fredag, juli 01, 2011

Blir Juholt kvar till nästa val?

I en artikel på DN debatt så skriver Ylva Johansson (S) ett öppet brev till sin partiledare Håkan Juholt. Att skriva ett öppet brev till sin partiledare tyder på oro i S-leden och är i grunden ett anmärkningsvärt påhopp.

Uppenbarligen anser Ylva Johansson att det behöv skrivas ett sådant inlägg. Därför att Håkan Juholt inte lyssnar. Att det "gubbgäng" som omger honom får för stor plats. Att Juholt har satt jämställdheten på undantag.

I en annan artikel i samma tidning medger Håkan Juholt misstag när det gäller Libyeninsatsen.  Han medger att det inte var så klyftigt att förhandla via media innan man ens träffat regeringen.

Det största misstaget var nog att när man backade från sina första åsikter försökte bortförklara detta med att regeringen nu accepterat socialdemokraternas åsikter. Ingen trodde på det och både Håkan Juholt och Urban Ahlin såg direkt fåniga ut i TV.

Det blev lite Basil Fawlty över det när han skall förklara missödena i Pang i bygget.

Men Juholt vore inte Juholt om han inte gjorde om samma misstag. Han kräver nu förhandlingar med regeringen om budgeten och låser fast att något nytt jobbskatteavdrag inte skall genomföras. Vad finns det då att förhandla om? Lärde han sig inget kring frågan om Libyeninsatsen? Förhandling via media?

Ylva Johansson och andras kritik tyder på att man bara några månader efter valet av partiledare funderar på om Håkan Juholt är rätt person att leda partiet.

Mona Sahlin blev första S-ledare som inte blev statsminister. Skall Håkan Juholt bli första S-ledare som  aldrig leder partiet i ett allmänt val?
DN1 DN2 DN3

onsdag, juni 29, 2011

Närakuten står inför nya beslut

Sedan februari 2006 finns en närakut i Kungsbacka som mellan 7.00-24.00 tar emot personer som söker akut. Det är en primärvårdsakut så de som har allvarligare besvär som misstänkt hjärtinfarkt eller blödning i hjärnan körs i ambulans till Göteborg eller Varberg.

Närakuten kan beskrivas som en succé. Den har också blivit populär hos invånare utanför Kungsbacka som står för mellan 30-40% av besöken.

Inom Region Halland är det Driftnämnden Närsjukvård, där jag är ordförande, som har ansvaret för närakuten. Men själva driften är upphandlad och det uppdraget gick till Carema.

2012-12-31 går avtalet ut och det är dags att göra en ny upphandling eller besluta om att ta över i egen regi.

Vid senaste sammanträdet med Driftnämnden Närsjukvårds arbetsutskott gick vi igenom tidsplanen för det fortsatta arbetet med närakuten.

Det är ett antal delbeslut som måste tas. Förvaltningen börjar att utvärdera närakuten, dess innehåll, öppettider och liknande omedelbart. Det ligger sedan till grund för ett beslut i oktober 2011 om verksamheten skall övergå i egen regi eller handlas upp på nytt. Men även kring innehållet.

Blir beslutet egen regi så börjar förberedelserna för detta omdelbart. Blir beslutet upphandling på nytt behöver det tas ett nytt beslut i början av 2012 vad det är som skall handlas upp. Även då vilket innehåll som närakuten skall ha, vilka öppetider som skall gälla osv.

Beslut kring vem som får driva närakuten sker sedan i slutet av våren/början på sommaren.

2013-01-01 fortsätter Carema driva närakuten eller så tar ny operatör över. Det beror på upphandlingen.

Jag skall inte föregripa de beslut som skall tas. Men det vi vet är att det även i fortsättningen skall finnas en bra närakut i Kungsbacka med god tillgänglighet.