torsdag, maj 04, 2006

Bostadsrätter och fastighetsskatten - Insändare

Fastighetsskatten är en orimligt skatt som slår lite hur som helst. Idag står denna insändare, som tar upp skevheter för bostadsrätter, i Kungsbacka Tidning.

Orimliga skatteregler för bostadsrätter.

I debatten kring fastighetsskatten uppmärksammas sällan att det är olika regler för bostadsrätter. I Kungsbacka finns bostadsrätter som taxeras olika endast pga hur de är byggda.

Skatten debiteras efter vad man är taxerad som. Bostadsrätter, som byggs på höjden, är taxerade som hyreshusenheter. Då är fastighetskatten 0,5 % av taxeringsvärdet.

Men bostadsrätter i radhus eller småhus är i de flesta fallen taxerade som småhus och då är skatten 1 % av taxeringsvärdet. Varför?

Det finns inget rimligt skäl att fastighetsskatten skall vara dubbelt så hög bara för att man bor längs marken och inte på höjden.

Dessutom hänvisar man ofta till den så kallade begränsningsregeln när människor tycker att fastighetskatten blir för hög. Att man inte får betala fastighetskatt på mer än viss belopp av sin inkomst. För närvarande 4 %. Men detta gäller enbart äganderätt, inte bostadsrätt.

En del tyder på att bostadsrätt i småhus får högre taxeringsvärde än vad de borde då man jämförs med småhus där priset är högre pga att man får dra alla räntor. I bostadsrätt får man ju bara dra av räntor på egna lån, inte föreningens.

Fastighetskatt är en orättvis skatt och bör avskaffas. Men i avvaktan på att detta måste reglerna ändras och göras mer rättvisa.

Finns det någon som tycker att byggnadens höjd och utseende skall avgöra hur stor procentsats skatt olika bostadsrätter i Kungsbacka betalar? Jämförs man med småhus skall man ha dess fördelar med begränsningsregler och avdragsrätt även för föreningens lån.

Tommy Rydfeldt
Landstingskandidat (fp)
och ordförande i en bostadsrättsförening

Inga kommentarer: