Twitter

Följ mig på Twitter. @rydfeldt

torsdag, april 20, 2017

MP: Från ej förhandlingsbar flyktingpolitik till fotboja

Att sitta i regeringen för ett litet parti, dessutom för första gången, det kostar på.

Jag skrev i maj förra året ett blogginlägg där rubriken var "Kan Miljöpartiet kollapsa?" Läs här.

När man i SIFO nu är under 4% är man på bra väg.

Inlägget handlade just om små partier från olika länder och politisk färg och hur man helt tappat bort sig själva och sina idéer i ett regeringssamarbete.

Men Miljöpartiets omsvängningar i politiken är utan tvekan de mest omfattande och exempellösa jag lyckats hitta när jag studerat olika länder.

Bästa sättet är att se utfrågningen av Gustav Fridolin i SVT inför valet 2014. Den finns här.
Från tredje parti till under 4% på fyra år.

Sedan jämför man vallöftena med vad man sedan gått med på och genomfört.

Här är några svar med kommentarer:

GF: Alla lärare skall ha 10.000 i lönelyft på 8 år

Som utbildningsminister har han inte kommit i närhet av detta. Och vissa lärare har inte fått en enda krona extra.

GF: Man skall skära ner på försvaret. Nej till nya JAS plan och en nettobesparing på befintligt försvar.

Mp sa ja till nya JAS plan, ökade anslagen till försvaret och sa dessutom ja till ett avtal som för oss närmare NATO

GF: Mänsklig rättighet att söka asyl och få en fristad från förtryck. Detta är inte förhandlingsbart.

Vi vet ju nu att det var förhandlingsbart och man sålde ut sin flyktingpolitik för att få stanna i regeringen. Och man bröt mot det som stod i valmanifestet "Vi kommer alltid att arbeta för en mer human och öppen politik och vi kommer aldrig att göra det svårare för människor att komma till 
Sverige."

Den sista delen i stycket tål att läsas igen.

"Vi kommer aldrig att göra det svårare för människor att komma till Sverige."

GF: Hur kan man tillåta att Sverige öppnar (genom Vattenfall min anm.) nya kolgruvor i Tyskland?

Kolbiten viftades med i hela valrörelsen men när det kom till kritan sa MP ja till att sälja gruvorna till annan producent som säkert kommer öppna fler gruvor.

GF: Jag skulle inte sätta mig ner i en regering med Björklunds skolpolitik.

Men man sitter ju i en sådan regering. Jan Björklunds skolpolitik gäller, har förbättrat Sveriges resultat i PISA undersökningen, och Gustav Fridolin har som utbildningsminister inte velat eller vågat ändra på den.

GF: Utveckla ett hållbart ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt.

Givetvis har man inte påbörjat något sådant arbete därför det skulle (S) aldrig gå med på. Och hur denna utopi ser ut det vet ju inte ens MP.

GF: Alla skall ha rätt att välja minskad arbetstid eller ökad lön.

Skulle kräva ändrad arbetstidslag och det öppnar Fridolin för i utfrågningen men några förslag eller lagändringar har vi inte sett.

Och så låter det i hela intervjun. Vallöften efter vallöfte som man sedan svikit.

Till frågorna ovan kan ju läggas kravet på att Bromma flygplats skall läggas ner och att Förbifart Stockholm skulle stoppas, två krav de fick backa från.

Miljöpartiet har valt att det är viktigare att visa att man är regeringsdugliga framför att stå upp för sin politik och ideal.

Med under 4% i opinionen kan man knappast anse de gjorde rätt val.

PS! Om man som Miljöpartiet föreslår, beslutar att alla misstänka/tänkbara terrorister skall bära fotboja är det viktigt att man talar om för dem att det är förbjudet att ta av den och att de kan straffas för det.    DS!

onsdag, april 19, 2017

Nätterapi gav bättre resultat - prövas i Halland

Tyvärr har psykiska ohälsan ökat i vårt samhälle. Sedan vårdvalet infördes 2007 i Halland har besöken fördubblats till psykologer och kuratorer på vårdcentralerna.

En särskild enhet har bildats i Region Halland som lyder under närsjukvården för barns- och ungas psykiska hälsa. 
Hur skall vården möta ökad psykisk ohälsa??

Olika tankar har funnits och provats för att hitta nya metoder, metoder som innebär att man gör en stor del av terapin via nätet.

Det finns flera studier. De flesta pekar på att man får bättre resultat för KBT på nätet istället för motsvarande behandling på en vårdcentral

En ny forskningsstudie visar också detta.  

Den är gjord av Lunds universitet  och visar att Nätterapi i kombination med motion kan bota depressioner och stress snabbare än traditionell behandling hos primärvården.
Se länk.

Det är så kallad KBT ( kognitiv beteendeterapi) där man under överseende av en behandlare,
Det finns bra beskrivning av hur behandlingen går till på 1177. Se länk. 

KBT på nätet prövas redan i Region Halland på en av närsjukvårdens vårdcentraler, Vårdcentralen Falkenberg.

Vi följer detta arbete mycket noga i Närsjukvårdsnämnden och på nästa möte 12 maj kommer vi få en redovisning av hur arbetet fortlöper.

Jag är övertygad om att KBT på nätet kan vara ett sätt att ge vård, även om det inte passar alla och att vi framöver kommer rulla ut detta på vårdcentraler i samtliga kommuner. 

Fotnot: Här är länk till ytterligare en studie refererad av Läkartidningen.

tisdag, april 18, 2017

Stort stöd för (L) förslaget om trygghetsvakter vid resecentrum i Kungsbacka

Liberalerna har ju föreslagit att det på helgerna (fredag och lördag) skall finnas trygghetsvakter vid resecentrum.

Av främst två skäl:

1. Polisen i Kungsbacka är underbemannad. Det finns färre polisen nu när vi är 80.000 invånare än när kommunen hade 60.000 invånare. Polisen behöver prioritera och all hjälp de kan få ökar tryggheten i kommunen.

2. Resecentrum upplevs som en otrygg plats. Många undviker säkert att gå dit för att ta taxi eller kollektivtrafik.
Tidningen Norra Halland har på sin hemsida en webbenkät där man ställer frågan:

- Våldet utomhus minskar i Kungsbacka. Trots det talas om vakter vid Resecentrum. Bra idé?

Ledande fråga egentligen där man kan tolka det som om tidningen tar ställning emot trygghetsvakter.

Men svaret är entydigt.

När jag i går kväll tog skärmdumpningen (se bild) hade 86% stött förslaget.

Och det är min upplevelse när jag senaste veckan mött människor i Kungsbacka att det finns stort stöd för förslaget.

 Några av kommentarerna:

- Bra förslag, att ingen tänkt på det tidigare, 
- Vi måste få fler poliser, 
- Jag har ju sett kanal 5:s tunnelbanan, så kan vi ha det,
- Jag skulle aldrig gå förbi där på helgen

Kommunstyrelsen i Kungsbacka har nu ställt sig bakom Liberalernas förslag och kontakt kommer tas med Västtrafik och Hallandstrafiken.

De borde ha intresse att bidra till trygg miljö på resecentrum Resandet genererar ju att folk besöker platsen samtidigt som det måste vara i deras intresse att deras kunder känner trygghet och vågar/vill åka kollektivt.

lördag, april 15, 2017

Ovanligt korkat förslag att sätta fotboja på personer som fått avslag på asyl

Först KD och nu Gustav Fridolin (MP). Man föreslår att de som fått avslag på asyl, och inte frivilligt återvänder, skall förses med fotboja i avvaktan på att de skall kunna utvisas.

Måste säga att det kommer på min Tio i top lista över korkade politiska förslag.

Vad tror man händer när en person som fått avslag på sin asylansökan får fotboja? Personen lämnar polisen/migrationsverket eller vem som får i uppdrag att sätta på den och inom 30 minuter har man givetvis tagit av och kastat fotbojan.

Man vill ju inte bli tvångsavisat och varför då plötsligt acceptera att polisen kan hitta dem?

Förslaget visar på en oerhörd politisk naivitet.

KD är desperata och kastar ogenomtänkta förslag kring sig för att komma i media.

Miljöpartiet har helt tappat kontrollen över sina politiska idéer och politik.

Det brukar ju vara ett parti som anser att alla som säger de är flyktingar skall få stanna och att därmed de som fått avslag egentligen är flyktingar inte skall jagas och få rätt till försörjning.

Jag delar inte deras uppfattning. Har man fått avslag skall man avvisas. Men hur kommer man internt i partiet och gentemot väljarna kunna hantera denna totala omprövningen av flyktingpolitiken med någon trovärdighet kvar?

Vägen att gå när det gäller personer som fått avslag är givetvis att ge polisen resurser, befogenheter och möjligheter att hantera frågan.

Man kan ju inte säga att polisens möjlighet att söka efter dessa personer i tunnelbanan, hos socialtjänsten, sjukvården med flera ställen skall begränsas samtidigt som polisen kritiseras för att man inte hittar dem och vara kritisk till att dessa personer inte utvisas.

torsdag, april 06, 2017

Liberalernas förslag skulle ge Kungsbacka 40 nya poliser och 16 trygghetsvakter

Liberalerna anser att vi kan inte fortsätta i Sverige med en underbemannad polis som klarar upp färre och färre brott.

Kungsbacka har sämre bemanning när kommunen nu är 80.000 invånare än vad vi hade när den var 60.000 invånare.
Liberalerna föreslår

- 5000 nya poliser i Sverige, så de blir 25000, inom 5-7 år.

- 2000 fler poliser i yttre tjänst inom 12 månader. Idag jobbar ca: 9000 i yttre tjänst och genom att civilanställda tar över administrativa uppgifter, man avbyråkratiserar och att frågor kring tillstånd med mera förs över till andra myndigheter kan det frigöras 2000 poliser för yttre tjänst så de blir 11.000.

- 400 miljoner till polisen för att avlasta polisen uppgifter genom att anställa annan personal.

- 500 miljoner per år till trygghetsvakter. Det tar tid att utbilda poliser men otryggheten finns där redan idag. Liberalerna vill att kommunerna skall få dessa pengar för att kunna anställa trygghetvakter som skall medfinansiera hälften av kostnaden. Det ger 2000 tryggghetsvakter.

I Kungsbacka har Liberalerna föreslagit trygghetvakter vid resecentrum på helgerna.

Läs mer här.

Liberalernas förslag innebär att Kungsbacka skulle få 40 nya poliser och 16 trygghetsvakter.

Eftersom de flesta av dessa poliser kommer att arbeta i yttre tjänst blir det en fördubbling av dessa resurser.

Trygghet är frihet. Frihet måste försvaras.

måndag, april 03, 2017

Hallandstrafikens styrelse sa nej till fler tågstopp med Öresundståget i Åsa

Vid Hallandstrafikens styrelsemöte i fredag behandlade styrelsen kollektivtrafikplanen för 2018. Det är den planen som beskriver vilken trafik som skall köras 2018. Nu skall planen gå ut på remiss till kommunerna för beslut i styrelsen i juni 2017.

Skall vi få till fler stopp för Öresundstågen i Åsa, framför allt mitt på dagen, kvällar och helger är det nu man skall ta med det i planen.

Då kan bolagets ledning kontakta Trafikverket, Skånetrafiken och Västtrafik. Man kan samråda med ägaren, Region Halland, och förslaget går med ut på remiss till kommunerna.

Därför la jag för Liberalerna följande förslag i styrelsen:

Att uppdra åt VD att hos Trafikverket, i samråd med Skånetrafiken och Västtrafik, ansöka om att samtliga turer med Öresundståg, som går utanför rusningstrafik, får ett uppehåll i Åsa,

Att uppdra åt presidiet att samråda med regionstyrelsens tillväxtutskott, samt

Att slutlig ställning i frågan tas när styrelsen behandlar kollektivtrafikplanen i juni.

Jag fick inget stöd från något parti och konstaterar att Liberalerna är det enda parti som både i regionen och i Kungsbacka kommun stödjer förslag om fler tågstopp för Öresundståget i Åsa.

Nu när frågan går ut på remiss hoppas jag att Kungsbacka kommun kommer ta med fler tågstopp i Åsa i sitt remissvar för då måste ju frågan prövas på nytt.

Positivt är dock att man lyssnat på de som vill åka tåg och löst fler avgångar i rusningstrafik. Om Trafikverket ger tillstånd kommer ny avgång ske från december 6.35 från Varberg med ankomst i Göteborg 7.30 och på eftermiddagen från Göteborg 17.10 med ankomst i Varberg ca: 18.00. Tågen kommer stanna i Åsa och Kungsbacka.

Värt att notera är att Socialdemokraterna i Kungsbacka uppenbart är emot fler stopp i Åsa. Ledamoten Mikael Delin kommer från Kungsbacka och röstade nej till fler stopp med Öresundståget i Åsa.. Bra att veta inför valet 2018.

Fotnot: Styrelsen i Hallandstrafiken består av nio ledamöter. 3 (S), 2 (M), 1 (L), 1(C), 1 (MP) och 1 (SD).

söndag, april 02, 2017

LSS - Frihet måste försvaras

Denna insändare fick jag i fredags publicerad i tidningen Norra Halland.

LSS- Frihet att försvara

I slutet av 80-talet var jag med när ansvaret för personer med funktionshinder överfördes från Landstinget Halland till Kungsbacka kommun.

Gruppbostad existerade knappt. Man bodde i princip på två ställen. Intuitioner, t.ex. Stretered i Kållered, och hemma hos föräldrar, ofta rätt gamla.

Kommunerna tog över, byggde gruppbostäder med så hemliknande förhållanden som möjligt, och synliggjorde denna grupp.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kom 1994. Syftet var att ge särskilt behövande det stöd i det dagliga livet som krävs, för att kunna uppleva samma människovärde och frihet som andra, trots funktionshinder.

Men kostnaden för att ge denna frihet har ökat. Egentligen inte konstigt då de som tidigare bodde kvar hemma i många fall gjorde det utan samhällets stöd därför att föräldrarna inte ville se sina barn på institution. LSS och gruppbostäder erbjöd nu en god livsmiljö.

Men nu är denna reform under attack. Nästan dagligen läser vi i media om personer som nekas assistansersättning.

Regeringen har i ett regleringsbrev till Försäkringskassan skrivit att den ska ”bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar”. Det är svårt att tolka det på något annat sätt än som en direkt order om strängare bedömningar.

LSS infördes av liberalen Bengt Westerberg. För att ge de med mest behov ökad frihet. Denna frihet är nu hotad av socialdemokraterna. För Liberalerna en frihet att försvara.

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare Region Halland


fredag, mars 31, 2017

Närsjukvården vill satsa på att utbilda tandhygienister

Folktandvården i Halland är en del av Närsjukvården i Region Halland. Precis som på många andra ställen i Sverige råder det brist på tandhygienister.

Det utbildas allt för få i Sverige och i Halland finns behov att inom en femårsperiod anställa 10-15 hygienister.

Driftnämnden Närsjukvård lägger nu ett förslag till regionstyrelsens arbetsutskott (som är personalutskott) att tandsköterskor i Folktandvården erbjuds möjligheten att vidareutbildas sig med lön under utbildningstiden.

Meningen är att två stycken tandsköterskor per år påbörjar utbildningen.

Upplägget följer den modell som regionstyrelsens AU beslutade i januari för att långsiktigt säkra tillgången på specialistsjuksköterskor.

Närsjukvården har tidigare betalat liknande utbildningar med gott resultat.

onsdag, mars 29, 2017

Den naturliga regionen kliver över 1 miljon invånare

Media rapporterar att Göteborgsregionen vilken dag, timma eller minut som helst kliver över en miljon invånare. Med Göteborgsregionen menas Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Ett antal kommuner som samarbetar sedan länge i många frågor och är en naturlig geografisk enhet.

Ett av skälen till att regeringen och civilministerns ambitioner att skapa stora regioner i Sverige misslyckades var att man skulle utgå från befintliga regioner och landsting.

Plötsligt blev Värmland och Halland med i samma region och många frågade sig ju hur man såg något gemensamt mellan Sysslebäck i Värmland och Laholm i Halland.

Hade man, som man gjorde i Danmark, börjat om på ett blank papper och skapat regioner utifrån hur människor rör sig, hur arbetsmarknaden ser ut och vilka samarbeten som finns idag som kan utvecklas, hade givetvis Göteborgsregionen, med en miljon invånare, varit ganska naturlig att diskutera.

Men hela regionprojektet utgick ifrån något slags regionalpolitisk utgångspunkt att det var delar med sämre tillväxt som måste höra ihop med de med större förutsättningar istället för att skapa slagkraftiga enheter som var en tillväxtmotor för Sverige och bra för alla.

Kommer regionfrågan upp igen? Knappast. Den socialdemokratiska civilministern har genom sitt klantiga arbete begravt frågan för en lång tid. Mycket lång tid, och nu är det viktigast att alla landsting i lugn och ro får utvecklas till regioner utan hot uppifrån om sammanslagningar.


onsdag, mars 22, 2017

En mittenregering börjar bli ett seriöst alternativ efter 2018

Moderaternas kräftgång i opinionen har totalt ändrat den politiska spelplanen i Sverige.

DN/Ipsos som publicerades idag får partiet 17%. På sju år har nästan partiet halverats. I valet 2010 fick man 30,66%. Under Anna Kinberg Batras ledning har man tappat 6,5%.

"SD utspelet" kommer gå till historien som en av de största politiska felbedömningarna någonsin i Sverige. Något statsvetare kommer ta upp när man berättar om Sveriges politiska historia.

Den moderata ledningen vet sannolikt inte hur man skall ta sig ur den situation man hamnat i.

I en intervju i DN tycks inte Anna Kinberg Batra ångra sitt utspel. Jag står för det jag sagt, är hennes svar.
Och vad skall hon annars säga? Att ändra sig igen är ju omöjligt och skulle inte få tillbaka väljarna.

Vad som nu händer nu i Moderaterna får tiden visa. Men ett tips är att det kommer ske personförändringar i ledningen. Men nya som kommer in står ju inför dilemmat att försvara att Moderaterna vill samtala med SD. Kan och vill man det?

Anna Kinberg Batra kommer ifrågasättas stort och sättas under press. För det är ju inte utan att byta ut henne som kursen kan ändras på nytt.

Sedan är det inte säkert att väljarna kommer tillbaka för att man byter partiledare och går tillbaka till den gamla hållningen gentemot SD.

Väljare som bytt parti kan känna sig hemma där och stannar.

Regeringsfrågan blir ju intressant. Även Liberalerna lyfter och får 7% i DN/Ipsos. Tillsammans har C+L 20%. Börjar bli ett intressant regeringsalternativ.

Innan Miljöpartiet gick med S kunde även de ingått och då hade ett mittenalternativ haft 25%. Men vem vet om MP kanske känner för att ingå i en ny koalition?

En mittenregering kan ju som nuvarande regering göra upp om budget med andra partier, sannolikt med M, men om andra frågor både vänster och högerut.

Det är så danska regeringar som leds av Venstre brukar överleva.

Moderaternas fall i opinionen kan leda till att det inte bara står mellan en regering som leds av Stefan Löfven eller en alliansregering.

Moderaternas strategi att man måste ha med sig SD, för att bli av med Löfven, faller också.

En mittenregering som leds av Annie Lööf blir plötsligt ett tredje regeringsalternativ.

Vi kan bli av med Löfven och slippa samröre med SD.


Pröva kommunala trygghetsvakter vid Kungsbacka resecentrum

Polisen har idag för lite resurser. Man får avstå att åka på brott och de som vill störa ordningen kan allt för ofta göra det utan risk för att polisen  inte har möjlighet att komma. 

Liberalerna har därför förslagit att antalet poliser i Sverige skall öka från 20 000 till 25 000. Att man genom att frigöra poliser från arbeten andra, t.ex. civilanställda, kan utföra omedelbart frigöra 2000 poliser för yttre tjänst, men också att ge kommunerna statsbidrag för att kunna anlita 2000 trygghetsvakter.

Liberalerna i Kungsbacka tar idag upp frågan om trygghet i ett pressmeddelande.

Exempel från Stockholm
-        Resecentrum i Kungsbacka upplevs,speciellt fredag och lördag, som otryggt av många. Vi ser det som en lämplig plats att mellan 21.00 och 05.00 på fredagar och lördagar ha trygghetsvakter där som samarbetar tätt med polisen, säger kommunalrådet Ulrika Landergren (L).

-          Det ligger ju i kollektivtrafikens intresse att man kan åka kollektivt och befinna sig på resecentrum utan att känna otrygghet. Därför tycker jag detta är en fråga som måste diskuteras mellan Kungsbacka kommun, Hallandstrafiken och Västtrafik, säger Tommy Rydfeldt (L), gruppledare för liberalerna i Region Halland och ledamot i Hallandstrafikens styrelse.

I Tunnelbanan i Stockholm och deras resecentrum sköts ordningen av Trygghetsvakter.

-          Stockholms modell, som vi kan se i programmet Tunnelbanan i Kanal 5, visar hur trygghetsvakter kan göra skillnad för att skapa trygghet och ordning i kollektivtrafiken, säger Tommy Rydfeldt.

-          Jag kommer nu lyfta frågan i kommunstyrelsens arbetsutskott med förhoppning om att vi kan starta en diskussion med Västtrafik och Hallandstrafiken ganska snart, avslutar Ulrika Landergren.

onsdag, mars 15, 2017

Satsa på primärvården och skapa fasta läkarkontakter

I en debattartikel idag på DN debatt lägger partiledaren Jan Björklund och landstingsrådet Anna Starbrink fram en ny liberal sjukvårdspolitik. Anna Starbrink är ordförande i Liberalernas välfärdskommission. Länk till artikel.

Det finns många bra förslag men som ordförande för Närsjukvården i Region Halland koncentrerar jag mig på frågor kring primärvården och vårdcentraler.

Liberalerna föreslår en fastläkarmodell. Innebärande att man som patient har en fast läkare. Men inte enbart för att man skall träffa samma läkare utan för att samordna den övriga vården man behöver.

Att inte bara skriva en remiss utan ta ansvar för den, se till att man hamnar rätt och också ha skyldighet att följa upp.

Inte ovanligt utomlands att läkaren i primärvården har ett sådant utökat ansvar att följa patienten.

Går utmärkt att ordna inom nuvarande vårdval. Man väljer inte bara vårdcentral utan också läkare men det krävs lagändringar.

Men blir inte detta att utgå från att man alltid i varje läge behöver träffa läkare som därför blir mer belastad?

Nej och jag gillar speciellt denna skrivning i artikeln:

"Alla patienter ska dessutom ha rätt till en egen kontaktperson i vården, en så kallad patientvald vårdkontakt. För de flesta är förmodligen husläkaren det bästa valet, men det ska vara upp till varje patient att välja utifrån sin situation och sina behov. För patienter som behöver många läkemedel kan det också vara värdefullt med en fast kontakt med sin apotekare."

För många som t.ex har problem med diabetes eller blodtrycket blir säkert en sjuksköterska den bästa vårdkontakten.

Och det är patienten som måste sättas i centrum. I förslaget finns också att ändra hälso- och sjukvårdslagen.

Man skriver;

"Idag står det att ”målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.” Vi vill vända på det, så att det är varje människas rätt till god vård som står i centrum, inte ”befolkningen”. Dagens lagtext ger intrycket att vården ska ransoneras. Vi menar att den som bedöms behöva vård ska ha rätt att få tillgång till vård, och ha rätt att själv välja vårdgivare."

Svensk primärvård, eller som det heter i Halland, närsjukvård måste stärkas. Både i hur patienten tas emot, vilka rättigheter man har och vilka krav man kan ställa som patient. Men den behöver också förstärkas ekonomiskt.

Vården måste i framtiden förskjutas till primärvården och det gäller även de pengar som satsas.

Polisen är kraftigt underbemannad i Halland

För lite mer än en vecka sedan var vi några liberaler i Halland som,  tillsammans med Liberalisternas rättspolitiska talesperson Roger Haddad,  i Kungsbacka och Varberg träffade ansvariga poliser i dessa kommuner men också i länet. Fram tonar en bild av en polis som är kraftigt underbemannad.

Jag som har följet polisen i Kungsbacka i många år jan konstatera att kommunen har färre poliser nu vid 80.000 invånare än vad man hade vid 60.000.

Idag skriver vi som var med vid besöken om detta i Hallandsposten.

Tryggheten måste försvaras i hela Halland

Vi i Liberalerna i Halland har tillsammans med vår rättspolitiska talesperson Roger Haddad besökt polisen i Varberg och Kungsbacka för att informera oss och se hur vardagen ser ut.

Bilden som tonar fram är en vardag fylld av underbemanning, bristande resurser och omöjliga spelregler i den nya organisationen. Vi mötte också en fantastisk hängivenhet till sitt yrke och stor lojalitet med sin organisation, men gränsen är snart nådd för vad man kan åstadkomma. Varberg och Kungsbacka är två snabbt växande kommuner med lite olika förutsättningar för polisens verksamhet, men likafullt är de två distrikten väldigt underbemannade.

Bemanningen i Varberg och Kungsbacka är för dålig. Bristen på personalresurser och behovet av prioriteringar begränsar polisens närvaro. Inga nya tjänster tilldelas och vikariat får inte tillsättas. Erfarna chefer och ledare gör allt för att få ihop tjänstgöringsscheman men man kan inte trolla med knäna. Närvarande poliser i yttre tjänst på gator och torg i Halland är viktiga för att öka tryggheten och minska brottsligheten och är det allra viktigaste önskemålet från Varbergare och Kungsbackabor när de tillfrågas om vad som ökar känslan av trygghet.

Regeringen försöker ge en bild av att kommunerna ska få fler poliser. Det kommer inte att hända. Liberalerna har gång på gång i riksdagen tagit upp bristerna i den nya polisorganisationen.

Regeringen påstår sig öka antalet poliser, även i Halland, men det är inte sant. Vi satsar 795 miljoner kronor utöver regeringens 100 miljoner kr till polisen i år. Vi vill ha 2 500 fler poliser fram till 2020; det är 1000 fler än regeringen planerar. Dessutom skjuter vi till pengar för att anställa 1100 fler civila utredare. Detta skulle innebära ett välkommet och välbehövligt tillskott i Halland. Det måste dessutom göras mer för att locka tillbaka dem som slutat, samt behålla de poliser som finns. Därför gör Liberalerna en särskild lönesatsning 2017 med 50 miljoner kronor för att höja lönerna för poliser i yttre tjänst.

Inrikesminister Ygeman inser inte hur allvarligt läget är inom polisen. Detta bekräftas av regeringens knappa budget för polisen 2017 samtidigt som våra kommuninnevånare i Halland ropar efter fler synliga poliser. Med inrikesministern och Socialdemokraterna har det i stället blivit färre halländska poliser och de har kommit längre ifrån medborgarna.

Roger Haddad (L),
riksdagsledamot, rättspolitisk talesperson

Bengt Eliasson (L),
riksdagsledamot Halland

Tommy Rydfeldt (L),
gruppledare Region Halland

Ulrika Landergren (L),
kommunalråd Kungsbacka

Karl-Johan Wiktorp (L),
ordförande Liberalerna i Varberg

Suzanne Åkerlund (L),
kommunråd Halmstadmåndag, mars 13, 2017

Avskaffa de politiskt valda nämndemännen

I ett förslag från en arbetsgrupp i Liberalerna som leds av Roger Haddad, rättspolitisk talesperson, föreslås att man avskaffar politiskt valda nämndemän. Dagens Nyheter.

Det finns flera skäl. Ett av dem är att man kunnat se att domarna blir annorlunda beroende på nämndemännens politiska hemvist.

En annan fråga är hur representativa de är för befolkningen i stort.

Jag tänker inte peka ut någon det är inte enskilda personer detta gäller. Många nämndemän är säkert oerhört dugliga. Men stickprov på åldersfördelningen på de 24 nämndemän till tingsrätten Kungsbacka kommun väljer visar att +60 är kraftigt överrepresenterade.

Just åldersfördelningen har uppmärksammats av regeringen och domstolsverket tog 2015 fram statistik som visar att de som valdes 2014 hade en medelålder på 57,7 år. Och sitter man i fyra år kommer ju medelåldern att vara över 60 år. Länk.

Andelen av nämndemännen i Sverige över 65 år var 45% medan man utgjorde 25% av befolkningen.

Det borde vara jämn fördelning på åldrarna. Från 18 och upp till personer över 70. Och namnen på de valda av kommunfullmäktige i Kungsbacka visar att det är få om ens någon som inte är född i Sverige eller har en eller flera föräldrar födda utomlands.

En statlig myndighet, t.ex domstolsverket, borde utse nämndemännen efter ansökan och kompetens.

Region Halland utser ju nämndemän i förvaltningsrätt och kammarrätt och för att sitta där är det viktigt att man kan hur kommuner och regioner fungerar. Någon sådan granskning görs inte idag.

fredag, mars 10, 2017

Religion, polititiker eller domstolar skall inte avgöra vad som är god hygien i vården

Att man skadas i vården, så kallade vårdskador, är ett av vårdens stora problem.

Bland vårdskadorna finns dålig hygien så patienten får infektioner eller på annat sätt smittas. Man får alltså en sjukdom när man behandlas för annat i vården.

I Socialstyrelsens har riktlinjer för så kallad basal hygien. Läs här.

En av dem är att "Arbetskläderna ska vara kortärmade och ska bytas dagligen och vid behov."

Det har då uppstått en fråga därför att vissa vill inte arbeta kortärmat på grund av religiösa skäl.

I Stockholm har det funnits ett fall i tingsrätten där rätten beslöt att neka person att ha engångsärmar, var diskriminering.
Korta ärmar i vården
Men frågan är inte så enkel. Varje fall är unikt och en dom i en tingsrätt är inte på något sätt prejudicerande. Det är omständigheterna i det fallet som man dömt på. Tyvärr överklagades inte den domen.

I Region Halland anser smittskyddsläkaren att engångsärmar av hygienskäl inte skall användas. Och det är dem som är sakkunniga och i slutändan ansvariga som måste fatta beslut om hygienen. Inslag i Radio Halland.

Frågan har varit aktuell i Halland då en praktikant av religiösa skäl inte fick arbeta långärmat inom Folktandvården.

Vi kan inte fatta politiska beslut vad som är god hygien eller inte. Och det kan inte heller domstolar.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tydligen annan uppfattning och anser det är diskriminering. Inslag i Radio Halland.

Men vilket ansvar tar DO? Och vilket ansvar tar en domstol som i beslut går emot sakkunniga i hygienfrågor?

Och är det domstolar och inte dem som kan frågan som skall avgöra vad som är god hygien?

Om någon patient får en vårdskada på grund av avgörande av en domstol i ett mål DO drivit kan då patienten söka skadestånd från DO och domstolen?

Jag kommer aldrig medverka till ett beslut där vi går emot de sakkunnigas råd. I dessa frågor kommer jag, som i detta fall politiskt ansvarig för Folktandvården, alltid stå bakom de beslut dessa tar.

Skulle Region Halland fällas i något ärende framöver, därför en domstol anser att religiösa skäl går före hygienen, så måste lagen ändras. Att göra detta till en fråga om diskriminering är fel.

Slutligen vill jag betona att jag har inga synpunkt på vilka kläder personal använder i vården så länge man uppfyller gällande hygienregler. Kan kläder som normalt förknippas med religion eller en kultur användas, utan att det ger sämre hygien, så är det inga problem för mig. T.ex huvudduk används idag i den halländska vården.

Men beslutet skall tas av våra sakkunniga. Inte politiker eller domstolar.

Fotnot: I Vårdhandboken står följande; Arbetskläder består av överdel och byxa, klänning kan förekomma. Ärmen ska sluta ovanför armbågen. All vård- och omsorgspersonal ska använda kortärmad överdel/klänning vid undersökning, vård och behandling. Den korta ärmen är en förutsättning för att kunna utföra korrekt handhygien. En lång ärm kan föra smittämnen vidare.
Länk

torsdag, mars 09, 2017

Barn och unga har mycket bra tandstatus i Halland

Socialstyrelsen har presenterat siffror över hur mycket karies barn och ungdomar har i Sverige. Se länk.

Generellt ser det mycket bra ut i Sverige. Och Halland ligger bra till.

96% av alla treåringar i Halland är kariesfria. Samma siffror som för riket.

81% av alla sexåringar i Halland är kariesfria. Samma siffra för riket är 75%.

73% av alla tolvåringar i Halland är kariesfria. Samma siffra för riket är 67%

40% av alla nittonåringar i Halland är kariesfria. Samma siffra för riket är 37%.

Speciellt roligt är siffran för de som är 19 år. Som sedan 2013 ökat från 36% till 40%.

Är man kariesfri vid 19 års ålder och fortsätter sköta sina tänder är sannolikheten att man klarar sig utan karies i livet mycket stor,

Region Halland beslöt för några år sedan att differentiera ersättningen för tandvården för barn och unga.

I botten låg en undersökning av tandstatusen på församlingsnivå. Det visade sig att den skiftade och ersättningen ändrades så att de områden med sämre tandstatus får mer pengar och de med bättre får mindre pengar. Pengarna skulle gå dit behoven var störst.

En utvärdering av detta sker under 2017 för eventuellt nya beslut därefter.

Folktandvården har ca: 90% av alla barn och unga som patienter. Förebyggande arbete är oerhört viktigt och jag vill påstå att det är ett viktigt skäl till att de halländska barn och ungdomarna har bra tänder.

Nu höjs åldern för den fria tandvården i tre steg till 23 år. För den som därefter vill fortsätta att sköta sina tänder erbjuder Folktandvården så kallat Frisktandvårdsavtal.

Man gör en undersökning av patienten och konstaterar tandstatus. Sedan träffar man ett treårigt avtal. Där ingår, undersökningar, förebyggande tandvård, akuttandvård, lagningar, rotfyllningar, tanduttagningar och enstaka kronor och bettskenor.

Priset är från 74 kr/månad och uppåt beroende på tandstatus.

Läs mer här.

onsdag, mars 08, 2017

Nu startar sprututbyte i Halland - Halmstad först ut

Regionstyrelsen i Region Halland beslöt den 1 juni förra året att införa lågtröskelverksamhet med sprututbyte för intravenösa droganvändare i Region Halland.

Uppdraget att driva den verksamheten gick till Driftnämnden Närsjukvård med förvaltning.

