söndag, juli 08, 2007

Valfrihet i vården och vem bestämmer, patienten, politikern eller doktorn?


Vem skall bestämma i sjukvården? Politiker, de som arbetar i vården eller patienten?

Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund, tar i en debattartikel i GP idag och på ett seminarium i Almedalen, upp denna fråga.

Ett direkt svar på frågan finns inte. Givetvis har politiker det övergripande ansvaret. Man lämnar inriktningsbeslut på vad som skall göras och finansierar. Professionen har sedan att genomföra dessa beslut. Hur en patient vårdas är inget politikerbeslut utan något läkare och patient måste diskutera fram.

I vissa situationer ligger givetvis beslutet helt på den som ger vård.

Att ge mer makt till patienten är alltid kontroversiellt. Därför både politiker och vårdorganisationen måste lämna ifrån sig makt.

I Landstinget Halland finns det inget remisstvång. Man kan söka öron-näsa-hals läkare utan att först gå via allmänläkare. Att ge patienten denna makt minskar givetvis professionens och politikers makt. Och alla gillar det inte. Vänsterpartiet i Halland har via en motion försökta att stoppa remissfriheten men givetvis misslyckats.

Från 1/1 2007 finns något som heter Vårdval Halland. Kort beskrivet så fungerar det så att alla vårdcentraler, privata som landstingsdriven, ingår i ett kundvalssystem.

Varje medborgare i Halland har en vårdpeng. Man väljer sedan vilken vårdcentral man vill tillhöra och den vårdcentralen får sedan pengarna. Är man inte nöjd byter man central och pengarna flyttas till din nya central. Om den vårdcentral du tillhör inte har tid och kan ge dig vård kan du söka vård på annan central och den du tillhör får då betala för besökte. Detta stimulerar till att försöka förbättra tillgängligheten. Och om du remitterar patienter för att slippa vårda får du avdrag på vårdpengen. Tillgänglighetsmålet är 80 %.

Intressant var att Vårdval Halland infördes i bred enighet. Endast (v) och pensionärspartiet var emot.

Region Skåne och Landtinget i Stockholms län planerar att införa liknande system från 2008. I Skåne verkar det som det finns en bred enighet men i Stockholm verkar (s), (v) och (mp) vara emot.

Alla är givetvis inte nöjda i Halland.

Läkartidningen har gjort ett antal artiklar om Vårdval Halland som är värd en genomläsning.

I dessa kommer olika röster till tals.

Landstingsdrivan centraler har på flera ställen tappat patienter. Och deras effektivitet ifrågasätts. Landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson (m) ansåg i Västnytt den 19 juni att ta emot 20 patienter om dagen är ganska rimligt.

Och jag ser inte Mats Erikssons uttalande som något konstigt eller omöjligt.

Om vi funderar själva. När vi sist besökte en läkare på en vårdcentral, hur lång tid tog samtalet med läkaren? De flesta jag frågar säger mellan 10-20 minuter. Vid en beräkning på 15 minuter per patient så blir det tid i 4,5 timmar för patienter om dagen och resten av arbetstiden för annat.

Är det omöjligt? Om läkarna har för mycket administrativt arbete så är det där man skall börja och göra det lättare för dem. Inte ge dem mindre antal patienter per dag.

Hur många patienter skall en läkare ta emot per dag? Som framgår av Läkartidningen är det en fråga där det finns olika meningar. Och med ett kundvalssystem så löser ju frågan delvis sig själv.

Om en vårdcentral, privat eller landstingsdriven, driver någon slags löpandeband vård där målet är att träffa så många patienter som möjligt kommer kvalitén bli lidande och de kommer snabbt att förlora patienter till andra centraler.

En framgångsrik vårdcentral måste balansera effektivitet med kvalité.

En annan stridsfråga är om patienten skall ha makten att välja central.

Flera röster ifrågasätter patientens ”kompetens” att välja. Jag tror det handlar om att man på vårdcentraler i allt för stor grad utgått från den medicinska vård man lämnat. Den har kommit i centrum och det är inte fel. Men sedan har man glömt tillgänglighet, bemötande och andra frågor som också är viktiga för patienterna.

De som kommit fram, fått en tid och fått vård har varit nöjda. Men de som aldrig får en tid eller möts av automatiska telefonsvarare eller i bästa fall en stressad sköterska, som bara sagt vi har inga tider, hur har de upplevt vården? Ofta mycket negativt.

Den som väljer vårdcentral i framtiden kommer att bedöma helheten vilket givetvis gör att skall man överleva som vårdcentral får man försöka ändra synsätt och vara medvetna om att patientens val bygger på olika saker.

Alla patienter förstår inte att vissa vårdcentraler tycks ha öppet när de som jobbar där vill jobba och inte när patienterna önskar besöka dem. Att ha öppet enbart vardagar och stänga efter lunch på fredag är knappast ett sätt att få fler patienter.

Vårdval Halland saknar en sak som är viktigt. Valet borde bygga på listning hos en enskild läkare och inte som nu vårdcentral. Vi i folkpartiet var medvetna om detta men att som först i landet dra igång ett kundvalssystem som ingen provat var en stor sak i sig. Men vårt mål är att när systemet satt sig, det är ju bara lite över 6 månader gammalt, så skall lisningen ändras till läkare.

Läs min och Ulla Ertsborn artikel i Hallands Nyheter om detta.

Inga kommentarer: