordinarie program, därför att de inte har godkänt betyg i matematik, svenska eller engelska. Det är den högsta andelen sedan det nya betygssystemet infördes, enligt Skolverkets preliminära statistik.”

Ytterligare ett bevis för att de tre vänsterpartierna (s), (mp) och (v) misslyckats totalt med svensk skola.

Det allvarliga är inte statistiken som sådan utan det faktum att dessa 11,4% inte har ordentliga kunskaper i svenska, matematik och engelska. Brister de riskerar ta med sig ut i sitt vuxna liv.

Skäms inte vänsterkartellen? Skäms inte Mona Sahlin som sedan början på 90-talet i tre omgångar suttit i regeringen?

Är hennes löften om ändrad skolpolitik bara en ny Mona Sahlin "Snackis"? Ni vet där hon lovar en massa men inget händer?

Jan Björklund (fp), vår skolminister, har aldrig behövts mer. Han har ett stort arbete framför sig att vända skolskutan rätt.

Även Svd skriver om detta

UPPDATERING 14:46

PJ Anders Linder kommenterar skolverkets statistik på Svenska Dagbladets ledarsida.

Och jag undrar var är Mona Sahlin, Peter Eriksson och Lars Ohly? Ni som under 8 år regerade ihop och ställde till det? Vad tysta ni blev idag.

Socialstyrelsen får på tafsen

Jag skrev om socialstyrelsens den 10 augusti och deras tankar att ha riktlinjer för sjukskrivning. Läs här. Var förundrad över hur dem tänkte och är det fortfarande. Kritiken som kommer får dem ta.

Speciellt detta citat som lämnades till Dagens Nyheter gör att man funderar på hur socialstyrelsen tänker eller inte tänker. Det kom från Jan Larsson:

”Vi kan inte säga att vi har någon god vetenskaplig grund för några av de här riktlinjerna eftersom själva frågeställningen om arbetsförmåga är rätt ny för den medicinska vetenskapen”

Kritiken haglar in mot socialstyrelsen med rätta. Både på Svenska Dagbladets brännpunkt och Dagens Nyheters debattsida finns idag artiklar som starkt ifrågasätter riktlinjerna.

En del vänsterdebattörer försöker få det till att det är alliansregeringen som har dessa tankar. Man tar väl chansen. Uppdraget att ta fram riktlinjer kommer från regeringen Göran Persson 2005. Socialstyrelsen är ett självständigt verk som inte styrs av regeringen.

Det gör inte förslaget bättre men rätt skall vara rätt.

UPPDATERING 14 augusti 12:08

Nu uttalar sig socialförsäkringsministern i Svenska Dagbladet om socialstyrelsens regler. Rubriken på artikeln blir lite konstig "Ministern står fast om sjukrivningar".

För det dem skriver är:

"Cristina Husmark Pehrsson vill dock inte gå in i detalj på de nya direktiven.

- Det är inte min uppgift som minister. Jag får helt enkelt lita på de bedömningen som gjort av de sakkunniga på Socialstyrelsen och Försäkringskassan, säger hon till SvD.se.

Men ansvarig medger ju att direktiven inte är helt vetenskapligt grundade?

- Jag måste lita på att de gjort de övervägningar som behövts och det gör jag i det här fallet."


Går hon in i detalj blir det ministerstyre. Men regeringen som helhet bör fundera på om socialstyrelsens tankar är så kloka när de redovisas i oktober och eventuellt lämna andra direktiv. Det är inte ministerstyre.

måndag, augusti 13, 2007

Lars Ohly levererade veckans största ickenyhet

I sitt sommartal på söndagen meddelade Lars Ohly att han och vänsterpartiet kan tänka sig skattehöjningar. Det är väl ingen nyhet. Vänsterpartiet kan alltid tänka sig skattehöjningar.

Ohly och övriga är ju givetvis bättre på att spendera medborgarnas pengar än vad medborgarna själva är.

En nyhet skulle ha varit att vänsterpartiet kunde tänka sig skattesänkningar. Den lär vi aldrig se.

I Göteborg lämnade man till och med kommunledningen, inflytande och ansvar för att (s) och (mp) ville sänka kommunalskatten med 25 öre.

Till saken hör att budgeten var klar, man hade fått med alla önskningar och så fanns det pengar över. Men (v) sa nej. Skatten skall aldrig sänkas av princip.

Nyval i kommunen, Bostadspriser och George Bush hjärna.

Röran i Sundbyberg har fått frågan om kommunala nyval att dyka upp igen. Skall de vara tillåtna?

Det finns både för- och nackdelar. Frågan är svår rent tekniskt. I kommunerna sitter ju alla partier över viss storlek i kommunstyrelsen, nämnder och styrelser.

Misstroende kan ju därför inte riktas mot kommunstyrelsen.

Förmodligen så får man införa ett direkt nyvalsyrkande som röstas om i kommunfullmäktige. Kuriosa att hade det funnits i Sundbyberg hade nog herrarna inte hoppat av.

Skall man ändra grundlagen och ge möjlighet till kommunala nyval tycker jag att man allvarligt skall fundera på att ta bort kravet på proportionalitet i valen till styrelser och nämnder. Majoriteten borde utse alla ledamöter som givetvis blir färre. Kommunstyrelser på 5-7 ledamöter räcker då. Säkert blir det färre nämnder och styrelser också.

Istället skulle krav på att ärenden behandlas i fullmäktigeberedningar, där alla partier finns med, införas.

Bostadspriserna stiger meddelar Mäklarstatistik. Kul är att denna statistik tas fram av ett företag från Kungsbacka, Värderingsdata. VD är en gammal arbetskamrat till mig Berndt Ringdahl.

Så till själva priserna. Att de stiger är inte så konstigt. Sveriges ekonomi går bra, de flesta har fått bra lönehöjningar, inflationen är låg, fastighetskatten sänks och schablonskatten har tagits bort för bostadsrätter. Sist men inte minst så vill, trots att vänstersidan inte vill förstå det, ca: 90 % av svenskarna äga sin bostad. Det visar de flesta undersökningar.

När människor ser att de har råd beslutar man sig att köpa en bostad eller byta upp sig. Och de allra flesta köper för att bo där under lång tid inte spekulera. Vilket också driver priserna uppåt om flera har hittat samma drömbostad.

Dagens roligaste rubrik hittar vi i Dagens Nyheter. ”Bush hjärna avgår”. Det är nog många som hävdar att den, hjärnan alltså, har avgått för länge sedan. Vissa till och med att den aldrig följde med George Bush in i Vita huset. Man har nog haft skoj på DN när rubriken bestämdes. För den som inte känner till det hela handlar artikeln om att George W Bush medarbetare Karl Rove avgår.

söndag, augusti 12, 2007

Svennis levererar och Mona snackar


Så har Sven-Göran Eriksson, allas vår Svennis, startat ligan så som de flesta fotbollsjournalister i England inte ville. Hans Manchester City vann på bortaplan mot West Ham med 2-0.

Men brittiska fotbollsjournalister har lätt att ena veckan såga en manager för att nästa vecka hylla samma person. Och idag får Svennis god press.

Senaste tidningsankan i England har ju varit att Svennis köpt spelare utan att känna till dem. Något han avvisade igår.

Han har i och för sig inte sett alla spela men har fått goda vitsord från dem som sett dem och haft mängder av videos att titta på. Tydligen räckte det.

Men det är en lång serie och givetvis kommer City att få svårt att ta en topplats. Men kul är det för Svennis, Hasse Backe och Tord Grip.

Enligt Svennis har ingen annan manager i ligan hört av sig och sagt grattis till jobbet. Tidningarna spekulerar att de för det första är avundsjuka för att han fick jobbet många ville ha och sedan finns det gammalt groll sedan tiden som förbundskapten för England. Svennis ville ha spelare till träningar och träningsmatcher och klubbarnas manager var inte så villiga att släppa dem.

Dagens roliga rubrik är en ledare i Svenska Dagbladet om Mona Sahlin, " Någon Svennis är hon inte".

Verkligen inte. Hon har mer gemensamt med de engelska journalister jag beskrev ovan. Oblygt lovar hon storstadssatning på 15 miljarder efter 12 år av sossestyre där hon själv en tid var ansvarig för dessa frågor.

Man kanske kunde lovat detta i vårbudgeten 2006?

En ny snackis av Mona

Mona Sahlin sommartalade igår. Nu skall hon fixa den svenska förorten.

Tidigare skulle hon ordna det för småföretagare som bitr. näringsminister, se till att integrationen fungerade som integrations och storstadsminister och få bukt med bostadsbristen som samhällsbyggnadsminister. Vad hände? Bra fråga.

Man kan inte anklaga Mona Sahlin för blygsamhet eller ha svårt för att sprida löften omkring sig. Handlingskraft är väl dock ett ord som är svårt att ha med i omdömen om (s)ledaren.

Man kan fundera över varför satsade inte (s) och Mona Sahlin på förorten när man satt vid makten? Och Mona hade ju fantastiska möjligheter som minister för integration, samhällsbyggnad och storstäderna.

Uppenbarligen en ny snackis av Fru Sahlin.

Nyval i Storbritannien?


Skall gå Gordon Brown utlysa nyval eller inte? Han funderar säkert på den frågan. Storbritannien har femåriga mandatperioder men inte fasta. Så vi vet bara att nästa val skall hållas senast våren 2010. Men håller man nyval nu och vinner så får Gordon Brown fem nya år.

Labour får 42 %, de konservativa 32 % och Liberal democrats får 14 % i en opinionsundersökning.

Samtidigt som det ger möjligheter finns det faror med att utlysa taktiska nyval. Väljarna brukar inte uppskatta det.

Den australiensiske premiärministern Bob Hawke vann valet 1983. Hösten 1984 var han långt före i opinionsundersökningarna och utlyste nyval bara 1,5 år efter förra valet. Till mångas förvåning gick han istället tillbaka men behöll regeringsmakten. För mycket taktik?

Dessutom är opinionsundersökningar en sak och val ett annat. Han föregångare Harold Wilson utlyste nyval 1970 med goda opinionsundersökningar i ryggen och förlorade.