Lite unikt att man lägger den i den nära vården men helt i linje med att verksamheten skall vara lätt att nå, därav att den kallas lågtröskelverksamhet.

Sedan uppdraget lämnades har planeringen Varit igång. Var skall man ha mottagningar finnas har varit en fråga där beslutet blev Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka.

Det var samråd med kommunerna i december. Vi mötte bara positiva reaktioner.

I förra veckan kom tillståndet från Inspektionen för vård och omsorg. (IVO)

Personal är anställd och utbildad och medicinskt ansvarig ar utsedd . Lokaler är på gång och först ut blir Halmstad. Förhoppningsvis start under mars månad. Lokalerna är i full fart att färdigställas i anslutning till Vårdcentralen Nyhem.

Varför denna verksamhet? Egentligen av två skäl. På ett enkelt sätt nå missbrukare. Bygga upp ett förtroende som kan leda till att de vill få hjälp att komma ur missbruket. Få skulle beställa tid på en vårdcentral och be om hjälp. Tröskeln är för hög.

Men att etablera en kontakt på detta sätt skapar en lägre tröskel att komma i kontakt med vården.

Det andra skälet är att få bort så många smutsiga och smittade sprutor som möjligt bland missbrukare.

Spridningen av Hepaptit C (gulsot) är stor bland denna grupp. Det finns siffror på att upp emot 70% av intravenösa droganvändare är smitttade med Hepatit C. Det finns också HIV smitta i denna grupp.

Nu startar det i Halmstad och under 2017 räknar vi med att Kungsbacka, Varberg och Falkenberg också kan öppna mottagningar.

Det som underlättat etableringen är att från 1 mars gäller en ny lag. Numera skall man samråda med kommunerna men innan hade kommunerna veto mot etablering i deras kommun. Ålder för att få byta sprutor är också sänkt till 18 år.

Jag är oerhört glas över att vi hu etablerar denna verksamhet i Halland, Sprututbyte är en fråga Liberalerna har drivit länge i hela Sverige.måndag, mars 06, 2017

Rekordmånga sökte vård på vårdcentraler i januari

Ofta får man höra "det går inte att få en tid på vårdcentralerna"

Om det är möjligt följer jag alltid upp en sådant påstående. Ibland stämmer det och då vill jag som ordförande veta orsaken och vad man gör åt det.

Vanligaste skälet är sjukdom hos personalen eller deras barn som gör att det saknas personal. Vikarier är inte alltid så lätt att hitta.

Men ibland visar det sig uppgifterna inte stämma och det är mest när jag får andra eller tredjehandsuppgifter som under resans gång blivit en sanning. Bristen på tider är inte upplevd själv av den som förmedlar det till mig.

Det finns uppenbart en skillnad mellan upplevd tillgänglighet och den faktiska. Det är inget försvar men det är viktigt att alla vet att man tar emot oerhört många besök varje dag.

Tryck på bilden så blir den större
Och det är därför som jag tar klagomålen på allvar och vill att samtliga som är möjliga att utreda skall utredas och att man kontaktar patienten.

Mitt och nämndens uppdrag är att se till att förvaltningen arbetar så att helst alla både får svar i telefonen och får möta någon på vårdcentralen, även om första kontakten inte behöver vara en läkare.

Bemötande och tillgänglighet är oerhört viktigt i vården.

I den bild som finns i detta inlägg så ser man att besöken till regionens vårdcentraler i januari 2017 ökade med 11,8% jämfört med januari 2016. Störst är ökning till sjuksköterska och det är det vi strävar efter.

De som inte behöver träffa en doktor skall kunna träffa t.ec en sjuksköterska eller varför inte sjukgymnast.

Det ger möjlighet till fler och längre läkarbesök för de som har stort behov att regelbundet få träffa sin läkare.

Influensan har slagit hårt i år. och den kan säkert vara ett skäl till ökat antal besök. Närsjukvården får noga följa besökssiffrorna för att se om det är något tillfälligt eller början på en trend.

Fotnot: Siffrorna för sjuksköterska 2015 är inte rensade för hemsjukvården som under april 2015 övergick till kommunerna. Så det är egentligen en ökning mellan 2015 och 2016.

söndag, mars 05, 2017

Nytt team i Halland som skall arbeta med barn och unga med psykisk ohälsa

I samband med översynen av vårdvalet såg vi i Region Halland att det behövdes en enhet som behandlade barn och unga med måttlig psykisk ohälsa.

Närsjukvården fick detta uppdrag. Man startade 1 november och har redan fått över ca: 80 remisser från vårdcentraler, privata och regionens.
Ett klipp för efterlängtad verksamhet
I fredags invigdes deras lokaler i Falkenberg. Teamet som består av kuratorer och psykologer är mobila och kommer arbeta över hela Halland från Kungsbacka i norr till Laholm i söder och Hylte i öster.

Patienten behöver inte komma till Falkenberg utan behandlaren möter patienten på deras hemort.

Teamen blir länken mellan vårdcentralerna, som skall ta emot patienter med lätt psykisk ohälsa och BUP som tar emot de som har svårare besvär.

Man tar emot barn och ungdomar mellan 6-17 år med måttliga psykiska besvär,

En blomma från Närsjukvårdsnämnden
För att få komma krävs en bedömning av den vårdcentral man tillhör.

Uppdraget till Närsjukvården är ett särskilt uppdrag vilket innebär att det inte ingår i vårdvalet och är en verksamhet som både privata och regionens vårdcentraler kan remittera till.

Tidigare låg uppdraget vad gäller måttlig psykisk ohälsa för barn- och unga i vårdvalet och på varje vårdcentral.

Genom att samla resurserna får vi slagkraftigare verksamhet som dagligen arbetar med dessa frågor.

Det är också väldigt viktigt att etablera goda kontakter med elevhälsan i kommunerna. De är ofta de som först kommer i kontakt med barn- och ungdomar som mår dåligt.

onsdag, februari 22, 2017

Varning för Bolagsupplysningen

Nu är bluffmakarna på gång igen. Denna gång som Bolagsupplysningen.

Man skickar en blankett. Ser klart ut att komma från en myndighet. Stor text "Dags att komplettera".

"Vänligen returnera snarast.", över där man skall skriv under.

Men börjar man läsa den finstilta texten så kan man efter en stund se, i liten text, att detta "erbjudande" kostar 4795 kr. För detta skall man få "förtursexponering" på deras sida.

Tryck på bilden så blir den större
Varför detta skulle vara någon fördel framgår inte. Baksidan är full av liten text. Givetvis för att ingen skall läsa den.

Men om man gör det så ser man att tvist skall avgöras i estnisk domstol. Knappast lagligt och giltigt.

Sannolikt är det samma personer som tidigare drivit och driver Nummerupplysningen.se.

Samma tillvägagångsätt och snarlika texter.

Jag har tidigare varnat för dem. Läs här.

Då hörde de av sig och "krävde" att jag skulle ta bort blogginlägget.

Vad som skulle hända om jag inte gjorde det vet jag inte. Men det fick stå kvar och tills idag har 23.704 personer läst inlägget och förhoppningsvis sluppit att bli lurade.

Och nu varnar jag för Bolagsupplysningen.se.

Släng brevet, eller gör som krögaren Håkan Törnström, skicka tillbaka det med fiskrens. Läs här.

tisdag, februari 21, 2017

Halland växer så det knakar. Snart 400.000 invånare?

Idag kom SCB:s siffror över befolkningsökningen 2016. I Sverige var vi 1/1 2017,  9.345.987 personer. I Halland var vi vid årsskiftet 320.333 personer. En ökning med 5549 personer.

Samtliga kommuner i Halland ökar sin befolkning.

Mest ökade Halmstad med 1586 invånare och sedan kommer Kungsbacka med 1298 invånare.

Den 1/1 2017 hade kommunerna följande invånarantal:

Halmstad 98.538
Hylte 10.954
Laholm 24.664
Falkenberg 43.867
Varberg 61.868
Kungsbacka 80.442

Med tanke på bostadsbyggandet så kan nog Halland räkna med befolkningsökningar även framöver på 4000-5000 invånare per år.

Det innebär att Halland om 15 år har någonstans mellan 380.000 och 400.000 invånare.

Och det är detta Region Halland måste planera efter. Hur skall sjukvården klara denna ökning? Är de tre sjukhusen rätt dimensionerade? Behövs det fler vårdcentraler?

Klarar kollektivtrafiken att t.ex. transportera alla som vill åka? Vi vet ju att det är trångt på spåren.

Det är stora utmaningar men befolkningsökning ger också högre skatteintäkter.

Det är dock alltid lättare att planera för ökad befolkning än att hantera befolkningsminskningar där man hela tiden får skära ner och ta bort.

måndag, februari 20, 2017

Pressdöden är ett hot mot demokratin

I USA ser vi Donald Trump attackera media. När de förmedlar saker som han inte gillar ljuger dem, enligt honom.

Man hittar utan att blinka på saker och kallar det för "Alternativa fakta".

Istället sprids falska nyheter på sociala medier. Givetvis i syfte att med alla medel vinna makt.

Man kan ju ställa sig frågan att den som vill vinna på det sättet, hur vill man använda makten?

Det finns en stor förlorare, demokratin.

Vi ser i Sverige hur tidningar försvinner. Kommuner slutas att bevakas. Olika makthavare oavsett om de är politiker, tjänstemän, näringslivsföreträdare eller leder organisationer, kan ganska fritt agera utan risk för att de granskas.

Tidning som läggs ner
För 20 år sedan bevakades Kungsbacka regelbundet av sex medier. Norra Halland, Hallands Nyheter, Göteborgs Posten, Kungsbacka Tidning, Tidningen Arbetet och Radio Halland. Stundtals även av GT och SVT Västnytt.

Flera har försvunnit och någon tillkommit. Tidningen Arbetet gick i konkurs. Hallands Nyheter la ner sin redaktion i och därmed bevakning av Kungsbacka. Göteborgs Posten har idag lämnat kommunen och det skrivs sporadiska artiklar om Kungsbacka utan större djup eller granskning, ofta baserat på pressmeddelanden.

Kungsbacka Tidning har lagts ner. Västnytt har blivit SVT Hallandsnytt som i och för sig ökat bevakningen av Halland men problemet är att de flesta Kungsbackabor ser SVT Väst utan nyheter från Kungsbacka.

Kungsbacka Posten och Kungsbacka Nytt har tillkommit men Kungsbacka Nytt läggs nu ner och Kungsbacka Posten blir endagarstidning.

Kvar blir tre medier som bevakar kommunen regelbundet. Norra Halland, Kungsbacka Posten och Radio Halland.

Och det är ju enkelt att förstå om 10-15 journalister regelbundet bevakar vad som förekommer i en kommun och det istället blir 5-6 stycken så minskar ju granskningen. Och balansen mellan makthavare och granskare blir rubbad.

Jag är ingen anhängare av statliga stöd som presstöd. Men jag börjar undra om inte staten inte måste börja garantera mångfalden bättre även om det innebär statligt stöd.

Att idag prenumerera på en tidning är ett stort steg att ta. Speciellt för yngre. Kanske stöd skulle ges även till gratistidningar som gör kvalitetsjournalistik?

Även journalistik online måste kanske få ett stöd även om jag inte idag kan säga hur.

Tycker du som politiker det inte är bra att det blir färre som granskar politiken? Kanske någon frågar.

Nej, för jag vill inte leva i ett samhälle där osanningar blir regel, där fusk kan ske utan att någon uppmärksammar det, där maktmissbruk förekommer och där förloraren alltid är demokratin.

Anpassad sökning