torsdag, december 15, 2011

Närsjukvården sätter tak för Hyrläkare

På torsdagen hade Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland årets sista sammanträde. Då togs budgeten.

Mellan oktober och november har resultatet försämrats för vårdcentralerna. Istället för ett nollresultat är prognosen för 2011 nu - 2,5 miljoner.

Vi kan också se att användandet av hyrläkare har gått upp. Tidigare låg siffran på ca: 24 miljoner per år men nu är prognosen 30,5 miljoner.

Detta är givetvis inte acceptabelt.

Beslutet att använda hyrläkare kommer nu tas av de tre affärsområdescheferna. (Det finns tre i Halland).

Nämnden beslöt dessutom för 2012 att sätta ett tak för användande av hyrläkare på 20 miljoner kronor.

Förvaltningen skall också månadsvis i efterhand redovisa hur stort belopp som har används till hyrläkare, redovisat per affärsområde, nedbrutit på varje vårdcentral samt med medföljande motivering.

Hyrläkare för 20 miljoner är ett för högt belopp men det är inte rimligt i dagsläget att sätta ett lägre tak.

Inför 2013 får ny bedömning göras.

Nämnden vill också ha bättre kontroll över användandet av konsulter i verksamheten och förvaltningen skall varje kvartal redovisa för hur mycket pengar man använder konsulter och motivera varför de anlitas.

Hela pressmeddelandet från nämnden, tryck här.

Inga kommentarer: