tisdag, november 08, 2011

Lite om Närakuten i Kungsbacka

Sedan 2006 finns det en närakut i Kungsbacka. Det är en primärvårdsakut vilket innebär att svårare fall som hjärtinfarkt och stroke skall åka direkt till Varberg eller Göteborg.

Närakuten är öppen varje dag mellan 7.00- 24.00. Man har ca: 41.000 besök per år. Av dessa kommer idag ca: 20% från Västra Götaland.

Närakuten drivs av Carema sjukvård på uppdrag av Region Halland. Ansvarig nämnd för att handla upp och sköta kontrollen är Driftnämnden Närsjukvård där jag är ordförande.

Avtalet med Carema går ut 2012-12-31.

Sedan nästan 2 år tillbaka har antalet anmälningar mot Carema och närakuten ökat. Flera är avgjorda och det riktas kritik mot enskilda läkare. Men förutom de anmälningar som kommit har närakuten fungerat bra och är ett bra komplement till vårdcentralerna.

Närsjukvårdsförvaltningen har haft regelbunden kontakt med Carema och senast i början av oktober hade man ett möte.

Vi ser givetvis allvarligt på att man inte får ner antalet anmälningar.

Vid dagens arbetsutskott med Driftnämnden Närsjukvård diskuterades frågan på nytt och närsjukvårdschefen fick i uppdrag att ta förnyad kontakt med ansvariga inom Carema.

Eftersom avtalet med Carema snart går ut pågår en diskussion huruvida närakuten skall handlas upp på nytt eller drivas i egen regi. Den frågan är inte klar för beslut ännu utan nämnden fattar beslut om två veckor. Fram till dess skall förvaltningen  skriva ihop ett förslag.

Att närakuten skall vara kvar är alla överens om. Det vi skall komma fram till är hur den skall drivas i framtiden.

GP

Inga kommentarer: