torsdag, mars 13, 2014

Stadshusutbyggnaden stoppas - Folkpartiet fick rätt

Kungsbacka kommun har sedan 2008 arbetat med ett planarbete som gått ut på att man bygger ut stadshuset kraftigt, bygger ett parkeringshus på 600 platser, de flesta för kommunens tjänstemän, och därmed försvårar för framtida förändringar av resecentrum.

Marken det har handlat om är den mellan nuvarande stadshus och Borgmästargatan där det idag är mest parkeringsplatser och f.d turistbyrån.

Oerhört värdefull mark i en framtid då man kanske måste flytta Storgatan för att skapa mer utrymme på resecentrum. Man kanske också behöver skapa fler pendlarparkeringar.

I Stockholmsregionen finns en modell att man bara kan köra in på sådana om man har pendlarkort. Något värt att pröva i Kungsbacka.

Folkpartiet var enda parti som protesterade genom dåvarande kommunalrådet Kenneth Nilsson.

Folkpartiets uppfattning var att marken var för värdefull för att fyllas med förvaltningslokaler och parkeringsplatser för anställda.

Men övriga partier valde att gå vidare.

Att det i en växande kommun behövs fler lokaler för anställda är givet men de behöver inte ligga på en mark som behövs för utveckling av staden.

År 2011 skrev jag om ärendet här på bloggen. Tryck här.


Efter fem års utredande har tjänstemännen kommit fram till samma slutsats som Folkpartiet.

Till kommunstyrelsens sammanträde nästa vecka föreslås att planarbetet avbryts.

I utredningen gör man intressanta reflektioner. Här är några.

"Inställningen och attityden till p-plats för anställda har ändrats."

Utredarna inser att man knappast kan uppmana invånarna att åka kollektivt men kommunens tjänstemän skall ha gratis parkering alldeles vid ingången till sin arbetsplats. I planprogrammet hade man räknat med 0,7 platser per anställd. Nu anses detta för högt.

"Arbete kommer att påbörjas med en ny översiktsplan för Kungsbacka och kanske kommer inom en snar framtid även en översyn av visionen. Av dessa skäl är det viktigt att se Kv. Samariten som en potential och en viktig centralt belägen markresurs."

"Ett samlat stadshus med god tillgänglighet måste vägas mot andra aspekter i staden."

Mycket bra. Precis det Folkpartiet sa 2008.

Har man bra argument vinner man i längden även om det tog över fem år denna gång.