tisdag, april 08, 2014

Närsjukvården anmäler intresse att driva palliativ vård i Falkenberg

Hur den palliativa vården skall bedrivas i Falkenberg har diskuterats länge. Nu har Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) i Region Halland bestämt sig och tog igår beslut om en uppdragsbeskrivning för den som önskar driva verksamheten.

Det skall vara sex platser med vård dygnet runt. Ersättningen strax under 10 miljoner per år.

En enhet/vårdcentral inom Vårdval Halland skall ansvara för verksamheten.

Läs mer om HSS beslut genom att trycka här.

Eftersom Närsjukvården bedriver vårdcentral på sjukvårdsområdet i Falkenberg, i samma byggnad där den palliativa vården fanns förut, är det naturligt att se om vi kan driva verksamheten.
Sjukvårdsområdet i Falkenberg

Jag är fullt medveten om att palliativ vård enligt det uppdrag som lämnas ut kan upplevas lite främmande då Närsjukvården i övrigt inte har dygnetruntverksamhet med vårdplatser. Men det vore fel att inte pröva frågan.

Vi vet i dagsläget inte heller om den ersättning som erbjuds täcker kostnaderna. 

Ersättningen är väl det som gör mig mest bekymrad. Räcker verkligen en ersättning på strax under 10 miljoner för vård dygnet runt 365 dagar per år?

Nästa nämndmöte i närsjukvården är den 30 april vilket skulle vara första möjliga tillfälle att besluta om anmälan om intresse.

För att inte tappa tid och ge förvaltningen möjlighet att få fram så bra underlag som möjligt fattade jag igår ett så kallat ordförandebeslut innebärande att Närsjukvården anmäler intresse att få driva verksamheten. Samtidigt fick förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag, först för att informera nämnden 30 april, och sedan lämna ett förslag till beslut till nämnden 28 maj.

Beslutet tog jag efter samråd med vice ordförande Kerstin Zander (S) som står bakom detta beslut.

Om Närsjukvården känns rätt förvaltning att driva denna verksamhet och erbjuden ersättning räcker får vidare utredningar visar. Slutligt beslut tas alltså 28 maj av nämnden om vi skall gå vidare med en ansökan.

måndag, april 07, 2014

Det är dags att införa Äldrevårdcentraler i Halland

Gruppen av medborgare som är födda från ca: 1943-1953 är väldigt stor. När de nu blir äldre kommer detta ställa stora krav på sjukvården.

Idag har vi särskilda Barnavårdscentraler (BVC) på vårdcentralerna i Region Halland, på privata som på regionens.

Det finns anledning att starta särskilda Äldrevårdcentraler (ÄVC) i Halland.

Målgruppen skall vara personer över 75 år.

De som arbetar på ÄVC skall ha särskild kompetens om äldres sjukdomar, t.ex vara äldresjuksköterskor. Att det fanns geriatriker (läkare specialiserade på äldres sjukdomar) vore ju givetvis önskvärt men det är idag brist på dem.

Det är också viktigt att det finns ett särskilt nummer att ringa där någon svarar personligen.

En ÄVC bör också har öppen mottagning så att man kan komma dit direkt och prata med en sjuksköterska som lotsar vidare.

Hembesök måste också vara en naturlig del för en ÄVC.

Idag får privata som regionens vårdcentraler uppdrag från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

De uppdrag vårdcentralerna får bör kompletteras med ett uppdrag att starta Äldrevårdcentraler. De som gör detta måste då få en extra ersättning. Hur stor kan diskuteras.

Jag är medveten om att små vårdcentraler inte skulle klara detta och i början bör det givetvis vara ett erbjudande. Vårdcentraler av en viss storlek borde se detta som en möjligt. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Regionstyrelsen som ett sätt att få ut mer vård för samma pengar.

Lösningen är inte att man alltid skall till akuten, eller hamna bland övriga patienter på vårdcentralen, utan tas hand om av kompetent specialiserad personal på vårdcentralen.

Långsiktigt är jag övertygad om att inför man ÄVC sparar det pengar och ger större livskvalitet för äldre.

Varför startar inte Region Hallands egna vårdcentraler detta nu, direkt? Kanske någon frågar. Varför genomför du inte detta som ordförande för Närsjukvården?

Därför att det krävs extra ersättning som jag är övertygad om att regionen tjänar in direkt på minskad vård på sjukhusen. Dessutom bör det finnas ett klart uppdrag där man är överens om vad för vård som skall erbjudas, vad en ÄVC är.

Region Skåne har startat ett projekt med ÄVC väl värt att följa. Region Halland bör bli nästa region som startar detta arbete.