tisdag, november 08, 2011

S-budget i regionen som haltar


För första gången på 10 år hade socialdemokraterna i Region Halland (f.d. Landstinget Halland) ett eget budgetförslag. Det gick inte så bra.

Men egentligen tycker jag det är bra att man lägger alternativa förslag. Nu behöver man ju inte vara oense för sakens skull men tydliga politiska linjer ger väljarna möjlighet att göra ett val.

Annars så blir ju valet till regionen bara en spegel av de val man gör till riksdagen.

Hur var det nu med det alternativa S-förslaget?

I ivern att föreslå minskade intäkter och ökade kostnader hängde inte finansieringen med.

I Region Halland går patientavgifterna till respektive klinik. T.ex får vårdcentralen patientavgiften. Om man har frikort så kompenseras vårdcentralen för detta.

Eftersom majoriteten (M-C-FP-KD+MP) hade föreslagit höjda patientavgifter, för besök på vårdcentral 20 kr, så hade den hälso-och sjukvårdspeng som vårdcentralerna får, privat som regiondriven, reducerats.

Detta kompenseras ju av höjda avgifter.

Men (S) ville inte höja avgifterna. Istället föreslog man 5 öres extra skattehöjning och dessutom ytterligare 20 miljoner till regionstyrelsen,

Föreslår man som (S), ingen höjning av patientavgifterna, drabbar ju detta både privata som regionens vårdcentraler. Dessa måste då kompenseras. Det hade inte (S) gjort. Istället hade man åstadkommit en besparing på vårdcentralerna med 16,3 miljoner kr.

När jag på regionfullmäktige påpekade detta såg S-ledningen ut som frågetecken. Efter viss turbulens fick man erkänna att man missat detta och lade till att alla skulle få kompensation. Men någon finansiering fick man aldrig fram. Den extra skattehöjning man förslog på 5 öre räcker inte långt. 

I S-budgeten saknas ungefär 20 miljoner. Fullmäktiges ordförande var snäll och ställde S-förslaget under proposition men givetvis avslogs det. Eftersom det var ofullständig finansiering kunde han nekat.

De båda S-ledarna Per Persson och Liselotte Bensköld-Olsson har nog lite att fundera över och förklara på nästa S-gruppmöte.


Inga kommentarer: