lördag, augusti 30, 2008

Tågtrafiken måste byggas ut i Halland

Idag får jag och kommunalrådet Kenneth Nilsson in denna debattartikel på i Hallands Nyheter.

Tågtrafiken måste byggas ut i Halland

När Kungsbacka i slutet av 1980-talet fattade beslut om att starta pendeltågstrafik mellan Kungsbacka och Göteborg var intresset ljumt att haka på hos övriga Hallandskommuner och Landstinget Halland.

Detta borde man ångra i dag. Halland tappade många år när det gäller att få en bra, miljövänlig och effektiv kollektivtrafik.

Nu tycks fler förstå att skall Halland utvecklas så måste det finnas snabba kommunikationer i länet. Inte bara på motorvägen.

Kungsbacka har för sin del tagit fram en strategi med sikte på år 2020.
I den står det klart att pendeltågstrafiken blir basen. Dokumentet är en bra grund för att gå vidare och fortsätta utveckla pendeltågen.
Folkpartiet anser att denna trafik måste utvecklas vilket innebär:

Fler tågsätt på attraktiva avgångar och att kommunen arbetar aktivt för fyra spår, helt eller delvis av sträckan mellan Göteborg och Kungsbacka för att möjliggöra 10-minuterstrafik.

Pendeltrafik genom Halland.

Pendeltåg till Åsa med Öresundstågen som bas så fort det är möjligt.

Pendeltåg till Åsa och Frillesås i ett större pendelsystem.

Ett stopp i Fjärås. Det är intressant, inte för att det bor så många kring stationen, utan för läget, som kan göra det attraktivt för pendlare med bil att parkera där och ta tåget till Göteborg. Det kan bli en knutpunkt för att samla upp pendlare från södra delen av kommunen, som kör en bit och sedan tar tåget.
Fjärås kan också utvecklas som ett område med verksamheter där attraktiv kollektivtrafik kan göra det mycket intressant.

Men trafiken måste vara attraktiv i hela länet. En väl fungerande och integrerad pendeltågstrafik i Halland innebär att man har olika typer av tåg och linjer.

Alla tåg stannar inte vid alla hållplatser och vissa stationer blir stationer som blir bytknutpunkter. Detta för att tågen skall fortsätta att vara tidsmässigt attraktiva.

Vår förhoppning är att landstinget och övriga kommuner skall se tågtrafik genom Halland som en möjlighet och inte som ett problem.

Det är en satsning på Halland för bättre miljö, snabba kommunikationer och utveckling.

Kenneth Nilsson
Tommy Rydfeldt

fredag, augusti 29, 2008

Kd lever farligt

Senaste Synovate/DN opinionsmätning visar att kristdemokraterna lever farligt. Bara 3,3%.

Förmodligen för att (kd) inte syns i regeringssamarbetet. Det gör inte centerpartiet heller men man har en bättre bas. Folkpartiet gåt framåt och det är på grund av att partiledaren och partiet syns, Folkpartiet lever också farligt om man inte syns i debatten.

Kd:s problem är att frågor de driver inte har stort intresse. Man har givetvis hoppats mycket på vårdnadsbidraget men den frågan är 15 år för sen. idag finns få hemmafruar och därmed liette intresse. Mörkermännen och kvinnorna i partiet skrämmer säkert allmänborgerliga väljare.

Men glädjande är att Sverigedemokraterna inte kommer över 4 %. Det finns hopp att väljarna tänker innan de väljer.

DNSvdSydsvAfton

måndag, augusti 25, 2008

Alliansen kan vinna 2010

Snart är det halvtid i mandatperioden och två år till nästa val.

Två år är en oerhört lång tid i politiken.

Hur många, handen på hjärtat, visste vem Barack Obama var för två år sedan?
Var det inte givet att Hillary Clinton skulle ta hem den demokratiska nomineringen för bara 10-11 månader sedan?

Och för ett år sedan hade Storbritanniens då nyvalda premiärminister Gordon Brown så bra siffror att han funderade på tidigt nyval. Nu är han och Labour mer eller mindre uträknade och det talas om att någon kommer utmana honom om ledarskapet i partiet.

En vecka är en lång tid i politiken skall f.d. premiärministern Harold Wilson i Storbritannien ha sagt. (Fast han inte kom ihåg det själv)
Vad är inte då 2 år?

Men rätt politik, framför allt rätt marknadsföring kan Alliansen komma tillbaka.

Ju närmare valet vi kommer så måste också (v), (mp) och (s) tala om vilket regeringsalternativ som är alternativet. Alla tre? Får (v) vara med?
Man måste också tala om vilken politik detta alternativ skall föra.

Två år är som sagt en lång tid i politiken och alliansen kan mycket väl stå som segrare 2010.

DN23