torsdag, maj 26, 2016

Liberalerna Västsverige - modern organisation

När jag för en hel del år sedan började arbeta politiskt var länsförbunden rätt så isolerade öar. Samarbete över länsgränserna var inte så vanligt utan det samarbete som fanns var mellan kommunerna.

Jag hade t.ex som kommunalråd i Kungsbacka mycket bra kontakt och samarbete med de folkpartistiska kommunalråden i Göteborg.

Lovisa, Ulrika och Karl-Johan.
Men det är nya tider och framför allt har digitaliseringen ändrat på mycket. Förut var man tvungen att sitta lokalt. Telefon, personliga möten och brev var kontaktytorna.

En stor del av länsexpeditionens arbete handlade om kallelser och annan administration. Brev skulle tryckas, läggas i kuvert, frankeras och levereras till posten. Idag sker detta genom knapptryckning.

Men partiernas organisationer har i stort sett likadana ut.

Nu ser jag förändringar i flera partier. Moderaterna har t.ex bildat Moderaterna i Västra Götaland.

Studieförbund och andra föreningar har samma tankar att samordna administration för att få mer pengar över till verksamhet.

Mötespresidiet med mötesordförande Helene Odenjung
Förra lördagen tog Liberalerna i Västsverige beslutet att gå ihop med undantag av Skaraborg som blir kvar som eget förbund.

Ett nytt länsförbund bildades av Halland, Göteborg och valkretsarna Norra Älvsborg, Södra Älvsborg och Bohuslän. I valet 2018 sker valkretsförändringar i Västra Götaland som skyndat på detta arbete.

Fördelarna är många. Förutom Göteborg skulle ingen valkrets ha råd med heltidsanställd personal. Men tillsammans kan vi anställa personal med olika kompetenser. Nyttja digitaliseringen full ut.

Och framför allt stötta de olika kommunföreningarna.

Besluten som rör nomineringar till riksdag och region, vilket regionprogram som vi skall ha i Halland, hur valrörelsen skall bedrivas och hur partistödet vi får nyttjas, det beslutas även i fortsättningen i Halland av hallänningar.

Vissa beslut tas när Liberalerna Västsverige har stämma men då får bara ombuden från Halland rösta. Andra som t.ex nomineringar kommer tas i Halland där ombuden kallas till nomineringsmöte någonstans i Halland och bara hallänningar deltar.

Färre möten, billigare administration men framför allt mer tid att arbete med politik. En moderna organisation.

Fotnot: Halland kommer i det nya länsförbundet representeras av Lovisa Aldrin, Halmstad, Ulrika Landergren, Kungsbacka och Karl-Johan Wiktorp från Varberg. Det är dem ni ser på bilden. 
Ulrika Landergren blir dessutom 2:e vice ordförande.

Till ordförande valdes Jonas Andersson, regionråd i Västra Götaland.