torsdag, november 10, 2011

Uppdrag om nya regler för bostadsförmedlingen - aldrig redovisade

Ikväll sände Västnytt på SVT ett reportage om bostadsförmedlingen i Kungsbacka och dess regler.

Bland annat intervjuvades ordföranden för nämnden för Individ & familjeomsorg Larry Söder (KD).

Reportaget uppmärksammade att reglerna kanske inte är riktigt moderna.

Detta insåg Folkpartiet redan 2004. Den 15 december det året lämnade Folkpartiet, genom Kenneth Nilsson och Gunilla Rivle in en motion som krävde att reglerna sågs över.


Kommunfullmäktige behandlade motionen 15/6 2006.

Såhär blev beslutet:

"Motionen bifalles och kommunstyrelsen får i uppdrag att ta initiativ till en dialog om bostadsförmedlingens regelverk i samråd med handikappomsorgen, individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen samt berörda fastighetsägare,

Uppdraget skall återredovisas till kommunfullmäktige senast 31 december 2006."

Men inget hände och det är väl närmast kommunstyrelsens förvaltning och kommundirekrören som bör tillfrågas varför inget hänt.

Så något nytt uppdrag behöver inte lämnas, bara utföra det man har.

Kanske texten i bilden ovan kanske är någons valspråk och därför låtit ärendet vänta?


1 kommentar:

Pierre Ringborg sa...

Det kanske inte legat i prioritet hos nämndens ordförande. Men uppdraget verkar tydligt på pappret.