fredag, november 11, 2011

Håkan är sur på dom andra i sandlådan

Jag får ingen respekt säger Håkan. Ni är dumma. Jag får inte stå där jag vill och då är jag inte med, säger Håkan med trumpen mun. För vi gillar inte Jimmie. Och får vi inte som vi vill går vi till en annan sandlåda. Och mina kompisar tycker som jag.

Det gär vi inte alls säger kompisarna. Håkan har fel.

En vanligen dag i en sandlåda, någonstans i Sverige.

Inget att orda om om inte Håkan hette Juholt och vill bli statsminister och att vi ser Håkan Juholts nya sandlådedoktrin.

DN1 DN2 EXP SR

torsdag, november 10, 2011

Uppdrag om nya regler för bostadsförmedlingen - aldrig redovisade

Ikväll sände Västnytt på SVT ett reportage om bostadsförmedlingen i Kungsbacka och dess regler.

Bland annat intervjuvades ordföranden för nämnden för Individ & familjeomsorg Larry Söder (KD).

Reportaget uppmärksammade att reglerna kanske inte är riktigt moderna.

Detta insåg Folkpartiet redan 2004. Den 15 december det året lämnade Folkpartiet, genom Kenneth Nilsson och Gunilla Rivle in en motion som krävde att reglerna sågs över.


Kommunfullmäktige behandlade motionen 15/6 2006.

Såhär blev beslutet:

"Motionen bifalles och kommunstyrelsen får i uppdrag att ta initiativ till en dialog om bostadsförmedlingens regelverk i samråd med handikappomsorgen, individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen samt berörda fastighetsägare,

Uppdraget skall återredovisas till kommunfullmäktige senast 31 december 2006."

Men inget hände och det är väl närmast kommunstyrelsens förvaltning och kommundirekrören som bör tillfrågas varför inget hänt.

Så något nytt uppdrag behöver inte lämnas, bara utföra det man har.

Kanske texten i bilden ovan kanske är någons valspråk och därför låtit ärendet vänta?


S-politik skulle kosta region och kommun

Idag är det en lägre arbetsgivaravgift för unga under 26 år. För att stimulera arbetsgivare att våga anställa ungdomar och lära upp dem.

Detta vill Socialdemokraterna ta bort.

Kostnaden för denna "rabatt" är 2,8 miljarder.

Riksdagens utredningstjänst har räknat ut hur det skulle slå i kommuner och landsting/regioner . Bygger på hur många ungdomar som kommuner och landsting/regioner har anställda.

Här är sifforna för Halland:

Region Halland - 13 miljoner
Hylte kommun minus   - 4 miljoner
Halmstads kommun  - 25 miljoner
Laholms kommun - 5 miljoner
Varbergs kommun - 10 miljoner
Kungsbacka kommun - 23 miljoner


Dessa pengar skulle de halländska kommunerna och regionen tvingas att spara om Socialdemokraternas förslag hade gått igenom i riksdagen.Insändare om Socialdemokraternas regionbudget

I dagens nummer av Hallandsposten och Laholms Tidning har jag en insändare om Socialdemokraterna och dess alternativa budget i Region Halland.

En siffra skall jag korrigera. Besparingen (S) gjorde på vårdcentralernas är 9 miljoner och inte 16,3 miljoner.  Jag hade fått fel siffra från tjänstemannahåll. Men det är lika fullt en besparing.

Som hade inneburit att privata som regionens centraler hade fått lägga sparförslag.

Det finns andra funderingar man kan ha kring S-förslaget och hur man räknat. Bland annat när det gäller sjukresor.  Återkommer kanske om det om Socialdemokraterna tar en debatt om detta i media. Då finns det anledning att lyfta fram hur man räknat och yrkat.

 Socialdemokraternas ofullbordade budget

För första gången på tio år hade Socialdemokraterna i‑Region Halland (tidigare Landstinget Halland) ett eget budgetförslag. Det gick inte så bra. I ivern att föreslå minskade intäkter och ökade kostnader hängde inte finansieringen med.

Säger man som S nej till höjning av patientavgifterna, drabbar detta såväl privata som regionens vårdcentraler. De måste då kompenseras. Det hade inte S gjort. I‑stället hade man åstadkommit en besparing på vårdcentralerna med 16,3 miljoner kr.

När jag på regionfullmäktige påpekade detta såg S-ledningen ut som frågetecken. Efter viss turbulens fick man erkänna att man missat detta och lade till att alla skulle få kompensation. Men någon finansiering fick man aldrig fram. Den extra skattehöjning man föreslog räcker inte.
Så det så kallade socialdemokratiska budgetalternativet kommer gå till historien som S-ledarna Per Persson och Liselotte Bensköld-Olssons ofullbordade.

Nästa år kanske det är lika bra att man återgår till att rösta på majoritetens budget. Den är ganska bra och dessutom finansierad.

Tommy Rydfeldt (FP)
Ledamot i regionfullmäktige

onsdag, november 09, 2011

Givet att Stasiarkivet skall öppnas

Jag har inte riktigt förstått varför SÄPO:s arkiv över svenskar som varit informatörer till STASI i Östtyskland (DDR) inte öppnats och redovisats.

Inte minst statsminister Fredrik Reinfeldt har varit negativ.

Det borde gå att hitta en modell där en kommission går igenom materialet. Skulle vissa uppgifter vara tveksamma kan ju just dessa namn förbli hemliga. Men målet måste vara att kunna publicera så mycket som möjligt.

Har man valt att lämna information till en dikatatur och dess säkerhetstjänst får man faktiskt acceptera att detta blir offenltigt. Sedan är det upp till varje person att försvara sitt agerande.

Nu öppnar justitieminister Beatrica Ask för att öppna arkiven. Bra.

PS! Bilden är DDR:s statsvapen DS!

tisdag, november 08, 2011

S-budget i regionen som haltar


För första gången på 10 år hade socialdemokraterna i Region Halland (f.d. Landstinget Halland) ett eget budgetförslag. Det gick inte så bra.

Men egentligen tycker jag det är bra att man lägger alternativa förslag. Nu behöver man ju inte vara oense för sakens skull men tydliga politiska linjer ger väljarna möjlighet att göra ett val.

Annars så blir ju valet till regionen bara en spegel av de val man gör till riksdagen.

Hur var det nu med det alternativa S-förslaget?

I ivern att föreslå minskade intäkter och ökade kostnader hängde inte finansieringen med.

I Region Halland går patientavgifterna till respektive klinik. T.ex får vårdcentralen patientavgiften. Om man har frikort så kompenseras vårdcentralen för detta.

Eftersom majoriteten (M-C-FP-KD+MP) hade föreslagit höjda patientavgifter, för besök på vårdcentral 20 kr, så hade den hälso-och sjukvårdspeng som vårdcentralerna får, privat som regiondriven, reducerats.

Detta kompenseras ju av höjda avgifter.

Men (S) ville inte höja avgifterna. Istället föreslog man 5 öres extra skattehöjning och dessutom ytterligare 20 miljoner till regionstyrelsen,

Föreslår man som (S), ingen höjning av patientavgifterna, drabbar ju detta både privata som regionens vårdcentraler. Dessa måste då kompenseras. Det hade inte (S) gjort. Istället hade man åstadkommit en besparing på vårdcentralerna med 16,3 miljoner kr.

När jag på regionfullmäktige påpekade detta såg S-ledningen ut som frågetecken. Efter viss turbulens fick man erkänna att man missat detta och lade till att alla skulle få kompensation. Men någon finansiering fick man aldrig fram. Den extra skattehöjning man förslog på 5 öre räcker inte långt. 

I S-budgeten saknas ungefär 20 miljoner. Fullmäktiges ordförande var snäll och ställde S-förslaget under proposition men givetvis avslogs det. Eftersom det var ofullständig finansiering kunde han nekat.

De båda S-ledarna Per Persson och Liselotte Bensköld-Olsson har nog lite att fundera över och förklara på nästa S-gruppmöte.


Svar på underlig (S)-insändare

Idag publiceras mitt svar i Kungsbacka Posten på en minst sagt underlig insändare av Johan Tolinsson. Kommunpolitiker (S) i Kungsbacka.


Den som gapar högst har inte alltid rätt

Efter att ha fått det lägsta röstetalet sedan allmän rösträtt infördes, och de lägsta opinionssifforna sedan sådana började mätas, är det förståligt att Socialdemokraterna vill sätta fokus på annat.

Det är nog så man skall tolka insändaren från Johan Tolinsson (S) i Kungsbacka Posten 1/11.

Han påstår att bland annat höjningen av patientavgifterna i Region Halland och Folkpartiets förslag att reformera LAS skulle innebära att vi vill ta Sverige tillbaka till 30-talet. Jag vet inte om man skall skratta eller gråta när man läser sådana fullständigt horribla påståenden.

Ett besök hos t.ex en vårdcentral höjs med 20 kr till 150 kr. Men dessa avgifter har inte höjs på flera år. Detta är en "katastrof"  enligt Tolinsson som samtidigt glömmer han att tala om att socialdemokraternas alternativ är ökad skattehöjning.

Vad gäller LAS vill Folkpartiet införa samma system som Tolinssons danska socialdemokratiska vänner står helt bakom. Ett arbetsrätt som ger ett mer flexibelt system och ungdomar en chans att komma in på arbetsmarknaden.

I den bästa av världar hade vi sluppit både avgiftshöjningar och skattehöjning men pengarna behövs till sjukvården.

Johan Tolinson tror förmodligen att den som gapar högst har rätt. Men ack så fel han har.

Tommy Rydfeldt (FP)
Ordförande Driftnämnden Närsjukvård
Region Halland

Lite om Närakuten i Kungsbacka

Sedan 2006 finns det en närakut i Kungsbacka. Det är en primärvårdsakut vilket innebär att svårare fall som hjärtinfarkt och stroke skall åka direkt till Varberg eller Göteborg.

Närakuten är öppen varje dag mellan 7.00- 24.00. Man har ca: 41.000 besök per år. Av dessa kommer idag ca: 20% från Västra Götaland.

Närakuten drivs av Carema sjukvård på uppdrag av Region Halland. Ansvarig nämnd för att handla upp och sköta kontrollen är Driftnämnden Närsjukvård där jag är ordförande.

Avtalet med Carema går ut 2012-12-31.

Sedan nästan 2 år tillbaka har antalet anmälningar mot Carema och närakuten ökat. Flera är avgjorda och det riktas kritik mot enskilda läkare. Men förutom de anmälningar som kommit har närakuten fungerat bra och är ett bra komplement till vårdcentralerna.

Närsjukvårdsförvaltningen har haft regelbunden kontakt med Carema och senast i början av oktober hade man ett möte.

Vi ser givetvis allvarligt på att man inte får ner antalet anmälningar.

Vid dagens arbetsutskott med Driftnämnden Närsjukvård diskuterades frågan på nytt och närsjukvårdschefen fick i uppdrag att ta förnyad kontakt med ansvariga inom Carema.

Eftersom avtalet med Carema snart går ut pågår en diskussion huruvida närakuten skall handlas upp på nytt eller drivas i egen regi. Den frågan är inte klar för beslut ännu utan nämnden fattar beslut om två veckor. Fram till dess skall förvaltningen  skriva ihop ett förslag.

Att närakuten skall vara kvar är alla överens om. Det vi skall komma fram till är hur den skall drivas i framtiden.

GP