onsdag, mars 30, 2011

Vem har beslutat om taxorna i Äldreomnsorgen?

Tidningen Norra Halland valde att citera mitt blogginlägg om Tölö Äldreboende som val att ta betalt för lingonsylt, mjölk med mera. Finns inte på nätet.

Det gjorde att jag fick både telefonsamtal och e-post.

En person har frågat en politiker i Äldreomsorgen varför man tagit detta taxebeslut. Denne svarade att det har tjänstemännen gjort.

Om detta stämmer så finns det anledning att ställa fler frågor.

Taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Kan delegeras till ansvarig nämnd men aldrig till tjänstemän. Spelar ingen roll hur mycket något kostar. En taxa är en taxa. En avgift är en avgift.

Frågorna man bör få svar på är:

1. Har fullmäktige delegerat taxebeslut till nämnden?
2. Har Äldreomsorgsnämnden fattat beslut om vad lingonsylt med mera skall kosta?

Någon måste lagt fast vad en måltid är. Vad den skall innehålla.

Likställighetsprincipen är att alla äldre, oavsett var man bor, får samma mat och tillbehör för samma kostnad.

Om något ställe börjar ta betalt för tillbehör så blir det ju en besparing bakvägen.

Skulle inte taxebesluten fattats korrekt i enlighet med kommunallagen är det olagligt att ta ut avgifter för tillbehör och kommunen får betala tillbaka de avgifter man redan tagit ut.