lördag, maj 06, 2006

Röntgen ännu en gång.

Fick ett samtal från en anställd på Kungsbacka närjukhus som påpekade att jag hade ett fel i min insändare i GP om röntgen i Kungsbacka. Läget var inte så bra som jag påstod och trodde.

I pressmeddelande den 14 februari så påstår närsjukvården i Kungsbacka att röntgen skall från 15 februari vara öppen vardagar 8-20 och lördag och söndag 8-12. Men det är den inte. Man har inte öppnat på helgen. Personalproblem sa min källa.

Inte någonstans hittar jag ett pressmeddelande eller annons som talar om att man inte kunnat genomföra det man lovade och att röntgen är stängd på helgerna. Pressmedelandet från 14 februari har också varit citerat i lokalpressen så det är troligt att många, precis som jag, tror det som stod i det.

Det var tydligen fel av mig att lita på pressmeddelandet. Men det visar hur rätt jag har när jag driver frågan om ökade öppetider på röntgen. Och att det inte bara lovas utan genomförs.

Skall inte en kommun som snart kommer vara Hallands största kunna erbjuda vård och röntgen dygnet runt?

En närakut i Kungsbacka som är öppen dygnet runt och där man har tillgång till röntgen samma tider är mitt mål. Dessa krav är mina vallöften till Kungsbackaborna. Blir jag invald i landstingsfullmäktige lovar jag att göra allt för att uppfylla mina vallöften.

Socialdemokraternas löftespolitik - Insändare

Debatten går vidare i Kungsbacka. Idag står denna insändare i Kungsbacka Posten.

Fyra år av svikna löften.

Senaste tiden har flera socialdemokrater i insändare försökt få partiet att verka som de har drivit en kraftfull opposition och vill göra en massa. Detta är inte sant. Mandatperioden har varit en svag sådan för (s) både i kommunen och i landstinget.

Kanske beror det på att man började perioden med att göra upp med (m) om platser i styrelser och nämnder och stödja en moderat ordförande i kommunstyrelsen. Det blir väl lite svårt att kritisera en ordförande man själv stöttat.

I sakfrågorna, t.ex bostadspolitiken, har man inte varit speciellt aktiv. När det gäller att få bukt med bostadsbristen är det bl a folkpartiet med fem motioner som tagit initiativet.

Vi vet ju också hur man i landstingets närsjukvårdsnämnd hanterade nattöppet i Kungsbacka och svek väljarna. Man lovade nattöppen jour förra valet men röstade inte för detta när beslut om närakuten var uppe.

Kungsbacka har en stark ekonomi med överskott på 135 miljoner. Nu lovar (s) att dela ut så mycket pengar som möjligt av dessa för att vinna röster istället för att se överskottet som en grund för fortsatt stark ekonomi. Inte speciellt trovärdig politik.

Bäste betygssättaren på hur det har gått för socialdemokraterna i Kungsbacka de senaste åren är Krister Svedhage. Efter fyra år för (s) i fullmäktige anser han att Kungsbacka och Halland behöver borgerlig politik och har lämnat (s) och kandiderar för kristdemokraterna.

Jag delar Krister Svedhages bedömning. Vi behöver ingen socialdemokratiskt löftespolitik. Löften som man sedan sviker.

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingskandidat

torsdag, maj 04, 2006

Bostadsrätter och fastighetsskatten - Insändare

Fastighetsskatten är en orimligt skatt som slår lite hur som helst. Idag står denna insändare, som tar upp skevheter för bostadsrätter, i Kungsbacka Tidning.

Orimliga skatteregler för bostadsrätter.

I debatten kring fastighetsskatten uppmärksammas sällan att det är olika regler för bostadsrätter. I Kungsbacka finns bostadsrätter som taxeras olika endast pga hur de är byggda.

Skatten debiteras efter vad man är taxerad som. Bostadsrätter, som byggs på höjden, är taxerade som hyreshusenheter. Då är fastighetskatten 0,5 % av taxeringsvärdet.

Men bostadsrätter i radhus eller småhus är i de flesta fallen taxerade som småhus och då är skatten 1 % av taxeringsvärdet. Varför?

Det finns inget rimligt skäl att fastighetsskatten skall vara dubbelt så hög bara för att man bor längs marken och inte på höjden.

Dessutom hänvisar man ofta till den så kallade begränsningsregeln när människor tycker att fastighetskatten blir för hög. Att man inte får betala fastighetskatt på mer än viss belopp av sin inkomst. För närvarande 4 %. Men detta gäller enbart äganderätt, inte bostadsrätt.

En del tyder på att bostadsrätt i småhus får högre taxeringsvärde än vad de borde då man jämförs med småhus där priset är högre pga att man får dra alla räntor. I bostadsrätt får man ju bara dra av räntor på egna lån, inte föreningens.

Fastighetskatt är en orättvis skatt och bör avskaffas. Men i avvaktan på att detta måste reglerna ändras och göras mer rättvisa.

Finns det någon som tycker att byggnadens höjd och utseende skall avgöra hur stor procentsats skatt olika bostadsrätter i Kungsbacka betalar? Jämförs man med småhus skall man ha dess fördelar med begränsningsregler och avdragsrätt även för föreningens lån.

Tommy Rydfeldt
Landstingskandidat (fp)
och ordförande i en bostadsrättsförening

tisdag, maj 02, 2006

Dygnet runt sjukvård i Kungsbacka - Insändare GP

Idag står denna insändare i Göteborgs Posten.

Öka öppettiderna på röntgen i Kungsbacka.

Om man på en lördag kl 14.00 besöker närakuten och behöver röntgas så kan de inte utföra detta. På helgen har man öppet bara 8-12.

Lika illa är det om man på vardagskvällen efter 20.00 behöver röntgas. Då hänvisas man till Varberg eller sjukhus i Västra Götaland.

Kungsbacka har över 70 000 invånare. GP beskrev häromdagen utvecklingen de närmaste åren och Kungsbacka kommer att öka och förmodligen bli Hallands största kommun. I en sådan expansiv kommun måste man kunna söka vård dygnet runt.

Folkpartiet driver att närakuten skall vara öppet dygnet runt. Men lika viktigt är att även röntgen är öppen. I första steget borde man ha samma öppettider som närakuten, 7-24. Och när vi förhoppningsvis kan skapa en majoritet för nattöppen närakut så skall även röntgen vara öppen dygnet runt.

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingskandidat