lördag, maj 20, 2006

2006 ett internetval?

Får vi ett internetval denna gång? Där hemsidor, bloggar och e-post spelar en roll?

I USA har ju internet blivit en faktor i valrörelsen. Presidentkandidaten Howard Dean (demokrat) var ju väldigt framgångsrik genom att använda Internet för att sprida sitt budskap. Han samlade också sympatisörer och fick in pengar den vägen.

I folkpartiet tycker jag vi är väl förberedda.

Alla toppkandidater till kommunen och landstinget kommer ha en egen sida. De flesta finns upplagda. Några skall uppdateras.

Vi har också en bra sida för Folkpartiet i Kungsbacka. Gå gärna in och titta på den.
www.folkpartiet.se/kungsbacka.

Och titta då på min sida. www.folkpartiet.se/rydfeldt. Den är givetvis inriktad på den fråga jag driver, nattöppen närakut i Kungsbacka.

fredag, maj 19, 2006

Bloggar, rykten och personlig granskning

I dagarna har det uppmärksammats att två yngre folkpartister haft det dåliga omdömet att sprida rykten om Göran Perssons statssekreterare Lars Danielsson via sina bloggar.

Jag tycker att vad Lars Danielsson och andra gör privat är ganska ointressant.

Frågan bör ju vara om Lars Danielsson var på plats på annandagen inte var han eventuellt var istället.

Tyvärr blir politiken i Sverige mer och mer amerikansk. Det finns mycket bra bitar i amerikansk politik såsom den nära kontakten majoritetsval ger mellan väljare och vald.

Men fixeringen på politikernas privatliv är ibland osmaklig. Jag tycker inte att unga liberaler skall bidraga till att denna kultur etableras i Sverige.

Det viktigaste måste väl vara om man som väljare tror på de idéer som kandidaten för fram och tror att hon/han kommer att genomföra vad man lovar. Och att kandidaten/politikern är trovärdig i det den framför.

torsdag, maj 18, 2006

Visst behöver vi nattöppen närakut - Insändare !!!

I dagens nummer av Kungsbacka Posten har jag en insändare som är svar på en som var inne den 11 maj. Det var en signatur som inte tyckte nattöppen närakut behövdes. Debatten kommer att pågå fram till 17 september. Detta är verkligen en fråga som engagerar våra invånare.

Visst behöver vi nattöppen närakut

Signaturen ”pensionär 1990” argumenterar i Kungsbacka Posten 11 maj för att nattöppen närakut skulle vara onödigt. Jag delar inte den uppfattningen. Signaturen anser att det inte skulle fungera pga att röntgen och annan specialistkompetens inte finns.

Redan 2002 tog folkpartiet upp i sitt program för Kungsbacka sjukhus att röntgen måste ha ökade öppettider. På sikt öppet dygnet runt.

Risken med att inte ha nattöppet är att många skräms av avståndet till Varberg eller Sahlgrenska och väljer att stanna hemma. Det kan innebära att människor blir sämre, kanske får men för livet, pga att man inte söker vård. Kan man besöka närakuten även 00.00-07.00 fungerar ju den som bra ingång till vård. Man får veta att besvären inte var akuta, får vård på närakuten eller kan slussas vidare till Varberg i ambulans.

Jag vet att sjukvårdsupplysningen är bra men kan aldrig ersätta det personliga besöket. Man skall givetvis, om man har misstänkt hjärtinfarkt eller stroke, inte besöka närakuten varken på dagen eller natten utan ringa 112 efter ambulans.

Kungsbacka har över 70 000 invånare. Kommunens planerare tror att vi inom 15 år är över 85 000 personer och är Hallands största kommun.

I en sådan expansiv kommun skall man inte avveckla vården utan utveckla den.

Det är därför som folkpartiet så hårt driver nattöppen närakut i Kungsbacka. De ökade skatteintäkter som landstinget får genom inflyttningen måste gå till att ge mer vård i Kungsbacka. Inte till att bygga ut vården i andra delar av Halland.

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingskandidat

onsdag, maj 17, 2006

Avskaffa fastighetsskatten - Insändare

I torsdagens Kungsbacka Tidning finns en insändare som svar på frågor från Villaägarna. Jag har skrivit den ihop med riksdagsman Jan Ertsborn (fp).

Folkpartiet vill avskaffa fastighetskatten.

Stefan Stjernedal från Villaägarna frågade i Kungsbacka Tidning 11 maj om Folkpartiet menar allvar med att fastighetskatten ska vara avskaffad senast om sex år. Vårt svar är enkelt. Ja, vi menar allvar. Vi lovar att avskaffa fastighetsskatten och det ska ske genom att skattesatsen sänks varje år. I ett första steg sänker vi skatten på småhus från 1 % till 0,8 % och på flerfamiljshus från 0,5 % till 0,3 %. Sedan vill vi gå vidare tills fastighetsskatten är borta år 2012.

Att det inte går att avskaffa den omedelbart beror på att skatten drar in snart 30 miljarder per år till staten. En summa som måste finansieras.Folkpartiet tycker det vore väldigt bra om allianspartierna kunde gå till val med en gemensam plan för att avskaffa fastighetsskatten. Det är något vi kommer att arbeta för.

Jan Ertsborn (fp)
Riksdagsman
Halland

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingskandidat
Kungsbacka

måndag, maj 15, 2006

Hemsidan omgjord

Nu har jag lyckats få lite tid att sätta mig ner och göra om min hemsida. Är ganska nöjd. Har fått med en hel del information och bilder. Det är väl svårt att titta på den och inte förstå att min främsta valfråga är nattöppen närakut.

Välkommen in !!!!

Hemsidans adress är:

www.folkpartiet.se/rydfeldt