onsdag, maj 17, 2006

Avskaffa fastighetsskatten - Insändare

I torsdagens Kungsbacka Tidning finns en insändare som svar på frågor från Villaägarna. Jag har skrivit den ihop med riksdagsman Jan Ertsborn (fp).

Folkpartiet vill avskaffa fastighetskatten.

Stefan Stjernedal från Villaägarna frågade i Kungsbacka Tidning 11 maj om Folkpartiet menar allvar med att fastighetskatten ska vara avskaffad senast om sex år. Vårt svar är enkelt. Ja, vi menar allvar. Vi lovar att avskaffa fastighetsskatten och det ska ske genom att skattesatsen sänks varje år. I ett första steg sänker vi skatten på småhus från 1 % till 0,8 % och på flerfamiljshus från 0,5 % till 0,3 %. Sedan vill vi gå vidare tills fastighetsskatten är borta år 2012.

Att det inte går att avskaffa den omedelbart beror på att skatten drar in snart 30 miljarder per år till staten. En summa som måste finansieras.Folkpartiet tycker det vore väldigt bra om allianspartierna kunde gå till val med en gemensam plan för att avskaffa fastighetsskatten. Det är något vi kommer att arbeta för.

Jan Ertsborn (fp)
Riksdagsman
Halland

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingskandidat
Kungsbacka

Inga kommentarer: