Twitter

Följ mig på Twitter. @rydfeldt

måndag, juli 24, 2017

Transportgate kan fälla regeringen

IT skandalen kring Transportstyrelsen, som i sociala medier har fått den fyndiga benämningen #Transportgate, riskerar nu att fälla regeringen.

För varje uttalande skapar bara mer frågor.

Det vi nu vet är att både försvarsministern och inrikesministern visste redan i början av 2016.

Ansvarig minister Anna Johansson säger sig inget ha vetat förrän i början av 2017. Hon skyller på sin f.d statssekreterare som då inte skulle informerat henne. Men kommer han att bekräfta detta eller anklaga henne för lögn?

Och när fick statsminister Stefan Löfven informationen?

När visste Löfven?
Det som också är besvärande är att man avskedade Transportstyrelsens generaldirektör utan att informera om varför. Avgången mörkades. Varför?

Varför informerades inte oppositionen? Sådant kan ske i utrikesnämnden under sekretess.

Om regeringen informerades redan i början av 2016, varför tog det ett år innan generaldirektören fick gå?

Men de centrala frågorna blir till slut vem som visste vad och när och vilka åtgärder regeringen vidtog.

Riksdagen kan ju fälla enskilda ministrar. Det lär dock inte hända utan dessa kommer avgå innan en sådan omröstning.

Men är statsministern utan ansvar? Kan han förlora tre ministrar och sitta kvar?

Är Stefan Löfven förd bakom ljuset av sina egna statsråd får han ju städa upp. Men är han själv med på detta upplägg att mörka är stor risk att misstroendevotumet istället riktar sig mot honom.

Fälls regeringen kan Stefan Löfven utlysa nyval. Inte särskilt troligt därför socialdemokraterna vill inte möta väljarna i skuggan av en skandal och vi har bara ett år kvar fram till valet.

Riksdagen bestämmer sedan vilken regering som sitter fram till valet 2018. En ny S+MP regering med ny statsminister eller en alliansregering?

Fotnot: För den som funderar är det efter Watergate skandalen på sjuttiotalet i USA populärt att döpa nya skandaler till något med gate på slutet.

Den nära vården behöver mer resurser

Jag har under någon vecka fått publicerat en artikel i de halländska tidningarna om att den nära vården behöver mer resurser.

Här är den:

Den nära vården behöver mer resurser

Primärvården, eller som vi kallar den i Halland, Närsjukvården, står inför stora utmaningar.
Bland annat har vi har en allt mer åldrande befolkning med större behov och en ökad psykisk ohälsa.
 Inte minst den psykiska ohälsan är en utmaning. Närsjukvården, i egen regi, fick ansvar för en enhet som hjälper barn och unga med måttlig psykisk ohälsa. Under sex månader har 215 remisser kommit ifrån vårdcentralerna vilket visar på ett mycket stort behov.

Vårdcentralerna i Halland får kompensation för kostnadsutveckling och förändrar i befolkningen. Men räcker det? Jag tror inte det.

Skall vi satsa på den nära vården måste resurserna öka.

Det innebär inte bara nya pengar utan att de som finns används på rätt sätt.

Majoriteten i Region Halland (M+C+L+MP+KD) har gett regionkontoret två uppdrag som syftar till att ge den nära vården ett större uppdrag och därmed också resurser.

Det första handlar om vilka öppettider vårdcentralernas jour skall ha. Vi kan se att i Kungsbacka där en närakut finns öppen 7-24 varje dag är det färre som besöker de båda sjukhusens akuter.

De som skulle kunna få sin vård på en vårdcentral skall inte behöva åka till akuten. Att satsa resurser på akuten för att vårda vårdcentralens patienter är dåligt använda pengar.

Det andra uppdraget är att skapa möjlighet för de som är inskrivna i hemsjukvården och bor på särskilda boenden att få läkarbesök dygnet runt. Ambulansfärd till sjukhusets akut, om man kan få vård på plats, är en dålig lösning för patienten och en dyr sådan för regionen.

Det finns vård som kan överföras till vårdcentralerna.  I vissa kommuner ges den på vårdcentralerna och i andra på sjukhusen. En enhetlighet effektiviserar verksamheten men resurser måste hänga med förändringarna.

Vi i Liberalerna är inte främmande inför att vårdcentralerna kan behöva generella resurstillskott utan att de hänger ihop med ett uppdrag för att klara bemötande, tillgänglighet och kontinuitet, som patienterna har rätt att kräva.

Regeringen har aviserat resurser för sjukvården i statsbudgeten för 2018.

När vi vet vilka dessa är, och hur mycket det innebär för Region Halland, kommer vi ta upp en diskussion med våra vänner i majoriteten så att primärvården får sin behövliga del av dessa pengar.

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare och ordförande för Närsjukvården

onsdag, juli 19, 2017

Vad visste Anna Johansson och när visste hon det?

En klassisk fråga i utfrågningarna kring Watergateaffären på sjuttiotalet och vad President Nixon visste kom från republikanen Howard Baker.

"What did the President know and when did he know it?"

När det gäller skandalen kring Transportstyrelsen så kan man ställa samma fråga:

Vad visste Anna Johansson och när visste hon det?

Enligt den information hon lämnat fick näringsdepartementets tjänstemän informationen om den brutna sekretessen i början av 2016. Anna Johansson skall dock ha informerats först i början av 2017 då generaldirektören också fick sparken.

Stämmer verkligheten detta?

I så fall bör ju huvud rulla på departementet och den/de tjänstemän som undanhöll information för statsrådet Johansson bör omedelbart sparkas.

Gör Anna Johansson detta och ser till att det inte kan hända igen så kan hon säkert sitta kvar. Ifrågasatt men ändå inte så skadeskjuten att hon får avgå.

Men frågan blir ju varför sparkades dessa tjänstemän inte i början av 2017 när Anna Johansson fick reda på detta?

För alternativet som förmodligen kan vara sanningen är att Anna Johansson vetat om detta mycket länge och ljög på presskonferensen men i början av 2017 blev situationen ohållbar och Maria Ågren fick sparken.

Det finns alltså inga tjänstemän att sparka och som är beredda att ta på sig att inte informerat henne.

Och då kvarstår bara en sak.

Anna Johansson har kraftigt brustit i sitt arbete som statsråd och måste avgå.


tisdag, juli 11, 2017

Ger byte av partiledare ökat väljarstöd?

När det går dåligt för ett parti, eller inte så som man önskar, så kommer kraven på att byta partiledare.

Jag tyckte det var intressant att titta på statistiken. Ger partiledarbyte automatiskt ökat väljarstöd?

Svaret på den frågan är nej.Sannolikheten är större att man tappar röster. Om man ökar antalet mandat brukar det bli som för Stefan Löfven 2014, stanna på några enstaka. I hans fall ett mandat. Två lysande undantag finns, Bengt Westerberg och Fredrik Reinfeldt.

Så här jag gått till väga. Jag har tittat på alla val sedan 1982 och de partiledare som från detta val och fram till 2014 gjorde sin första valrörelse som partiledare.

Liberalerna

Har haft fyra partiledare under perioden som gjort sitt första val. Ola Ullsten, Bengt Westerberg, Lars Leijonborg och Jan Björklund.

Maria Leissner fick aldrig leda partiet i ett val.

Tre, Ullsten,Leijonborg och Björklund, minskade i sitt första val. Bengt Westerberg ökade rejält i sitt första val men å andra sidan backade partiet i de tre ytterligare val han var partiledare i.

Centerpartiet

Har haft fyra partiledare som under perioden gjort sitt första val.

Olof Johansson, Lennart Daleus, Maud Olofsson och Annie Lööf.

Lennart Daleus och Annie Lööf minskade i sina första val. Maud Olofsson ökade. Olof Johansson är svårbedömt. 1985 hade man valkartell med KD så resultatet 1988 är inte jämförbart men sannolikt stod partiet still.

Kristdemokraterna

Har enbart haft en ny partiledare i ett val sedan 1982, Göran Hägglund. Och partiet har backat i samtliga val.

Vänsterpartiet

Tre partiledare har debuterat som ledare i val sedan 1982. Gudrun Schyman, Lars Ohly och Jonas Sjöstedt. Schyman och Sjöstedt ökade partiets röster, Ohly minskade.

Moderaterna

Fyra partiledare som debuterat sedan 1982. Två minskade Carl Bildt och Bo Lundgren, två ökade Fredrik Reinfeldt och Ulf Adelsohn.

Socialdemokraterna

Fyra partiledare har sedan 1982 fått möta väljarna i sitt första val som partiledare. Tre tappade röster, Ingvar Carlsson, Göran Persson och Mona Sahlin. Stefan Löfven ökade men marginellt, ett mandat.

Miljöpartiet

Är ett svårbedömt parti då framgångsrika språkrör tvingas lämna p.g.a. regeln att de inte får sitta för länge.

Men i de fallen språkrör har tvingats bort är det svårt att se ökat väljarstöd. Bytet av Åsa Romson till Isabella Löfvin har ju inte gett något ökat stöd i väljarundersökningarna i alla fall.

Jag väljer att inte ta med dem.

Sverigedemokraterna

Har inte bytt partiledare sedan de kom in i riksdagen.

Slutsats

Av de som sedan valet 1982 mött väljarna som partiledare för första gången har 12 tappat röster och 7 ökat sina partiets röstetal. En får betraktas som osäker (Olof Johansson).


måndag, juli 10, 2017

Befolkningsökningen i Kungsbacka kräver satningar på sjukvården.

Varberg snart 80.000 invånare, skrev en tidning för någon vecka sedan. Kungsbacka går emot 100.000 invånare. Även Halmstad ökar sin befolkning och går före Kungsbacka över 100.000 invånare.

Nya skolor skall byggas. Äldreboenden finns med i planeringen och även ett antal förskolor.

Men även sjukvården måste expandera i samma takt.

Närsjukvården håller på med en analys som specifikt handlar om Kungsbacka. Vad innebär det t.ex när kommunen bygger området Voxlöv/Tölö ängar med 2500-3000 bostäder?

Sannolikt en ny vårdcentral. Finns det fler ställen där framför allt den nära vården behöver nyetablera sig?

Och hur skall vi få in samarbete bättre mellan regionens verksamheter? Gemensamma lokaler? Hur påverkar detta sjukhuset i Kungsbacka?

Närsjukvårdens politiska- och tjänstemannaledning har haft överläggning med motsvarigheten för Vård och Omsorg i Kungsbacka kommun. Och vi ser att det finns många beröringspunkter.

Om de bygger ett äldreboende skall då vårdcentral byggas i samma byggnad?  Och hur samarbetar vi bättre mellan Närsjukvården och hemsjukvården?

Hösten 2014 etablerade Närsjukvården ny vårdcentral (och Folktandvård) i Kolla i Kungsbacka.
Den har nu passerat 2000 listade. Helt enligt plan.

Kolla, senaste etableringen i Kungsbacka
Patienter som skulle behövt listat sig på andra vårdcentraler med risk för minskad tillgänglighet som följd.

Skall inte privata vårdcentraler kunna etablera sig? Jovisst och det måste Närsjukvården ta hänsyn till. Men regionen kan inte stå vid sidan av och hoppas på andra.

Vi vet också att det är förenat med stora kostnader att etablera nytt. Man börjar dag ett med noll patienter och inga intäkter, och att de stora vårdföretagen inte gärna gör nyetableringar.

De privata vårdcentraler som öppnas görs av vårdpersonal som är kända lokalt och vill pröva att få driva en egen verksamhet. De kan därför få snabbt nya listade.

Efter analysen av Kungsbacka står Varberg och Halmstad på tur.

Analysen av Kungsbacka blir klar under hösten 2017 och då
kommer den ligga till grund för eventuella nyetableringar i Kungsbacka, när och var.


fredag, juli 07, 2017

När jag saboterar enkäter.

Har ni tänkt på att vi lever i Enkät-Sverige? Har man gjort något så kommer en enkät. Är man kund så vill de via en enkät fråga hur det upplevs. Ibland kallas det utvärdering.

De som är smarta har maximalt fem frågor. Och vissa lockar också med en vinst. Allt för att sticka ut i mängden.

För mig som politiker så finns också fenomenet med enkäter i alla möjliga ämnen. Och då pratar jag enkäter.

Det kan börja såhär:

"Hej. Vi vill veta hur du ser på vårt företag (alternativt vi håller på med en forskningsprojekt/utvärdering) och skulle vilja ha dina synpunkter. Enkäten tar mellan 20-25 minuter. Vi tackar på förhand."

Jag vet inte om alla politiker får sådana enkäter eller om jag lyckats hamna på en e-postlista alla enkätsugna köper.

Rekordet var en dag då tre sådana kom på natten. Ja det är ofta då de skickas ut för att de skall vara det första jag ser på morgonen när jag läser e-posten.

De trodde alltså att jag skulle ägna ca: 1,5 timma åt dem denna morgon. Kanske tror de att de är de enda som skickat en sådan denna månad.

Jag trycker givetvis bort dem men någon vecka senare kommer påminnelse 1. Jag svarar inte.

Då kommer påminnelse 2. Jag svarar inte.

Vissa ger då upp men inte alla.

Då kommer den i pappersform via posten. Pappersåtervinningen nästa.

Men de ger inte upp utan påminnelse 3 dyker upp i e-posten.

Då kommer min hämnd.

Jag bestämmer mig för att svara. Och jag svarar precis så de inte vill att jag skall svara, och ibland kryssar jag vilt. Svaren måste upplevas som heltokiga.

Jag undrar hur de hanterar detta sedan. Finns det en tokkvot de tar bort eller redovisas detta för uppdragsgivaren?

Är det fler som gör som jag så svaren de får inte stämmer med verkligheten?

En sak är säker. Enkäter och utvärderingar kommer att fortsätta droppa in och jag svarar om, när och hur jag vill.

onsdag, juli 05, 2017

Stora politiska förändringar i Kungsbacka om det vore val idag

Jag tycker att det är kul att utifrån opinionsmätningar räkna på vilka förändringar som skulle ske om det var val vid den tidpunkten jag räknar.

Och det har ju sedan förra valet hänt en del i opinionen på riksplanet.

I Kungsbacka har det ju också varit omtumlande inte minst för Moderaterna. Man har hamnat snett och fått omfattande kritik i frågorna kring eventuell försäljning av Stättared, att de ville kommunen skulle dra sig ur Sjöaremossens isbana, deras nej till fler tågstopp i Åsa och misskötsel av byggnadsnämnden under många år med moderater som ordförande.

Vi vet att det kommer påverka dem negativt. Men hur mycket?

Jag utgår från Svensk väljaropinion som är en vägning av flera opinionsmätningar. Se här.

Moderaterna 15 mandat (-6)

En tredjedel av väljarna har försvunnit på riksplanet och så har vi de lokala moderata skandalerna. Ett resultat på denna nivå Innebär att man tappar ordförandeposter och många ledamöter i kommunfullmäktige och nämnderna.

Får Hans Forsberg förnyat förtroende? Sedan kommunen bildades 1974 har bara ett moderat kommunalråd själv fått välja tidpunkt för sin avgång, Per Ödman.

Centerpartiet 11 mandat (+4)

Fick ett gratismandat p.g.a. av valsystemet förra gången så egentligen startar man på 6 mandat. Har bra framtoning i kommunen och ökat väljarstöd på riksplanet. Kommer ge ett antal nya mandat i kommunfullmäktige.

Liberalerna 7 mandat (+1)

Har lite ökat stöd på riksplanet. Är mycket aktiva lokalt. En Åsa stationeffekt? Tar ett mandat. Missnöjda moderater kan räcka till ytterligare ett i så fall på Moderaternas bekostnad.

Kristdemokraterna 2 mandat (+-0) 

Skulle med nuvarande valsystem fått tre mandat förra valet. Men tar inte det och står kvar på två.

Miljöpartiet 3 mandat (-1)

Tappar på riksplanet men har alltid sämre siffror lokalt så tappet stannar vid ett mandat.

Socialdemokraterna 9 mandat (-1)

Tappar på riksplanet. Skall vara opposition men är totalt anonyma lokalt. Syns aldrig men det stannar vid minus ett mandat.

Kungsbackaborna 3 mandat (+-0)

De mest svårbedömda partiet. Är anonyma men brukar poppa upp som det missnöjesparti man är i valtider. Hur drabbar det partiet att man nu blivit Sverigedemokraterna light? Behåller nog sina tre mandat.

Vänsterpartiet 3 mandat (+1)

Ökar nationellt men anonyma lokalt. Räcker dock till ett nytt mandat.

Sverigedemokraterna 8 mandat (+2)

Järnrör, krogslagsmål, rasistiska påhopp, avhopp med mera tycks inte bita på dem och de följer rikstrenden och ökar med två mandat.

Fortsatt alliansmajoritet med 35-26.

måndag, juli 03, 2017

De mest lästa inläggen på bloggen första halvåret

Jag kan konstatera att sprututbyte, kollektivtrafik i allmänhet, stopp i Åsa i synnerhet, partiledarbyte och regeringsfrågan är det som ger flest läsare.

Sprututbyte och kollektivtrafik därför så många delar dessa inlägg på Facebook. Även mitt inlägg att Jan Björklund är min partiledare har delats av många.

Så här ser topp fem ut:

1. Nu startar sprututbyte  i Halland. Halmstad först ut.

2. S+M stoppar fler stopp i Åsa för Öresundstågen

3. Antalet resande med pendeltåget Kungsbacka-Göteborg var 43% större än vad man trodde.

4. Jan Björklund är min partiledare 

5. En mittenregering börjar bli ett seriöst alternativ efter 2018

Bloggen har funnits sedan december 2005. I 11,5 år. Och så länge jag får läsare kommer jag fortsätta kommunicera med väljarna på detta sätt och också den vägen försöka skapa opinion i frågor.

Det intressanta är att jag får läsare och kontakter i frågor som inte har prioriteras i medias nyhetsvärdering. En alternativ social media.

Sprututbyte är en sådan fråga som tidningarna i Kungsbacka i princip inte skrivit om men som gett mig många läsare i kommunen och också en hel del personliga kontakter.

Via telefon men även via e-post. Några anonyma som ställer frågor hur de kan få hjälp. Sådana kontakter gör att det verkligen känns meningsfullt att lägga tid på att skriva här.

torsdag, juni 29, 2017

Läkarmedverkan i hemsjukvården och på särskilda boenden dygnet runt

För några år sedan startade försök med läkarmedverkan i hemsjukvården i Kungsbacka och delar av Halmstad.

Läkare finns i tjänst dagtid och kan tillsammans med sjuksköterska eller ensam besöka de som finns inskrivna i den hemsjukvård kommunen driver i avtal med regionen. Patienten behöver inte ta sig till en vårdcentral.

Syftet var flera. Man får besök hemma. Och erfarenheten från andra län var att sådan direkt kontakt med patienten och anhöriga minskar inläggningar på sjukhusen. Inte minst genom att genomföra så kallade brytpunktssamtal. Samtal där man går igenom vad som kan komma eller kommer att hända, vilket ger en trygghet.

När man nu kan summera erfarenheterna så ser vi att det behövs möjlighet till att en läkare kommer hem dygnet runt.

Alternativet blir annars ofta att man beställer en ambulans och färd till akuten. Där kan man sällan göra något och efter 3-4 dagar på sjukhuset är man hemma igen.

Samma stöd behövs på äldreboenden och andra särskilda boenden.

Därför har majoriteten (M+C+L+MP+KD) lämnat ett uppdrag där vi för fram ett förslag om läkarmedverkan dygnet runt i hemsjukvården och på särskilda boenden.

Vi ser ingen ökad kostnad för regionen utan bara ett sätt att organisera verksamheten på ett bättre sätt,  använda pengarna effektivare samtidigt som det skapar trygghet för patienten i hemsjukvården eller de som bor på ett särskilt boende.

Förslaget i färdig form vill vi ha från regionkontoret i höst.


onsdag, juni 28, 2017

Primärvårdsjourerna i Halland utreds för att skapa ökad tillgänglighet

Det ser väldigt olika ut i Halland vilken form av primärvårdsjour som erbjuds.

Det beror på att hur den ser ut är en förhandling mellan vårdcentralerna på orten, privata som regionens, vilken tillgänglighet som skall finnas när vårdcentralen är stängd eller inte kan ta emot.

I Kungsbacka finns en närakut som är öppen 7-24. I övriga kommuner finns det kvälls- och helgmottagningar med varierande öppettider.

Beslut om närakuten i Kungsbacka, om den skall handlas upp på nytt och med vilket uppdrag, måste tas i januari 2018.

Frågan om jourens utformning, fler närakuter och vem som skall ha övergripande ansvar för att den finns, kommer ständigt upp.

Siffror visar också att t.ex Varberg som bara har öppet till 19.00 på kvällen har flest besökare på sjukhusets akut (både regionens och privata vårdcentraler) medan Kungsbacka med närakuten öppen 7-24 har minst besök.

I princip har man denna tid 100% tillgängligt till läkare i Kungsbacka då man alltid, om vårdcentralen inte har tider, kan vända sig till närakuten.

Är det något för övriga Halland? Det kan man fundera över.

Därför har majoriteten i Region Halland (M+C+L+MP+KD) lämnat ett uppdrag

Regionkontoret får i uppdrag att utreda följande om primärvårdsjourerna:

Hur skall de organiseras. Inte minst för att få möjlighet till en likvärdig och resurseffektiv vård i hela länet.

a) Särskilt uppdrag till egen regi?

b) Krav på varje vårdcentral att deras patienter skall ha tillgång jour till visst klockslag men att de kan organisera detta själva eller tillsammans med andra?

c) Direkt uppdrag till egen regi att organisera jourverksamheten som då kan handlas upp som i Kungsbacka? Tydligt uppdrag vad man skall erbjuda och var? Eventuellt hur det skall organiseras.

Om ansvaret flyttas till ett särskilt uppdrag måste detta finansieras genom att avdrag sker på hälso- och sjukvårdspengen alternativt att vårdcentralerna betalar vad varje besök kostar utifrån självkostnadsprincipen, så som sker i Kungsbacka på närakuten.

Arbetet skall bedrivas skyndsamt och samordnas med andra uppdrag som lämnats vad gäller vårdvalet, t.ex täckningsgraden och vad olika besök skall medge för ersättning.

Den av regionstyrelsens tillsatta beredningsgrupp för hälso- och sjukvården utgör styrgrupp som regionkontoret har att under utredningens gång stämma av med.
                                                     

torsdag, juni 22, 2017

Funderingar från ett budgetfullmäktige i Halland anno 2017

Igår beslutade regionfullmäktige i Region Halland om budgeten för 2018. Ett tufft beting om obalanserna 2017 inte minskar. I så fall skall kostnadsökningarna minska med 140 miljoner 2018.

Kanske låter mycket men det handlar om en budget på nästan 10 miljarder.

Socialdemokraterna har de kämpigt. Utsikterna att få regera någon gång i Halland  är små, om inte obefintliga. Halland som landsting och region har varit borgerligt sedan 1863.

Fast när man lyssnar på dem, och läser artiklar i tidningen, kan man ju tro något annat.

De har för länge sedan insett att skall man få igenom något så gör man det genom att tidigt övertyga majoriteten om sina förslag. Konfrontation leder bara till att ingen lyssnar på dem.

Men för partimedlemmarna och sympatisörerna måste det ju låta lite ibland även om man egentligen inte har några andra förslag.

När de igår gav sig in i debatten kring vinster i välfärden blev det lite svårt för dem. Hur förklarar man att den som bygger ett sjukhus, säljer sängarna, målar väggarna, säljer bandage och sprutor m.m. får göra vinst. Men inte den som fyller den med innehåll?

Nej det går inte och kvalitén i S-inläggen blir därefter.

Vänsterpartiets främsta inlägg handlade om gulasch. Något jag gillar och med glädje skulle smaka på

Sverigedemokraterna hade två dagar innan lämnat ett budgetförslag. Förslag och förslag, tja en bunt papper i alla fall.

Blev lite misstänksam över vagheten. Mycket bör. Och att vissa förslag redan var genomförda och andra stämde dåligt med Halland och sammanhanget.

Körde därför texten genom en sida som letar efter plagiat och plötsligt dök texterna upp här och där. Man hade klippt och klistrat ihop sin budget.

Originaltexten är sannolikt något Sverigedemokratiskt rikslandstingsprogram. Därför vagheten och att vissa saker stämmer dåligt med Halland.

Man får väl ge dem en eloge att de i alla fall korrekturläst så det det inte blev som när SD i Krokom använt klipp och klistra metoden att göra budget med lånad text.

För korrekturläste gjorde inte SD i Krokom och ville i sin budget utveckla tunnelbanetrafiken, i Krokom.

Som alltid en stolt gruppledare när samtliga fem liberala ledamöter är uppe i debatten. Inga röstboskap här som bara sitter av sammanträdet. Se bilden med Lena Persson, Lovisa Aldrin, Ann Molander, Niclas Erlandsson och undertecknad i talarstolen.

Och hur gick det? Jo majoritetens budget vann. Ingen kioskvältare precis.


onsdag, juni 21, 2017

(S) i regionen skramlar med tomma tunnor

Idag är det regionfullmäktige i Hallands budgetsammanträde. I lördags försökte Socialdemokraternas gruppledare i en artikel i Hallandsposten få det till att de lagt ett budgetförslag som skiljer sig från majoritetens på avgörande punkter.

Sanningen är att det innehåller oerhört liten avvikelser från majoritetens budget. Man försöker få det att låta mer än vad innehållet tillåter. Idag svarar majoriteten.

(S) i regionen skramlar med tomma tunnor

När man läser Lise-Lotte Bensköld (S) artikel i Hallandsposten 17/6 kan man ju tro att Socialdemokraterna i Region Halland lagt ett på många punkter avvikande budgetförslag mot majoriteten. Men så är inte fall.

Det handlar om promille i pengar och några förändringar i texter.

Bensköld Olsson påstår att hon är orolig för att hallänningar inte får tid på sina vårdcentraler. Men det finns inga förslag i Socialdemokraternas budget vad man i så fall vill förändra för att nå bättre tillgänglighet.

Vi är inte heller nöjda med allt och det pågår ett stort arbete med att öka tillgängligheten inom vården. Vi har lagt utredningsuppdrag bl.a. för att titta på tiderna för när jourmottagningarna är öppna och ge möjlighet att i hemsjukvården få läkarbesök dygnet runt. Förslag som vi ser ska kunna börja genomföras under 2018. Förslag som när de genomförs också ska kunna minska antalet besök på sjukhusens akutmottagningar och därmed också väntetiderna där.

Att kunna boka och avboka sina tider på webben rullar nu ut i hela regionen. Vårdcentraler i Halmstad och Laholm är först ut.

Under våren 2017 har tillgängligheten till vårdcentralerna i Halland ökat. Andel samtal som besvaras har ökat från 87 till 94 %. Även andelen nybesök till läkare inom sju dagar har ökat.

Det pågår också ett projekt med ändrad arbetsfördelning och att flytta arbetsuppgifter och frigöra tid hos läkare och skolsköterskor så de får ägna sig åt det de är bäst på och utbildade för, att vårda patienter.

En ny kompetensförsörjningspolicy ligger på bordet på regionfullmäktiges sammanträde onsdag.idag onsdag

Det är ju oppositionens roll att försöka få det att framstå som om inget händer i regionen. Men vi tar det som kvitto på att vi är på rätt väg när de förändringar som Socialdemokraterna föreslår i budgeten är av minimal karaktär och låter mer än vad de i verkligheten är.

Mats Eriksson (M)
Stefan Bengtsson (C)
Tommy Rydfeldt (L)
Elisabeth Falkhaven (MP)
Niklas Mattsson (KD)


torsdag, juni 15, 2017

Välj Liberalernas partiledare direkt i en medlemsomröstning

Den här artikeln publiceras idag i Liberalernas nyhetsmagasin NU.

Direktval är en demokratifråga

Frågan om att ha direktval av partiledare i en medlemsomröstning har inget att göra med vem som efter landsmötet i november skall vara partiledare. Dagens stadgar medger inte heller det.

Det är en demokratifråga. För samtliga partier i Storbritannien helt naturligt och det finns hos partier i många länder i Europa.

Jag ser framför mig regler som innebär att de som vill bli partiledare förklarar sig som kandidat. Man har också en spärr, som innebär att man måste kunna visa upp visst stöd, så att vi inte får okynneskandidater som förstör processen.

I reglerna måste också framgå hur man utmanar den sittande partiledaren. Givetvis hur man gör om det bara finns en anmäld kandidat samt regler kring någon form av andrahandsröstning, om ingen kandidat når 50 %.

Sedan får vi en spännande process där kandidaterna presenterar vilka frågor man vill driva och vilken väg man vill att Liberalerna skall ta.

Tänk er 5-6 öppna möten runt om i landet där kandidaterna får presentera sina idéer, debattera och svara på frågor från publiken. Vilken vitalisering av partiet det skulle ge och vilket intresse kring partiet detta skulle skapa.

Medlemmarna får därefter välja. Inga uppgörelser i valberedningar eller slutna rum. Inga styrelser som med röstetal 7-6 nominerar en kandidat och sedan säger att det är länets uppfattning.

Till landsmötet 2015 la jag en motion om detta. Den fick i princip noll intresse. Ingen i partistyrelsen stödde den.

Men ni som missade den får chansen på nytt.

Innan frågan kom upp om vem som skall vara partiledare la jag motionen på nytt, så vid landsmötet i november får ombuden en ny chans att pröva frågan.

Med tanke på så många, inte minst i sociala medier, som senaste dagarna föreslagit medlemsomröstning vid val av partiledare, så räknar jag med ett stort stöd för motionen vid höstens landsmöte. Och att en sådan medlemsomröstning blir beslutande, inte rådgivande.

Tommy Rydfeldt
Kungsbacka

onsdag, juni 07, 2017

En budget som kräver fortsatta effektiviseringar - Region Halland 2018

Idag behandlade regionstyrelsen i Region Halland budget 2018. Slutligt beslut tas av regionfullmäktige 21 juni.

Det är en budget som kräver fortsatta effektiviseringar men framför allt att kostnadsökningstakten blir lägre.

Ett antal uppdrag är lämnade och det jobbas intensivt med dem.

En nyhet är att regionstyrelsens idag tillsatt en särskild beredningsgrupp för sjukvården. Där sitter representanter för samtliga nämnder som arbetar med sjukvård samt regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott.

Jag representerar Närsjukvården  i gruppen.

Några saker i budget 2018.

Skatten blir oförändrat 10.82. Patientavgifter höjs inte. Hallandstrafiken medges att höja kollektivtrafiktaxorna med maximalt 3%.

Utmaningen ligger bland annat i de ökade kostnader vi ser för läkemedel och EU vård men också vad gäller inhyrd personal. Här arbetas det på olika sätt för att minska dem.

Digitaliseringen är ett viktigt instrument för att effektivisera vården men också göra det enklare för patienten.

Webbtidbokning rullar nu ut i hela regionen där man kan boka och boka om tider i 1177.se.

Redan finns många tjänster som både förenklar för patienten och effektiviserar vården genom 1177.se. Det gäller att få fler att använda dessa tjänster.

Digitala vårdmöten är en del av framtiden där Region Halland under 2018 måste och kommer ta steg framåt.

Utmaningen är också den allt äldre befolkningen och den ökning vi ser av behovet av hemsjukvård.

Eftersom det är stor osäkerhet bland annat vad statsbidragen kommer ge tas nu ett ramverk och det kommer följas upp under hösten av en med detaljerad medelstilldelning.

lördag, juni 03, 2017

Jan Björklund är min partiledare

Birgitta Ohlssons utmaning av Jan Björklund ställer den politiska konflikt som funnits i Liberalerna länge på sin spets.

En konflikt som gärna förnekas men som hämmat partiet och hela tiden inneburit att när man försöker utveckla politiken så möts detta av kritik. Kritik som inte sällan framförs i media.

Det har också gjorts politiska kompromisser som blivit urvattnade men av vissa bara uppfattas som tillfällig borgfred.

Det finns olika vägval inom liberalismen. Det ser vi inte minst i Danmark där det finns fyra liberala partier. Två i regeringen och två i opposition. Alla med olika inriktningar.

I Sverige har man försökt inrymma all liberalism i ett parti vilket inte sällan gjort partiet otydligt och att politiken inte hängt ihop.

Det bästa exemplet är att den som gillar partiets försvarspolitik gillar inte öronmärkta månader i föräldraförsäkringen. Och den som gillar de öronmärkta månaderna gillar inte speciellt mycket annat i Liberalernas politik.
Jan Björklund, min partiledare
Efter att först varit besviken över att vi skall gå in i en partiledarstrid så känns det nu som detta är partiledarstriden Liberalerna var tvungna att ha.

Frågan måste lösas ut.

Centerpartiet hade en uppslitande och medial strid kring sitt idéprogram men gick stärkta ur den konflikten.

Så till de båda kandidaterna.

Jan Björklund

Han är påläst, kunnig, bra debattör och en bra ledare. Minus är att han inte vågat ta konflikten om partiets inriktning. Han har försökt kompromissa och när kritiken varit att partiet inte pratar om de sociala frågorna lagt in ordet socialliberal i sitt tal 5-6 gånger istället för att prata om innehållet och inte etiketten på politiken.

Rekryteringen av Maria Arnholm som partisekreterare är ett fynd. Partiet förnyas nu rejält. Kanske något som inte setts så mycket utåt ännu men märks rejält inåt.

Men har han varit med för länge? En nackdel?

Birgitta Ohlsson

Hon är inom "sina" frågor oslagbar. En person som har en självständighet och integritet som lockar personer till partiet men också stöter bort.

Har i flera frågor gått emot partiledningen och som när det gäller religiösa friskolor, där hon för övrigt fick fått storstryk på partirådet.

Det är mer än en gång jag av väljare hört att jag skulle rösta på er om det inte var för Birgitta Ohlsson. Det finns säkert de som säger tvärtom. Man röstar på Liberalerna på grund av Birgitta.

Men inte i min valkrets. Här väljer man ofta mellan att rösta på Moderaterna och Liberalerna. Och då är Liberalerna som leds av Birgitta Ohlsson inget alternativ.

Övervägande

En partiledare måste bli en del av partiet. Partiledaren måste alltid acceptera vad partiet säger. När partiet förflyttar sig i frågor där Birgitta Ohlsson har annan mening, kommer hon ställa in sig i ledet eller kommer vi se en partiledare som på landsmötena krigar mot sin egna partistyrelse?

Kan man ha en partiledare med smal profil som dessutom inte är någon av de frågor som finns i den politiska debatten och som väljarna vill ha besked om?

Denna debattartikel i Expressen av Birgitta Ohlsson bekräftar bara den bilden. Vackra ord men vad är svaret till den som inte vågar ta bussen vid resecentrum? Som får sitta tolv timmar på akuten? Som nekas plats på äldreboende trots att hon/han fyllt 95 år? Som kom till Sverige 2010 och fortfarande inte har något jobb? Som får avslag på stöd enligt LSS? Som aldrig hört talas om Emmanuel Macron?

Och frågan är om Jan Björklund verkligen är förnyaren? Blir förnyelsen kosmetika om väljaren inte kan förknippa honom med den?

Jan Björklund är min partiledare

Min slutsats är att Jan Björklund är förnyaren. Han har sedan valet 2014 visat detta. Nästa steg är att visa det utåt inför valet 2018.

Dock måste han sätta ner foten och säga att detta är min riktning, detta är den väg jag vill Liberalerna skall gå. Och det går inte att kompromissa om. Något han skulle gjort för länge sedan.

Vad händer nu?

