söndag, december 31, 2017

Gott Nytt År

Med inlägg 113 avslutar jag året på bloggen och återkommer 2018 med nya inlägg och då har vi ju dessutom valår.

Gott Nytt År önskas alla läsare av denna blogg.lördag, december 30, 2017

Uppgifter om nätläkare stämmer inte

Jag svarar idag i Kungsbacka Posten på en insändare från läkare på Vårdcentralen Kungsbacka angående nätläkare.

Uppgifter om nätläkare stämmer inte
 
Läkare vid Vårdcentralen Kungsbacka påstår felaktigt i en insändare i KP 23/12 att underskott som vårdcentraler i Kungsbacka har beror på kostnader för nätdoktorer.

Den totala kostnaden 2017 för Närsjukvården i Halland för nätdoktorer beräknas till 3 miljoner kr i en budget på ca: 740 miljoner. Vårdcentralerna i Kungsbackas underskott beror ca: 13 % p.g.a.
. av nätdoktorer och till 87 % på andra orsaker.

Det är också fel att det finns politiska beslut att införa dessa tjänster i Halland.

Ett försök gjordes främst 2016 i Närsjukvården på uppdrag av regionkontoret som också lämnade full ekonomisk kompensation till vårdcentralerna. Det var också stor skillnad mot de nättjänster som nu finns då det gjordes en medicinsk bedömning innan tillgång gavs till den tjänsten.

Det som skett är att två nättjänster träffat avtal med privata vårdcentraler i Region Jönköping. Det är fritt att ringa upp dem, utan medicinsk bedömning innan, och de betraktas som utomlänsbesök.
Region Halland har precis som andra landsting/regioner reagerat mot detta sätt att införa nätdoktorer bakvägen och man fick sänka priset.  Pressen är stor på Jönköping att vidta åtgärder och ändra de regler som möjliggör detta.

Jag håller med om att vårdcentralerna inte skall betala för något man inte kan påverka och frågan är redan lyft. Så sent som den 18 december diskuterade jag och ledningen frågan med regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott och den diskussionen kommer fortsätta efter helgerna.

Region Halland arbetar också skyndsamt med att ta fram egna lösningar och första halvåret 2018 kommer Närsjukvårdsnämnden lägga fast sin strategi när det gäller digitaliseringen av vården. Era synpunkter blir värdefulla i det arbetet.

Tommy Rydfeldt (L)
Ordförande
Närsjukvården Region Halland


fredag, december 29, 2017

Gör om förslaget till biljettsystem för Västtrafik

Och den senaste insändaren i ämnet kollektivtrafik kommer här som svar på en där förslaget till nytt biljettsystem för Västtrafik försvarades.

Gör om förslaget till biljettsystem för Västtrafik

Tänk att ni åker taxi. Du är snart hemma. Plötsligt hoppar priset på taxametern upp med 75 kr.
Vad hände? Vi passerade en zon blir svaret.

Eller att det var samma pris på taxin att åka mellan Åsa och Frillesås som mellan Frillesås och Kullavik

Det är verkligheten i Västtrafiks biljettsystem idag.

Detta försvarar Ulrika Frick (MP), ordförande i VG regionens Kollektivtrafiknämnd, i KP 9/12. Och att dessa skevheter skall vara kvar i ett biljettsystem som för hela VGR och Kungsbacka skall bli tre zoner.

För Kungsbacka innebär tre zoner höjd taxa i stadstrafiken. Att korta resor, som den mellan Åsa och Frillesås, kostar lika mycket som från Åsa till Onsala och att problemen vid Snipen kvarstår.

Den som åker från Kullaviks centrum betalar med kontoladdning 56,59 kr, men tar man sig till fots eller med bil till Snipen kostar samma resa 26 kronor. Obegripligt för de flesta.

Zonsystem tillhör det förgångna. Med ny teknik och köp i app så är avståndet jag reser mer naturligt att ta betalt för, inte att jag råkar passera en zon.

Givetvis måste vi öka resandet med kollektivtrafik. Men då måste biljettsystemet vara enkelt, begripligt och stimulera till att resa.

Att ha kvar dagens skevheter och höja priset är fel väg att gå. Gör om och gör rätt men framför allt ta fram ett biljettsystem som är anpassat till framtidens teknik och river gränser mellan zoner, kommuner och län. Inte behåller dem.

Tommy Rydfeldt (L)
Ledamot i styrelsen för Hallandstrafiken


Varberg behöver fler vårdcentraler

Samlar upp ytterligare en insändare som varit publicerad i Hallands Nyheter. Där skriver jag tillsammans med tre partivänner om att det växande Varberg behöver fler vårdcentraler.

Varberg behöver fler vårdcentraler

Varberg är en av de kommuner som växer mest i Halland. Det ställer krav på regionens service till medborgarna.

Kungsbacka, Laholm, Falkenberg och Halmstad har de senaste åren ökat antalet vårdcentraler. Både drivna av Region Halland och privata aktörer.

Samma tid har en privatägd vårdcentral lagt ner i Varberg.

Det innebär att Varberg har flest listade per vårdcentral i hela Halland. I september 2017 var det 8834 personer per vårdcentral. Motsvarande siffra för Laholm är 3284 listade per vårdcentral och för Halmstad 6658 listade per vårdcentral.

Ett växande Varberg ökar givetvis pressen på befintliga vårdcentraler. Patienterna upplever att det är svårare att få tid. Vårdcentralerna hinner inte utöka verksamheten i takt med ökat antal listade.

Vårdvalet innebär att patienten gör valet var man vill vara listad.

Men det gör också det svårare att öppna nya vårdcentraler. En nyöppnad vårdcentral har från dag ett noll patienter.

Närsjukvården i Region Halland har viss möjlighet att öppna i ett nybyggt område och under några år ta en ekonomisk förlust.

Stora vårdföretag undviker att öppna vårdcentraler då de vet att det finns en ekonomisk risk. De som har tillkommit har ofta öppnats av vårdpersonal som är kända och uppskattade på sin ort och hoppas att snabbt få tillräckligt med listade patienter-

En översyn av vårdvalet kommer göras under 2018 med målet att nya regler skall gälla från 1/1 2019.

Liberalerna har inget färdigt förslag men vi tycker det vore intressant att under 3 år ge en startersättning till de som vill öppna vårdcentral. Givetvis skall man då räkna bort ersättning för de listade man får.

En sådan ersättning skulle sannolikt öka antalet vårdcentraler. Det skulle vara intressant både för Närsjukvården i Region Halland och privata företag att satsa på fler utbudspunkter.
Om det är möjligt och lagligt får ju utredas.

Fler vårdcentraler, inte minst i Varberg, skulle innebära ökad tillgängligheten och de som finns idag skulle inte få så stor press på sig genom att hela tiden få nya listade.

Tommy Rydfeldt (L)
Ordförande Närsjukvården
Region Halland

Lena Persson (L)
Ledamot i regionfullmäktige

Margareta Bernås (L)
Ledamot i Lokala nämnden Varberg


Årets 2017.....

Jag fortsätter traditionen och skriver under rubriken "Årets" om lite saker som hänt i Sverige, Halland och Kungsbacka under året som gått.

Årets lokala politiska självmål

Efter att ha vunnit fyra år i rad blir nu det lokala missnöjespartiet Kungsbackaborna slagna av moderaten Peter Söderberg, ordförande för nämnden Fritid och Folkhälsa. 

Turerna kring Sjöaremossens isbana, som Söderberg ville dra in stöd till, där det saknades riktiga avtal, där avtal tecknades utan rätt att göra så, är en lokal politisk såpa av sällan skådat format.

Det hela avslutades med att Peter Söderberg på Moderaternas hemsida påstod att han aldrig velat avveckla Sjöaremossen utan det var felaktiga påståenden från andra. Varför börjar jag tänka på en viss amerikansk president och uttrycket "Fake news"?

Årets Fridolin

För någon dag sedan fick vi veta att Gustav Fridolin, Sveriges mest impopulära politiker, försöker vara sig själv nu efter några tuffa år. Vem har han varit innan? 

Min nya klädstil
Ett viktigt tecken på detta, enligt honom själv är att han nu medvetet klär sig sämre. Kanske dags att ta fram den gula hjälmen igen på nästa partiledardebatt?

Årets brist på respekt

Inom alliansen finns en överenskommelse om att när man lägger gemensamma förslag skall den som kom med idén stå först och har rätt att gå ut med förslaget först.

När Liberalerna ville ha en utredning om ny arenahall ställde övriga upp och Liberalernas Tord du Hane skrev förslaget. 

Och nu dyker samme Peter Söderberg  upp igen. För när den nådde hans dator ändrades plötsligt skrivelsen sig och hans namn stod först.

Som förklaring hade Peter Söderberg att han ”alltid gör så i sin dator”. Varför tänker jag på Trump igen?

Årets positiva siffror buss

Siffrorna för 2017 för stadsbussarna i Kungsbacka ser ut att sluta med en fördubblad trafik på 2,5 år. Ett fantastiskt resultat som visar att när man låter kollektivtrafiken bli en alternativ blir det direkt respons från resenärer.

Årets brist på lyhördhet 

M+S+C+SD vägrar bångstyrigt att låta Trafikverket utreda om fler tåg kan stanna i Åsa på stationen där.Trots namninsamlingar och stor opinion bland invånarna.

Oavsett vad lokala företrädare säger har man inte stöd från sina partier i regionen och Hallandstrafiken.

Vad är man rädd för? Att få ett ja?  

Vi jobbar i stuprör
Det man skall vara rädda för är väljarna i den södra kommundelen. Speciellt Moderata valledare är nog nervösa.

Nej till fler stopp i Åsa och Peter Söderbergs försök att stoppa stödet till Sjöaremossens isbana, är ingen bra utgångspunkt att driva valrörelse ifrån.


Årets politiska skandal

IT skandalen på Transportstyrelsen fällde ministrar och en generaldirektör. Statsministern tyckte inte det var konstigt att regeringen jobbade i stuprör och inte informerade varandra:
 
- Det här är traditionell förvaltningskultur i Sverige, vi gör så, vi har den ordningen. Myndigheter har sina ansvarsområden fullt ut. Respektive departement har ansvar för sina myndigheter, sa han till Aftonbladet.
 .


torsdag, december 28, 2017

Sju mest lästa inläggen på bloggen 2017

Jag brukar lista vilka inlägg på bloggen som fått mest inlägg varje år.Det går lätt att konstatera att kollektivtrafiken engagerar och givetvis frågan om tågstopp i Åsa.

Inlägg jag gjort om detta får flest besök. Det är lite orättvist att lista dem i ordning då inlägg som skrivs i januari har större chans att under kalenderåret få många besök, inte minst via Google.

Men jag gör det ändå.

Jag lägger ut de flesta inlägg på Facebook och twitter men kan se i statistiken att  en hel del trafik kommer från sökningar på Google.

Vill du läsa något inlägg, tryck bara på länkarna.

1. S+M stoppar fler stopp för tågen i Åsa.

2. Antalet resande med pendeltåg Kungsbacka-Göteborg var 43% större än vad man trodde. 

3. Nu startar sprututbyte i Halland - Halmstad först ut

4.Jan Björklund är min partiledare

5.M+C+S+SD röstade åter igen nej till fler tågstopp i Åsa.

6 LSS frihet som måste bevaras

7. En röst på (S) innebär nej till fler tågstopp i Åsa

onsdag, december 27, 2017

Börja planera för ny tågstation i Frillesås

Skall försöka samla upp olika insändare jag haft i olika tidningar som jag brukar lägga här på bloggen.

Den här är från Norra Halland. 

Börja planera för ny tågstation i Frillesås

Enligt uppgift stannande det sista tåget i Frillesås 28 maj 1972. Det är dags att planera för nya tågstopp i Frillesås.

När västlänken och tunneln under Varberg är klara 2026 skapas utrymme för fler tågsystem i Halland.

Regionfullmäktige i Region Halland har i trafikförsörjningsprogrammet beslutat att fler tåg kommer att köras 2026.

Hallandstrafiken har då för avsikt att driftsätta ett tredje tågsystem till och från Göteborg i form av en ny regionaltågslinje utöver dagens Öresundståg och Kungsbackapendeln. Inledningsvis ska den nya regionaltågslinjen starta i Varberg med möjlig förlängning söderut när resbehov uppstår.

Varbergs kommun har redan tecknat en avsiktsförklaring med Region Halland om att ta fram förslag på en ny tågstation i Väröbacka.

Sannolikt blir det tåg som efter Kungsbacka, eventuellt Hede, stannar först i Mölndal och sedan Göteborg. Viktigt är att resenärer söderifrån kommer snabbt in till Mölndal/Göteborg.

Var skall dessa tåg stanna i Kungsbacka kommun? Åsa är givet men där finns redan en station.

Det är viktigt att Kungsbacka i samarbete med Region Halland tar fram förutsättningarna för placering av en ny station i Frillesås.

Frillesås expanderar väldigt mycket och är attraktivt att bosätta sig i. Många permanentar också fritidshus. Goda kommunikationer är oerhört viktigt för ortens utveckling.

Ulrika Landergren (L)
Kommunalråd

Christian Haneson (L)
Gruppledare

Tommy Rydfeldt (L)
Ledamot i Hallandstrafikens styrelse

Höghastighetståg är ett luftslott som inte bör försöka byggas

Den 20 december lämnade Sverigeförhandlingen sin slutrapport om höghastighetståg i Sverige.

En rapport som aldrig kom med en vettig finansiering av ett sådant på projekt. Man landade i att staten skall låna pengar till detta projekt.

Låt oss första ta kostnaden. Den beräknas till 230 miljarder i prisläge juni 2015. Jämför man med de beräkningar som liknande projekt ute i Europa har, t.ex brittiska HS2 (High speed 2) så är snarare kostnaden 500 miljarder.

Mer likt Tyskland?
Därför den här sortens projekt har tendens har att öka i pris och brittiska HS2 hade också lägre kostnader i början men kritiserades hårt och fick öka dem.

Projektet har inte heller fått klartecken på grund av kostnaderna och miljöskäl. Och då är ändå en järnväg Liverpool/Manchester via Birmingham till London något som skulle kunna nås betydligt fler än vad som bor i hela Sverige. Första etapp är till Birmingham och det finns en dröm om att den skall gå till Glasgow.

Årliga kostnaden för lånen beräknas till 7-8 miljarder per år. Om räntan blir högre och framför allt kostnaden för projektet, så ökar denna årliga kostnaden rejält.

Om nu pengarna finns i statsbudgeten tänk vad 8-10 miljarder per år skulle kunna göra för att bygga ut och utveckla nuvarande järnväg.

Några projekt som behövs bara i Västsverige är fyra spår mellan Kungsbacka och Göteborg, ny järnväg till Borås med stopp på Landvetter flygplats. Rejäl upprustning Varberg-Borås och en ny järnväg mellan Trollhättan och Oslo. Även Bohusbanan till Strömstad behöver upprustning.

Trafikverkets förslag på snabba tåg med max 250 km/h och inte höghastighetståg är mycket vettigare. Det blir då mer likt Tyskland där man integrerat snabba delar av bannätet med befintlig järnväg. Inte byggt särskilda höghastighetsbanor parallellt.

Glöm inte att de allra flesta nyttjar tågen för korta resor dagligen till jobb och utbildning och kommer aldrig ha någon nytta av höghastighetståg.
måndag, december 18, 2017

Närakuten i Kungsbacka handlas upp på nytt

Avtalet för Närakuten i Kungsbacka går ut 2019-01-01. Och då måste en ny entreprenör handlas upp eller att den övergår i egen regi. I Torsdags beslöt Driftnämnden Närsjukvård att den skall handlas upp på nytt. 

Idag drivs den av Capio på updprag av Närsjukvården Region Halland. 

Närakuten, som ligger på sjukhusområdet i Kungsbacka, har öppet 7-24 alla dagar. Verksamheten är ett komplement till i första hand invånarna i Kungsbacka med behov av omedelbara medicinska insatser för bedömning och eventuell behandling.  Cirka 38 000 besöker Närakuten årligen av dem kommer ca: 20% från Västra Götaland.

Entrén till Närakuten öppen 7-24 varje dag
Tack vare Närakuten så avlastas även sjukhusens akuter. Kungsbackas invånare är dem som går minst till sjukhusakuterna.

Grundprinciper för upphandlingen följer i stort nuvarande avtal vilket innebär fortsatt drift i upphandlad regi och fortsatt inriktning på drop-in, men med viss möjlighet för vårdcentralerna att boka besök på Närakuten. Avtalstiden sätts till 4+2 år, med villkor som ger möjlighet för omförhandling vid större förändringar av lagstiftning/villkor.

De stora förändringarna är:

1. Möjlighet för vårdcentralerna att boka tider på Närakuten

2. Ökat incitament för att patienter ska omhändertas av annan vårdprofession än läkare 

3. Förtydligande att Närakuten är en del av det samlade primärvårdsutbudet i Kungsbacka 

4. Möjlighet att förhandla om vid större förändringar.

Förfrågningsunderlag går ut i början av 2018 och avtalsstart är 1 januari 2019.

Beslut kring vem som får driva Närakuten kommer Driftnämnden Närsjukvård ta under våren 2018.

torsdag, december 14, 2017

M+C+S+SD röstade återigen nej till fler stopp för Öresundståget i Åsa.

Den 8 december hade styrelsen för Hallandstrafiken sitt senaste sammanträde och då behandlades för första gången kollektivtrafikplan 2019, dbs den trafik som skall köras ifrån mitten av december.

Jag yrkade för Liberalerna:

"Att uppdra åt VD att hos Trafikverket, i samråd med Skånetrafiken och Västtrafik, ansöka om att samtliga turer med Öresundståg, som går utanför rusningstrafik, får ett uppehåll i Åsa,

Att uppdra åt presidiet att samråda med regionstyrelsens tillväxtutskott, samt

Att slutlig ställning i frågan tas när styrelsen behandlar kollektivtrafikplanen i juni."

Ett i mitt tycke hovsamt yrkande. Man pratar med berörda och försöker hitta en lösning. Och rusningstrafik är i stort sett löst då det från måndag går två extra Västtåg från Varberg på morgonen och två till Varberg på eftermiddagen. Dessa tåg stannar i Åsa.

Men M+C+S+SD röstade återigen nej till detta förslag. Även MP röstade nej men hade ett eget förslag som lyder:

"Styrelsen beslutar att inför kollektivtrafikplan 2019 undersöka möjligheterna att låta sammanlagt hälften av Öresundstågsturerna stanna vid stationen i Åsa."

Jag tycker för min del att detta inte räcker. Alla tåg som går skall stanna i Åsa.

Jag begärde också votering så att det skall framgå tydligt i protokollet vem som röstade för vad.

Uppenbarligen lyssnar man inte på opinionen och till och med S-ledamoten Mikael Delin från Kungsbacka röstade nej.

Jag behöver nog inte påminna om att under 2018 kommer de som vill ha fler tågstopp i Åsa kunna tydligt göra sin röst hörd. Den 9 september.

Ger man Liberalerna sin röst i valet till regionen (står landsting på valsedeln) och kommunen blir det en stark markeringar som övriga partier inte kan blunda för och stå emot.
Och ge gärna mig ditt kryss.

Lokala för andra för andra partier säger ibland att de och deras parti är för fler tågstopp. Det är väl bra men det är när frågan röstas om i Hallandstrafikens styrelse som det gäller. Och där har Liberalerna varit enda parti som fullt ut säger ja.

Planen kommer under 2018 behandlas flera gånger innan beslut i juni 2018 och jag kommer då upprepa mitt yrkande.

måndag, december 11, 2017

Nu kan du i Halland se vem som tittat i din patientjournal

För några år sedan upptäckte jag efter att jag varit nyfiken att någon loggat in på min journal från en vårdcentral jag aldrig besökt eller varit i kontakt med.

Det blev polisanmälan och polisutredning. Något åtal blev det dock inte då Region Hallands system för inloggning inte kunde utesluta att någon annan gjort sökandet efter mig.

Så även om en person inte straffades så var intrånget konstaterat.

Det sker miljontals helt riktiga inloggningar varje år. Ett patientbesök kan ju innebära 5-6 inloggningar i allt från läkare, medicinsk sekreterare, sjuksköterskor och biomedicinsk analytiker. Alla lägger in sin del i journalen.

Att då hitta de som gör olagliga dataintrång blir svårt. Stickprov blir rena turen. Däremot kan man ju söka efter konstiga sökmönster och hitta de som regelbundet söker men om någon vid några tillfällen tittar på grannen, som dessutom tillhör den vårdcentralen, blir det svårare att hitta detta.

Men nu kan alla se vem som har tittat på deras journal. Och detektiven allmänheten ser ju direkt om någon inloggning ser misstänkt ut och kan anmäla till regionen och få en förklaring eller upptäcka att någon tittat av nyfikenhet.

Som drabbad tycker jag detta är utmärkt och jag kommer titta lite då och då.

Allt finns på www.1177.se/halland.

Det enda som behövs är mobilt bank-ID.


fredag, november 10, 2017

Liberalerna kan bli första parti som väljer partiledaren i en beslutande medlemsomröstning.

Till landsmötet 2015 motionerade jag om att partiledaren i Liberalerna skulle väljas av medlemmarna i en beslutande medlemsomröstning. Motionen fick inget gehör.

Jag har återkommit till landsmötet, som hålls i Västerås 17-19 november i år, och har skrivit en motion med samma krav.  

Efter det att partiledaren tidigare i år hade utmanats, och krav på medlemsomröstningar väcktes, har motionen fått stort stöd. Partiledarstriden har fått många att tänka till hur vi skall välja partiledaren.
Jag vet att både anhängare av Jan Björklund och Birgitta Ohlsson har stött motionen.

Den här gången blir motionen besvarad men med ett tydligt uppdrag. Partistyrelsen motiverar också sitt ställningstagande i ett långt svar och föreslår:

"Partistyrelsen bör ges i uppdrag att utreda frågan och inhämta synpunkter från partilandet i en bred process, och återkomma till 2019 års landsmöte med sina slutsatser och eventuella förslag. Med detta bör motion O8 anses besvarad."

Jag är givetvis mycket nöjd med svaret. Att frågan nu föreslås utredas visar att Liberalerna är öppna för förnyelse även när det gäller val av partiledare.

Jag trodde aldrig att partiet skulle vara moget för att rakt av besluta om att partimedlemmarna väljer partiledaren i en beslutande medlemsomröstning. så ett samråd inom partiet blir väldigt bra.

Intressant är också att partistyrelsen klart säger att antingen har vi kvar nuvarande ordning eller så väljs partiledaren direkt av medlemmarna. Inga rådgivande omröstningar eller primärval.

Partiledare skall inte väljas i slutna rum och genom olika överenskommelser mellan personer. Valet av Stefan Löfven som ca: 10 personer avgjorde är ett skräckexempel på demokratiskt underskott.

Tänk vad det skulle vitalisera partiet om de som vill bli partiledare möttes i 5-6 diskussioner runt om i landet. Fick presentera sig, vad de står för och tala om vilken politisk väg de vill partiet skall ta.

Förhoppningsvis fattas, efter utredningen, ett beslut på landsmötet 2019,som innebär att partiledaren i Liberalerna i fortsättningen väljs genom beslutande medlemsomröstningar.

För jag tror inte när nu frågan skall diskuteras brett, att medlemmarna säger nej tack till möjligheten att via en beslutande medlemsomrsötning välja nästa partiledare för Liberalerna.

tisdag, november 07, 2017

Eldrift av stadsbussarna i Halland?

Juni 2020 startar man köra enligt den nya upphandlingen som nu skall ske av stadsbussar i Halland. Även i Kungsbacka där den sker i samarbete med Västtrafik.

Direktiven från regionfullmäktige är att bränslet skall vara fossilfritt.
Elbuss i Ängelholm

Som ett led i arbetet inför upphandlingen besökte styrelsen för Hallandstrafiken Ängelholm i fredags.

Tittade på de elbussar och laddningssystem som Skånetrafiken och dess entreprenör Nobina har.

Elen är ju ett intressant alternativ därför stadsbussar går kortare sträckor. De kan antingen ladas i depå eller vi hållplatser.

I båda fallen är kostnaden högre än andra bränslen. Mellan 10-20% högre. Skälet är att fler bussar behövs då en buss inte kan gå hela dagen på sin laddning och de som laddar vid hållplatser måste ges tid att laddas.

Laddstation
En elbuss kostar också 50% mer i inköp än andra bussar.

Trots kostnaden tycker jag det är intressant att pröva. Var och hur mycket det får det fortsatta arbetet med upphandlingen visa.

På detta område går utvecklingen snabbt. Batterier blir bättre och kan ladda länge körtid och den tekniska utvecklingen av bussarna går fort.

Kanske elbussar i Kungsbacka 2020?

måndag, november 06, 2017

Västtrafik hamnar snett om nytt taxesystem

Ansvaret för kollektivtrafiken i Kungsbacka är Region Hallands genom Hallandstrafiken. Det är Hallandstrafikens styrelse som bestämmer utbudet och regionfullmäktige som beslutar om bidrag för att täcka underskottet.

Men historiskt kör Västtrafik genom sina entreprenörer i Kungsbacka. Skälet är främst att Kungsbacka behöver ett samordnat taxesystem med Göteborgsregionen.

Så när Västtrafik nu lanserar tankar på ett nytt taxesystem med bara tre zoner är detta av klart intresse för både Hallandstrafiken, Region Halland och Kungsbacka kommun.

Och förslaget innebär tre zoner. En för Göteborg, Partille, Mölndal och Öckerö. En för  Kungälv, Ale, Lerum, Härryda och Kungsbacka och en för övriga Västra Götaland. Se här.
                 
Men förslaget får berättigad kritik bland annat av f.d ordföranden i Västtrafik, Leif Blomqvist. Se här. 

Tre zoner innebär att det i många fall innebär att korta resor kostar samma som långa. Leif Blomqvist tar i  artikeln i GP vissa exempel.

Deras förslag ökar priset för resor med stadstrafiken i Kungsbacka och stimulerar inte fler att åka.

För Kungsbacka löser man inte heller frågan om övergången mellan Kungsbacka och Göteborg i de västra delarna.

Idag åker många bil till Snipen därför att resorna därifrån är mycket billigare. Ett månadskort kostar från Kullavik centrum 1355 kr/månad om man reser till hela Göteborg. Går man på vid Snipen kostar det 610 kronor.

Detta löser man inte med nya zonsystemet då zonövergången kvarstår vid Snipen.

Framtiden är ett zonlöst system där man betalar för den resa man gör. Åker man Kullavik centrum till Centralstation varje dag köper man det avståndet på en månadsladdning.

Västtrafik har hamnat snett förut när det gäller taxesystem och är på väg att göra det igen. Tre zoner är ett gammalt tänkande inte anpassat till modern teknik och resande.

Som vanligt, gör om och gör rätt.måndag, oktober 30, 2017

Nu öppnar sprututbyte i Kungsbacka

Regionstyrelsen i Region Halland beslöt den 1 juni 2016 att införa lågtröskelverksamhet med sprututbyte för intravenösa droganvändare i Halland.

Uppdraget att driva den verksamheten gick till Driftnämnden Närsjukvård med förvaltning.

Lite unikt att man lägger den i den nära vården men helt i linje med att verksamheten skall vara lätt att nå, därav att den kallas lågtröskelverksamhet.

I maj i år startade sprututbyte i Halmstad, vid Nyhems vårdcentral. I september i Varberg vid vårdcentralen Västra vall.

Nu är det dags för Kungsbacka. Vid Vårdcentralen Kungsbacka i sjukhusets lokaler kommer man börja torsdagen den 2 november.

Ingång Vårdcentralen Kungsbacka
Öppet en gång per vecka 13-16, torsdagar.

Varför denna verksamhet? Egentligen av två skäl. På ett enkelt sätt nå missbrukare. Bygga upp ett förtroende som kan leda till att de vill få hjälp att komma ur missbruket. Få skulle beställa tid på en vårdcentral och be om hjälp. Tröskeln är för hög.

Men att etablera en kontakt på detta sätt skapar en lägre tröskel att komma i kontakt med vården.

Det andra skälet är att få bort så många smutsiga och smittade sprutor som möjligt bland missbrukare.

Spridningen av Hepaptit C (gulsot) är stor bland denna grupp. Det finns siffror på att upp emot 70% av intravenösa droganvändare är smittade med Hepatit C. Det finns också HIV smitta i denna grupp.

Det som underlättat etableringen är att från 1 mars gäller en ny lag. Numera skall man samråda med kommunerna men innan hade kommunerna veto mot etablering i deras kommun. Ålder för att få byta sprutor är också sänkt till 18 år.

Kungsbacka blir speciellt med tanke på närheten till Göteborg. Där finns inte sprututbyte och framför allt har socialdemokraterna varit kraftigt emot. Det är på planeringsstadiet.

Eftersom det är gränslös sjukvård kan man åka över gränsen och byta sprutor i Kungsbacka.

Jag är oerhört glas över att vi hu etablerar denna verksamhet i Halland, Sprututbyte är en fråga Liberalerna har drivit länge i hela Sverige

torsdag, oktober 12, 2017

Börja planera för ny tågstation i Frillesås

När västlänken och tunneln under Varberg är klara 2026 skapas utrymme för fler tågsystem i Halland.

Regionfullmäktige i Region Halland har i trafikförsörjningsprogrammet beslutat att fler tåg kommer att köras 2026.

Hallandstrafiken har då för avsikt att driftsätta ett tredje tågsystem till och från Göteborg i form av en ny regionaltågslinje utöver dagens Öresundståg och Kungsbackapendeln. Inledningsvis ska den nya regionaltågslinjen starta i Varberg med möjlig förlängning söderut när resbehov uppstår.

Var skall dessa nya tåg stanna i Halland? Varbergs kommun har redan tecknat en avsiktsförklaring med regionstyrelsen i Region Halland om att ta fram förslag på en ny tågstation i Väröbacka.

Sannolikt blir det tåg som efter Kungsbacka, eventuellt Hede, stannar först i Mölndal och sedan Göteborg. Viktigt är att resenärer söderifrån kommer snabbt in till Mölndal/Göteborg.

Var skall dessa tåg stanna i Kungsbacka kommun? Åsa är givet men där finns redan en station.

Liberalerna vill att Kungsbacka kommun nu tittar på att gå in till Region Halland och påbörja en diskussion om en station i Frillesås.

I ett pressmeddelande säger kommunalrådet Ulrika Landergen (L):

- Jag kommer ta upp frågan om en framtida station i Frillesås i kommunledningen.
Det är viktigt att vi är ute i god tid och tar fram förutsättningarna för placering av en ny station i Frillesås och inleder en diskussion med Region Halland.

Christian Haneson är gruppledare för Liberalerna i Kungsbacka och tidigare under många år Frillesåsbo. Han säger i samma pressmeddelande:

- Frillesås expanderar väldigt mycket och är attraktivt att bosätta sig i. Många permanentar också fritidshus. Goda kommunikationer är oerhört viktigt för ortens utveckling.

Som Liberalernas gruppledare i Region Halland tillika ledamot i Hallandstrafikens styrelse, instämmer jag också i att Frillesås är ett lämpligt stationsläge.

Vi ser ju att den stora befolkningsökningen i Halland ligger i Kungsbacka och Varberg. Frillesås kommer att expandera.

Jag ser positivt på att en diskussion kommer igång mellan kommunen och regionen om Frillesås och kommer i Region Halland och som ledamot i Hallandstrafikens
styrelse driva att en sådan diskussion kommer till stånd.

Kuriosa är att enligt den uppgift jag fått fram stannade det sista tåget i Frillesås 28 maj 1972.

Fotnot: Regionfullmäktige tar en gång per mandatperiod ett trafikförsörjningningsprogram som är ett övergripande program för kollektivtrafiken i Halland på några år sikt.


måndag, september 25, 2017

Jag ställer upp för omval till Regionfullmäktige i Halland

De flesta partierna har nu startat sin nomineringsprocess inför valet 2018, så även Liberalerna.

Under september skall man anmäla intresse. Det finns också möjligheter att nominera personer. Provvalet är i november och i mitten av februari beslutas om vilka som skall stå på listan till regionfullmäktige.

Och jag har meddelat att jag står till förfogande för omval till regionfullmäktige och då även givetvis till omval som gruppledare och ledamot i regionstyrelsen med de uppdrag som följer med.

Fast vilka uppdrag Liberalerna får beror  ju på hur många röster vi får och förhandlingarna efter valet med de andra partierna.

Region Halland är inne i en spännande tid där sjukvården står inför flera stora beslut under de närmaste 4-5 åren. Inte minst vilken vård som skall erbjudas och var. Digitaliseringen kommer också in som en faktor.

Även kollektivtrafiken kommer stå inför stora beslut. Där står ju frågan om tåg i fokus. Vilka tåg skall gå och var skall de stanna?

Och de besluten vill jag vara med att driva fram till något riktigt bra för hallänningen.

fredag, september 22, 2017

Resandet med stadsbussarna i Kungsbacka snart fördubblat på två år.

Det går bra för kollektivtrafiken i Halland. Resandet ökar och på sina håll rejält.

Den omläggning som gjordes 2015 i juni för Kungsbackas stadsbussar är en stor framgång.

Stor respons från resenärerna.

Juli 2017 jämfört med 2016 har en ökning på 14,2%.

 Och  lägger man ihop siffrorna för de de senaste 12 månaderna är det en ökning med 16,8%.

Den stora ökningen visar sig när man jämför siffrorna från när busstrafiken las om 2015. Då var det ca: 250.000 resor per år.

Fortsätter resandet som det är nu kommer ca: 500.000 resor att nås 2017. En fördubbling av resandet.

Och det finns inget skäl för ökningen att stanna där. Kungsbacka stad växer. Nya bostäder blir klara hela tiden och att ta bussen till pendeltåget eller när man vill ta sig runt i Kungsbacka stad, är ett intressant alternativ.


Pendeln Kungsbacka - Göteborg kommer slå resanderekord i år

Sedan årsskiftet finns ett system som vid dörrarna mäter antalet resande i på pendeltåget Kungsbacka till Göteborg.

Nu har vi riktiga siffror. De som tidigare levererades byggde på skattningar från bland annat hur många som stämplade.

När resenärerna upplevde fler resande sa Västtrafiks siffror att de minskade.

Resande statistik - Tryck på bilden
Siffrorna för första halvåret 2017 visar att pendeltåget är på väg mot rekordsiffror.

Ökningen av resandet i juli 2017 jämfört med juli 2016 är 50,3%.

Ackumulerade resandet är upp 39,5%.

Mycket beror givetvis på att man nu har riktiga siffror men man kan se att även resandet ökar.

Tidigare uppmätt högsta resande var 2011. Då låg det totala resandet på ca: 2,5 miljoner resor per år.

Redan de sju första månaderna i år ligger man på ca: 1,5 miljoner resor. Men troligtvis samma utveckling och rätta siffror kommer resandet sannolikt att sluta på 2,8-3 miljoner resor.

Dessa siffror gäller resor som börjar eller slutar i Halland. På hela sträckan kommer man säkert nå över 5 miljoner resor. Att jämföra med de ca: 1,5 miljon resor som gjordes på hela sträckan första hela året 1993.

Senare i höst kommer resandestatistiken för Öresundstågen. Det blir intressant att se hur många som går av och på stationen i Åsa varje dag.


torsdag, september 21, 2017

Dags att avliva myten att Nordea är en svensk bank

Fackförbundet Kommunal skall nu lämna Nordea.

- Nordea har valt en utpressningsmetod och lämnar nu landet, säger ordföranden Tobias Baudin.

Ytterligare ett av dessa överord som för det första antyder och utgår från att Nordea är en svensk bank, och att man nu lämnar landet som bank.

Sanningen är att ingen kund kommer märka att huvudkontoret finns i Helsingfors. Tror inte att Nordeas miljontals kunder någonsin funderat över detta. Bland de danska, norska och finska kunderna har säkert en del trott att huvudkontoret låg just i deras land.

Är Nordea en svensk bank eller en bank som råkat haft sitt huvudkontor i Stockholm?

Största ägare i Nordea är finska Sampo med 21,3% av aktierna. Näst största ägare är danska Nordeafonden med 3,9% av aktierna.

Först på tredje plats kommer en svensk ägare, Alecta med 2,7% av aktierna.

Bland de största ägarna är ickesvenska ägare dominerande. Bland annat äger norska oljefonden och staten Singapore aktier. Fullständig förteckning läs här.

Banken har finsk VD och finsk styrelseordförande. För övrigt sitter bara två svenska medborgare i styrelsen på tio personer. Vilket speglar var ägandet ligger.

Men räddade inte skattebetalarna Nordea i början av 90-talet? Nej. Det var Nordbanken som räddades. Nordea är en sammanslagning av just Nordbanken, finska Merita, norska Kreditkassen och danska Unibank.

Nordea är en bank som idag har fyra hemmamarknader där det inte är självklart att huvudkontoret ligger i Sverige.

Att koppla något slags extra ansvar för Sverige för Nordea eller påstå att huvudkontoret skall ligga här, punkt slut, är en storebrorsfason som svenskar i de nordiska länderna ibland ägnar sig åt.

Förövrigt så fick skattebetalarna tillbaka pengarna för Nordbanken med råge.

Nordeas flytt är ju ett gigantiskt misslyckande för den rödgröna regeringen. Som de socialdemokratiska politruker Kommunal är ställer man sig in i ledet och det viktigaste är att stötta en regering som gjort bort sig än att värna medlemmarnas pengar.

Hoppas nu Kommunal handlar upp sin nya bankkontakt. Vad händer om den i Sverige verksamma banken Den Danska Bank lägger bästa anbud? Kräver man då att de skall flytta huvudkontoret från Köpenhamn till Stockholm?

onsdag, september 20, 2017

En miljard i budgeten till primärvården, men....

Regeringen föreslår en patientmiljard i budgeten för 2018. Sent skall syndaren vakna.

Alliansen införde kömiljarden som innebar att de regioner/landsting som satsade på att få ner köerna i sjukvården fick extra pengar.

Den rödgröna regeringen tog bort den miljarden med följd att köerna i den svenska sjukvården ökade kraftigt.
Nu återkommer kömiljarden, som en patientmiljard.

Den skall användas för en skärpt vårdgaranti i primärvården och också stödja införandet av patientkontrakt, för en mer sammanhållen plan över inplanerade vårdinsatser.

Det är bra att man återigen satsar på att minska köerna. Men varför tog man bort den gamla kömiljarden? Den fungerade och gav resultat.

Kan det ha berott på att de landsting/regioner som trots miljarden inte minskade köerna, och därmed inte fick pengar, var rödgrönt styrda?

tisdag, september 05, 2017

Politiska partier har inte i kyrkovalet att göra

Den 17 september är det kyrkoval i samfundet Svenska kyrkan. Sedan 1/1 2000 är Svenska kyrkan ett samfund skilt från staten.

När det var statskyrka var det viss logik att de politiska partierna ställde upp i valet. Kyrkan var en del av samhället och hade uppgifter som t.ex folkbokföringen. Fanns också krav i lagen om t.ex samråd mellan kommunen och kyrkan om respektives budget.

Men när skilsmässan gjordes upphörde anledningen för politiken att finnas med.

Hur Svenska kyrkan skall styras är en angelägenhet för dess medlemmar, inte politiker. Men vill politiskt aktiva också engagera sig i kyrkan är det väl jättebra. Men då kan man göra det under annan beteckning än ett partis.

Och så ser de flesta partier på saken. Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet ställer inte upp i kyrkovalet längre. Däremot finns engagerade aktiva i dessa partier som ställer upp under andra beteckningar. I kyrkan heter det nomineringsgrupper, inte partier.

En del liberaler samlas i FISK (Fria liberaler i svenska kyrkan) men återfinns även hos andra nomineringsgrupper.

Och så skall det vara. De engagerar sig i den grupp de sympatiserar med och vars åsikter stämmer med deras hur Svenska kyrkan skall styras och utvecklas.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna ställer upp i valet. Jag har lyssnat på dem och hittar inga bra argument för att som parti ställa upp i ett samfunds val.

Förmodligen handlar det för (S) och (C) mest om att hålla medlemmar engagerade och därmed vårda partiorganisationen. SD givetvis för att synas i varje möjlig situation.

Som medlem i Svenska kyrkan kommer jag rösta. Det gör jag alltid.

Min röst kommer den eller de få som jag tror utvecklar en oberoende svensk kyrka i rätt riktning.

Och vilka är de? Ja det är min hemlighet.


fredag, september 01, 2017

Jag saknar fyra spår Kungsbacka-Göteborg i nationella transportplanen

Igår kom Trafikverket med förslaget på nationella transportplanen. Regeringen skall senare besluta.

Flera positiva saker för Halland. Utbyggnad Halmstad centralstation och också dubbelspår Ängelholm - Maria och Maria - Helsingborg.

Tunneln genom Varberg finns kvar,

Dubbelspår hela Västkustbanan betyder mycket för trafiken i Halland även om utbyggnaden sker i Skåne. När förseningar uppstår i Skåne sprider de sig ibland även till Halland och kan även påverka trafiken i Kungsbacka.

Fyra spår
Ett exempel är att kommer SJ:s snabbtåg försent till Halmstad p.g.a. problem i Skåne får Öresundståget vänta in detta tåg och är då sent hela vägen upp. Hamnar bakom pendeltåget och kommer få en försening på ca: 30 minuter för de som t.ex kliver på i Åsa.

Skall trafiken Varberg - Göteborg kunna utvecklas krävs fyra spår mellan Kungsbacka och Göteborg. Då hamnar inget tåg bakom pendeltåget. Kapaciteten att köra tåg ökar väsentligt.

Region Halland, Trafikverket och VG regionen genomför nu en åtgärdsvalstudie för stråket Varberg - Göteborg som omfattar både järnvägen och E6.

Jag är säker på att den kommer visa på stort behov framöver för ökad kapacitet mellan Varberg och Kungsbacka.

På 25 år har trafiken femdubblats och om den bara fördubblats de närmaste 25 år sedan blir det stora kapacitetetsproblem.

Viktigt att Region Halland och Kungsbacka kommun trycker på i denna fråga.

Jag har tagit upp i regionstyrelsen att Region Halland bör vara tydligare i det förslag till Infrastrukturplan för Halland som nu är ute på remiss än vad den första skrivningen var.

Även om frågan skall in i nationell plan och en studie pågår är det viktigt att Region  Halland är tydliga att fyra spår är avgörande för att klara förväntad pendling på 20-25 år sikt. Kanske t.om inom en snävare tidshorizont.


torsdag, augusti 31, 2017

Låt framtida partiledare i Liberalerna väljas direkt av medlemmarna

Till helgen träffas Liberalernas partistyrelse för att börja diskutera motionerna till landsmötet i november.

Då kommer min motion upp att Liberalernas partiledare i fortsättningen skall väljas direkt av medlemmarna.

Inte som nu via nomineringar som kan ifrågasättas, valberedningar osv.

Där det kan bli avgörande vilket ombud som tjänstgör och dennes åsikt.

Motionen kan bifallas direkt. Och sedan tas ett regelverk fram hur nomineringar skall gå till och vad man gör om bara en kandidat ställer upp.

Här är motionen i sin helhet.

Välj Liberalernas partiledare i en beslutande medlemsomröstning. 

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att nästa gång partiordförande ska väljas ska det ske i en medlemsomröstning
2. att partistyrelsen ges i uppdrag att till nästa landsmöte utarbeta och föreslå regler för en medlemsomröstning

När t.ex. Liberaldemokraterna i Storbritannien väljer ledare sker det genom en medlemsomröstning. Något annat vore otänkbart. Demokratin ska vara direkt och partiets ledare ska väljas av medlemmarna.

Samtliga partier i Storbritannien har system där medlemmarna väljer partiledare.

Så borde det vara även i Liberalerna. En direktvald partiordförande skulle få ett starkt
mandat.

Indirekta val med valberedning, nomineringar från styrelser och uppgörelser mellan personer tillhör en förgången tid.

Den här sortens motioner brukar avfärdas med att det är valberedningen som hanterar nomineringsprocessen vid val, och ingenting hindrar valberedningen från att hålla ett rådgivande provval bland medlemmarna om den så finner lämpligt.

Men det är att missförstå och inte svar på motionen. Rådgivande provval är ju att behålla nuvarande situation där man inte väljs direkt av medlemmar.

Det behövs stadgeändringar som inte bara reglerar att medlemmarna väljer utan hur nomineringen skall gå till och vem som kan bli nominerad och på vilket sätt.

torsdag, augusti 24, 2017

Moderater som vill sparka AKB gör det lätt för sig

Ett fotbollslag går sämre än förväntan. Man förlorar matcher man borde vunnit. Direkt är kraven på tränarens avgång där. Och ofta blir det lösningen.

Men man vinner efter tränarbytet inte fler matcher därför spelarmaterialet är samma och tränaren var egentligen inte problemet.

Samma är det i politiken. När ett parti går det dåligt eller sämre än vad man förväntar sig kommer ropen på partiledarbyte.

"Budskapet går inte fram" XX är inte tydlig", osv.

Jan Björklund utmanades ungefär med de argumenten.

Inte så stor skillnad i politisk uppfattning, sas det. Men en ny framtoning och prioritering behövs.

Men på hur många sätt kan det sägas att Sverige behöver fler poliser eller ett stärkt försvar?

Nu är det Anna Kinberg Batra som ett antal moderater kräver avgår.
Argumenten dem samma.

Det är AKB som är problemet och med ny partiledare löser sig allt, säger vissa.

Men då gör man det lätt för sig. Några punkter de borde fundera över.

1. Var ligger normalläget för Moderaterna? Valen 2006 och 2010 är undantag i deras historia. Och med konkurrens på högersidan av SD kanske potentialen är 15-20%.

2. Kan det vara så att budskapet gått fram mycket klart men svenska folket gillar inte det? Man vill inte ha något närmande till SD? Andra förstår inte varför (M) gör upp med regeringen om försvaret trots att pengarna inte kommer räcka osv.

3. Alla de som nämns som efterträdare, med något undantag som Mikael Odenberg, är djupt ansvariga för politiken. Hjälper det med ny röst och utseende om politiken är densamma?

Om vi tittar i Norge och Danmark, men även Storbritannien, får moderata/konservativa partier problem när det dyker upp partier på högerkanten med ett populistisk budskap där invandrarfientlighet är i fokus men i sin populism ofta även konkurrerar med vänsterpartier om ökade utgifter till t.ex höjda pensioner.

Sämst har danska Konservative Folkeparti (de danska moderaterna) lyckats. 1984 fick man 23,4% och hade statsministerposten.

Vid valet 2015 fick man 3,4 %. Mycket därför man inte klarat att att hantera motsvarighet till SD i Danmark, Dansk Folkeparti. Partiet lösning har varit samma som ropas efter i Sverige, byt partiledare.

Sedan 1993 har man haft åtta partiledare vilket i snitt innebär att de suttit i fyra år.

Någon kanske säger att Moderaterna gjorde ju sitt bästa val 2010 när SD kom in i riksdagen?

Mycket riktigt men Fredrik Reinfeldt lyckades det valet att få röster från vänster. En del försvann 2014 men resten har börjat röra på sig när man sätt den nya partiledningen gå mot höger. Flykten till Centerpartiet är i många delar inte att man går till något utan att man lämnar något man inte gillar och är beredda att ge Annie Lööf en chans.

Och motsvarar inte hon förväntningarna kan dessa väljare börja röra på sig igen.

För de som undrar om partier brukar öka efter partiledarbyte så kan man läsa mitt blogginlägg från den 11 juli i år. Tryck här.