torsdag, december 14, 2017

M+C+S+SD röstade återigen nej till fler stopp för Öresundståget i Åsa.

Den 8 december hade styrelsen för Hallandstrafiken sitt senaste sammanträde och då behandlades för första gången kollektivtrafikplan 2019, dbs den trafik som skall köras ifrån mitten av december.

Jag yrkade för Liberalerna:

"Att uppdra åt VD att hos Trafikverket, i samråd med Skånetrafiken och Västtrafik, ansöka om att samtliga turer med Öresundståg, som går utanför rusningstrafik, får ett uppehåll i Åsa,

Att uppdra åt presidiet att samråda med regionstyrelsens tillväxtutskott, samt

Att slutlig ställning i frågan tas när styrelsen behandlar kollektivtrafikplanen i juni."

Ett i mitt tycke hovsamt yrkande. Man pratar med berörda och försöker hitta en lösning. Och rusningstrafik är i stort sett löst då det från måndag går två extra Västtåg från Varberg på morgonen och två till Varberg på eftermiddagen. Dessa tåg stannar i Åsa.

Men M+C+S+SD röstade återigen nej till detta förslag. Även MP röstade nej men hade ett eget förslag som lyder:

"Styrelsen beslutar att inför kollektivtrafikplan 2019 undersöka möjligheterna att låta sammanlagt hälften av Öresundstågsturerna stanna vid stationen i Åsa."

Jag tycker för min del att detta inte räcker. Alla tåg som går skall stanna i Åsa.

Jag begärde också votering så att det skall framgå tydligt i protokollet vem som röstade för vad.

Uppenbarligen lyssnar man inte på opinionen och till och med S-ledamoten Mikael Delin från Kungsbacka röstade nej.

Jag behöver nog inte påminna om att under 2018 kommer de som vill ha fler tågstopp i Åsa kunna tydligt göra sin röst hörd. Den 9 september.

Ger man Liberalerna sin röst i valet till regionen (står landsting på valsedeln) och kommunen blir det en stark markeringar som övriga partier inte kan blunda för och stå emot.
Och ge gärna mig ditt kryss.

Lokala för andra för andra partier säger ibland att de och deras parti är för fler tågstopp. Det är väl bra men det är när frågan röstas om i Hallandstrafikens styrelse som det gäller. Och där har Liberalerna varit enda parti som fullt ut säger ja.

Planen kommer under 2018 behandlas flera gånger innan beslut i juni 2018 och jag kommer då upprepa mitt yrkande.

Inga kommentarer: