lördag, december 17, 2011

Kungsbacka kommun tar ut olagliga p-avgifter

I dagens nummer av Kungsbacka Posten avslöjas att på minst en plats i innerstaden står en skylt att man har avgift mellan 9.00-18.00. Men på själva automaten står annan tid.

Detta har min partivän Bengt Carlefall reagerat på. Vad gäller? Kommunen har delat ut p-böter efter 18.00.

Trafikchefen Lars Björkman hävdar i samma artikel att det är vad som står på automaten som gäller.

Nu är det bara så att Björkman har fel.

Det är alltid skyltningen som gäller. Får man p-böter på t.ex Hamntorget efter 18.00 är det bara att överklaga så får man rätt. Det finns hur många rättsfall som helst på det.

Dessutom så är kommunen återbetalningsskyldig för alla p-böter som delats ut med felaktiga skyltar

Skall bli intressant att se om någon driver en överklagan. För när man får rätt måste kommunen börja leta upp samtliga felaktiga böter och betala tillbaka.

Här kan man läsa om vad som hände i Helsingborg  när skyltarna inte var i ordning.


fredag, december 16, 2011

Närsjukvården i Hallands mål

På gårdagens sammanträde med Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland lade nämnden fast sina mål för 2012.

Ingen kioskvältare som patienter längtar efter att läsa om eller media att skriva/göra inslag om.

Men mycket viktiga för att internt få en prioritering och kunna ge en bra vård.

Utifrån nämndens övergripande mål omvandlar sedan förvaltningen dessa till konkret verksamhet.

Här är nämndens mål 2012:

Hälsa:

- Öka patientens motivation att ta egenansvar för sin livsstil och göra hälsosamma val i syfte att åstadkomma jämlik hälsa. 

Vård: 

- Sjukdomsförebyggande åtgärder/insatser ska inkluderas i vårdprocesserna i syfte att åstadkomma jämlik vårdÖkat fokus på patientsäkerhet 

Miljö:

- Minska verksamhetens miljöpåverkan 

Arbetsgivare:

- Mål och uppdrag ska vara tydliga och väl kända inom hela organisationen-Närsjukvården ska långsiktigt ha en väl anpassad kompetensstruktur 

Ekonomi:

- Långsiktigt stark ekonomi, där förutsättningarna är väl kända i hela organisationen

Ole Salsten föll på eget grepp

Nu gråter den socialdemokratiska politikern i Kungsbacka Ole Salsten ut i lokal media. Endast de får intervjua honom.

- Jag känner mig själsligt våldtagen, säger han till tidningen Norra Halland.

Men Ole Salsten faller på eget grepp.

Vi har först det socialdemokratiska partiet som försöker skaffa sig ofta billiga poäng på att välfärdsföretag drivs av privata företag. Man framställer dessa som kalla, hårda och bara ute efter att tjäna pengar.

Å andra sidan har vi Ole Salsten. Socialdemokrat som startat ett företag som bland annat driver friskolor men även vuxenutbildning och behandlingshem.

Denne Salsten sålde dessutom företaget med extremt god vinst. Samtidigt får man kritik från Skolverket.

Att som media i detta läge inte granska Ole Salsten vore ju tjänstefel.

Och när granskningen kommer gör Ole Salsten ett generalfel. Han gömmer sig och vill inte uttala sig. När man får tag i honom är han arrogant.

Ole Salsten framstår som kall, hård, beräknande och som en person som har något att dölja. Och dessutom socialdemokrat.

Redan då är det kört för Ole Salsten som politiker.

När granskningen kom skulle han ställt upp och agerat med öppna kort. Redovisat var vinsten kommit ifrån. Fanns det upplägg för att hindra beskattning?

Stått öppet för att privata företag kan göra en insats inom välfärdssektorn.

I en intervju i Radio Halland säger han apropå TV programmet "Världens bästa skitskola"
Jag konstaterade när jag såg programmet att man har behandlat mig på ett sådant sätt att man gör mig till symbol för ett system där frågorna inte borde ställas till mig utan till politikerna som fattat beslutet att vi ska ha det på det här sättet.

Ole Salsten begriper inte att det inte går att å ena sidan driva företag inom välfärdssektorn med kraftigt vinst och å andra sidan vara politiker för ett parti som åtminstone i debatten fördömer sådana som han och ibland vill förbjuda dem driva företag eller gå med vinst.

Han begriper inte att det inte finns någon politiker som fattat beslut om att han skall kunna driva företag med dålig kvalité och tjäna grova pengar. Det är ett beslut han själv fattat. 

Ole Salsten påstår att vinsten för hans företag Baggium kom från behandlingshemmen. Precis som om det vore bättre.

Men de är ju också verksamhet inom välfärden. Och redan 2007 kritiserade programmet Kaliber hur Baggium systematiskt använde sig av outbildad personal och drev tvivelaktig verksamhet.
Läs här.

Ole Salsten var naiv och visade dåligt omdöme  när han med sitt bagage gav sig in i politiken som socialdemokrat. Och Socialdemokraterna i Kungsbacka har visat ännu större brist på omdöme som nominerat honom och att man ännu idag står bakom honom.

Att dubbelmoral är dubbelt så bra tycks vara en utbredd åsikt inom detta parti.

GP

torsdag, december 15, 2011

Närsjukvården sätter tak för Hyrläkare

På torsdagen hade Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland årets sista sammanträde. Då togs budgeten.

Mellan oktober och november har resultatet försämrats för vårdcentralerna. Istället för ett nollresultat är prognosen för 2011 nu - 2,5 miljoner.

Vi kan också se att användandet av hyrläkare har gått upp. Tidigare låg siffran på ca: 24 miljoner per år men nu är prognosen 30,5 miljoner.

Detta är givetvis inte acceptabelt.

Beslutet att använda hyrläkare kommer nu tas av de tre affärsområdescheferna. (Det finns tre i Halland).

Nämnden beslöt dessutom för 2012 att sätta ett tak för användande av hyrläkare på 20 miljoner kronor.

Förvaltningen skall också månadsvis i efterhand redovisa hur stort belopp som har används till hyrläkare, redovisat per affärsområde, nedbrutit på varje vårdcentral samt med medföljande motivering.

Hyrläkare för 20 miljoner är ett för högt belopp men det är inte rimligt i dagsläget att sätta ett lägre tak.

Inför 2013 får ny bedömning göras.

Nämnden vill också ha bättre kontroll över användandet av konsulter i verksamheten och förvaltningen skall varje kvartal redovisa för hur mycket pengar man använder konsulter och motivera varför de anlitas.

Hela pressmeddelandet från nämnden, tryck här.