Lanseringen av Birgitta Ohlsson var klart planerad. Två länsförbund och någon kommunförening skulle gå ut samma dag. Därefter skulle Birgitta Ohlsson gå ut i media och säga ja till nomineringen.

Anhängare av olika slag skulle sedan följa upp.

Men det jag ser är ganska svagt stöd. Hur besluten i Örebro och Uppsala kom till finns det intern kritik emot och i Uppsala reservationer. Högst ett 20-30 tal personer har varit inblandade.

Förutom Cecilia Wikström, som inte var oväntat, saknas de tunga namnen.

Däremot ser jag olika tunga liberaler på Facebook ge Jan Björklund sitt stöd.

Sannolikt kommer det inom några månader bli uppenbart för Birgitta Ohlsson att stödet inte finns. Skulle vara mycket förvånad över om hon drev detta till landsmötet och fick se sig förlorad med stor majoritet.

Birgitta Ohlsson säger att förlorar hon så lämnar hon och risken är att 1 juni 2017 var dagen hennes politiska karriär tog slut.

Förstår inte hur hon tänkte. Hon hade tiden för sig. Hon kunde breddat sig som politiker, hittat egna profilområden där den politiska debatten förs, skapat ökat stöd i partiet för sig, varit statsråd efter valet 2018 och kanske varit partiledare i valet 2022.

Men hon gjorde detta val och det beklagar jag.

Till sist, vad händer om hon vinner? Partiet anpassar sig givetvis men jag tror att hon snabbt kommer upptäcka att hennes politiska agenda blir svår att få igenom.

Det jag mest oroar mig för är att förnyelsen avstannar och Maria Arnholm försvinner. Det skulle skada partiet oerhört mycket.

Fotnot: Frågan om medlemsomröstning vid val av partiledare hör egentligen inte ihop med vem som blir partiledare. Den frågan driver jag oavsett vem som kandiderar. 

Har noterat att en massa personer nu är för medlemsomröstning som inte brytt sig tidigare. Kan det ha att göra med att deras kandidat tror att detta är enda chansen att vinna? Läs mer om detta här.


fredag, juni 02, 2017

Låt medlemmarna i Liberalerna välja partiledare i direktval

Nu dyker det upp förslag om att Liberalernas nästa partiledare skall väljas via medlemsomröstning av medlemmarna.

Ett jättebra förslag som jag drivit länge men ingen varit intresserad av. Hoppas det inte kommer nu på grund av att några tror att det skulle gynna en kandidat.

Jag ser det som en demokratifråga för att komma bort från det taktiserande vi nu ser.

Jag skriver om detta i en debattartikel i Göteborgs-Posten Läs nedan eller här.

Låt Liberalernas medlemmar välja nästa partiledare

Birgitta Ohlsson har nu valt att utmana Jan Björklund. När hon i SVT:s Aktuellt deklarerade sin kandidatur begärde hon en medlemsomröstning.

Det är en fråga jag drivit i flera år. Partiledaren skall väljas direkt av medlemmarna i en medlemsomröstning.

Till landsmötet 2015 la jag en sådan motion. Stödet var obefintligt och jag brydde mig inte ens om att gå upp i talarstolen, argumentera för motionen och yrka bifall.

För mig är detta en demokratifråga att vem som blir partiledare inte skall avgöras i slutna rum där t.ex. länsförbundets styrelser sitter och av en valberedning.

Partiledaren skall inte väljas indirekt genom ombud på landsmötet där slutligen det kan avgöras av vem som tjänstgör under det passet.

Den som vill bli partiledare skall öppet möta medlemmarna. Förklara tydligt varför man vill bli partiledare. Förklara vilken politisk väg man vill vandra och vilka frågor som skall stå i fokus.

Först då kan medlemmarna ta ställning till vem man tror leder partiet bäst.

Jag hoppas inte intresset för medlemsomröstning i val av partiledare idag beror på personliga ambitioner eller hopp om att den kandidat man stödjer skall vinna.

Det har ju hänt flera gånger i svensk politik att man valt den person till partiledare som man tror är den bäste kommunikatören men önskat en annan politik. En kombination som sällan eller aldrig leder till framgångar.

Jag tror att en medlemsomröstning skulle öka intresset för partiets politik och också ge medlemmarna möjlighet att faktiskt välja politisk väg.

Jan Björklund och Birgitta Ohlsson representerar olika vägar för Liberalerna och en medlemsomröstning skulle för lång tid framåt på ett bra sätt klargöra vad partiets inriktning är.

Medlemsomröstningar för val av partiledare har t.ex. samtliga partier i Storbritannien med lite olika regelverk, så det är inget unikt.

Och där ses det inte heller som nackdel om det finns fler kandidater. Vem vet, en tredje kandidat kanske anmäler sig?

Liberalernas stadgar medger inte beslutande medlemsomröstningar för val av partiledare. Men det finns ju möjlighet för valberedningen att ordna en rådgivande sådan och den som vinner den kommer föreslås och väljas enhälligt på landsmötet.

Till höstens landsmöte har jag lagt motionen på nytt.

Denna gång kommer jag yrka bifall till motionen och den kommer inte att bara tyna bort som en fotnot i handlingarna.

För efter olika krav på medlemsomröstning som många ställt räknar jag med ett massivt stöd och kanske till och med bifall.

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare
Region Halland
Anpassad sökning