fredag, december 16, 2011

Närsjukvården i Hallands mål

På gårdagens sammanträde med Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland lade nämnden fast sina mål för 2012.

Ingen kioskvältare som patienter längtar efter att läsa om eller media att skriva/göra inslag om.

Men mycket viktiga för att internt få en prioritering och kunna ge en bra vård.

Utifrån nämndens övergripande mål omvandlar sedan förvaltningen dessa till konkret verksamhet.

Här är nämndens mål 2012:

Hälsa:

- Öka patientens motivation att ta egenansvar för sin livsstil och göra hälsosamma val i syfte att åstadkomma jämlik hälsa. 

Vård: 

- Sjukdomsförebyggande åtgärder/insatser ska inkluderas i vårdprocesserna i syfte att åstadkomma jämlik vårdÖkat fokus på patientsäkerhet 

Miljö:

- Minska verksamhetens miljöpåverkan 

Arbetsgivare:

- Mål och uppdrag ska vara tydliga och väl kända inom hela organisationen-Närsjukvården ska långsiktigt ha en väl anpassad kompetensstruktur 

Ekonomi:

- Långsiktigt stark ekonomi, där förutsättningarna är väl kända i hela organisationen

Inga kommentarer: