fredag, november 18, 2011

Skall Region Halland utvidgas?

Det finns politiker i södra Halland som öppet börjar prata om att Region Halland skulle kunna bli större. Främst tänker man sig att någon eller några smålandskommuner skulle ansluta sig till Halland.

Jag är mycket tveksam till detta och jag tror det blir svårt att få ett positivt svar ju längre norr ut i länet man kommer.

Skälet är enkelt. T.ex Markaryd och Kungsbacka har inga beröringspunkter. Men Kungsbacka har en massa med ett antal kommuner i Göteborgsregionen.

Vad man riskerar med att starta en diskussion om att utvidga Halland är att man också åter får en debatt kring vilken region Kungsbacka skall tillhöra.

Jag tycker en sådan debatt vore olycklig. Kungsbacka har gått med i Region Halland och skall fortsätta vara en del av den regionen.

Men jag vet att det finns aktiva politiker i Kungsbacka som gärna skulle se anslutning till Västra Götaland. Och en folkomröstning i Kungsbacka har ingen given utgång.

Många Kungsbackabor är f.d Västra Götalänningar och skall de välja så kommer nog Göteborg före Gislaved och Markaryd.

Så vi bör koncentrera oss på att göra Region Halland till en ännu bättre region innan man funderar på utvidgning.torsdag, november 17, 2011

Motion föreslås bifallen

I slutet på maj 2011 lämnade jag in en motion till Regionfullmäktige i Region Halland.

I den föreslog jag:

”att regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att i samråd med hälso- och sjukvårdsstyrelsen och sjukhusens driftnämnder utreda möjligheten att på Region Hallands hemsida informera om akuternas aktuella väntetider."

Jag tyckte den kunde vara en bra service. Inte bara för allmänheten som direkt kan se på hemsidan hur det ser ut på våra akuter men också för sjukvårdsupplysningen 1177 när de skall lotsa patienter till rätt vård.

Nu har behandlingen av motionen börjat och Hälso - och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott föreslår bifall. Det återstår lite behandling innan den hamnar i Regionfullmäktige i februari.

Chansen att den blir bifallen bedömer jag som mycket stor.

PS! Bilden (klicka på den för att få den större) visar hur Södersjukhuset i Stockholm redovisar väntetiderna på nätet. Även Gekås i Ullared redovisar kösituationen på sin hemsida. Kanske akut information för vissa shopingtokiga ? DS!

Blir allt bra bara för det är offentligt drivet?

Låt mig först göra klart. Jag har inget till övers för hur Carema Care har hanterat sina äldreboenden. Företaget tycks ha fått in en kultur där man anser att det är OK att fuska, inte uppfylla det man lovat i avtal och att låta kvalitén bli en underordnad del av verksamheten.

Men debatten just nu kantrar väsentligt. Allt offentligt är bra och allt privat är dåligt.
Och ju längre vänsterut på den politiska skalan man befinner sig ju mer svart och vit blir argumentationen.

Norrköping hade för någon tid sedan en vårdskandal. En av de första som uppmärksammades stort var den i Gislaved 2002 när en son bandade undersköterskors kränkning av mamman. Luleå uppmärksammades för inte så länge sedan också i Uppdrag Granskning. Där hade man t.om. förfalskat rapporter.

Jag hade kunnat ge fler exempel skandaler på där det gemensamma är att det är offentlig driven äldreomsorg.

Så att påstå att bara för något är offentligt så fungerar det bra, haltar betydligt.

SJ är offentligt ägt. Fungerar bra? Vattenfall är offentligt ägt, lyckas inte få igång Ringhals. Fungerar bra?

Men girigheten finns inte i det offentliga, säger någon. Nej kanske inte officiella bonussystem men inofficiella.

För det är väl det som rullar upp i Göteborg. En kultur där den som kan låter skattebetalarna betala för egna utgifter.

I Göteborg har inte offentligt ägande hindrat en mutkultur. Snarare har den gjort det möjligt att frodas därför att kontrollen är sämre och man förutsätter naivt att eftersom det är offentlig verksamhet förekommer inget sådant.

Politiker måste ställa samma kvalitetskrav på offentligt driven verksamhet som privat driven finansierad av skattemedel. Och där gäller det att man har klara mätbara mål och kvalitetskrav. Att det sker regelbundna uppföljningar.

Det är också viktigt att kommuner och landsting/regioner har seperata enheter som
gör granskningen av verksamheten. Att man inte förutsätter att Socialnämnden skall ha uppsikt över sin egen verksamhet utan att någon granskar att man verkligen har det. Och att samma personer även granskar verksamheten i entreprenad.

Så länge människor är inblandade kommer fel att göras. Men  med bättre granskning och klara kvalitetskrav tror jag att flera av vårdskandalerna både på kommunala och privata äldreboenden hade kunnat undvikas.

DN1 DN2 AFTON SVDonsdag, november 16, 2011

Surt sa Ola om kvalitetskommunutnämningen.

F.d kommunalrådet Ola Johansson (C), numera riksdagsledamot, har i sin blogg och lokalpressen kritiserat nuvarande kommunledning för att inte genomföra beslut. Han har också skrivit att det behövs starkare politiskt styrning och kritiserat att tjänstemännen (Läs kommundirektör Lasse Järvsén) har för mycket att säga till om.

Idag kom beskedet att Kungsbacka kommun blir Sverige kvalitetskommun 2011. Hoppsan, var det inte så dåligt som Ola Johansson påstår?

Radio Halland valde också idag att intervjua Ola Johansson om detta. Det var ingen sprudlande glad riksdagsman Johansson som svarade på frågor.

Det kändes nog lite surt att Kungsbacka fått den utnämningen efter hans utskåpning av kommunledningen.

Och så lade han till att juryn ju inte gått på djupet när man utsåg Kungsbacka. Införstått att hade man gjort det så hade aldrig Kungsbacka fått utnämningen.

När blev Ola Johansson en sådan surgubbe?

Nu är han ju inte världens smidigaste person. När vi Folkpartister som bor i Varla kämpade för Varlaskogen var vi populister.

Att vi som boende där uppskattade skogen som rekreationsområde funderade han inte på. Svaret fick han i valet 2010 då Centerpartiet halverade sitt stöd i området och Folkpartiet ökade kraftigt. Tack Ola för den hjälpen.

Han kunde ju lite klädsamt också fundera över sina fyra år som kommunalråd och ordförande i Servicenämnden. En nämnd och förvaltning som han aldrig förberedde för att klara konkurrens och som därmed gör av med onödiga skattepengar.

Jag är stolt och glad över att bo i Sverige kvalitetskommun 2011. Utmärkelsen visar att alliansstyrda Kungsbacka är på rätt väg. Grattis till alliansledarna Per, Ulrika, Larry, Hans och Fredrik med tjänstemän.

En kommun eller region är aldrig färdig. Man behöver hela tiden öka kvalitén, göra effektiviseringar och förbättra bemötandet.

Att i det arbetet ha i ryggen att man blivit Sverige kvalitetskommun 2011 är ingen dålig utgångspunkt.

GP1 GP2


tisdag, november 15, 2011

Hur länge står (S) ut med Juholt?

Jag lyssnade i lördags på Dagens ekots lördagsintervju med Håkan Juholt. Man skall inte använda ordet katastrof för ofta men detta var ganska nära.

Tomas Ramberg ställde lugnt sakliga frågor, en efter en. Håkan Juholt svängde sig och svaren var otydliga, ibland tvärt emot vad han sagt tidigare. Han talade om att man inte behövde bry sig om beslut på kongressen. Lovade saker man vet han inte kommer hålla som att sänka skatten för pensionärer med 17 miljarder.

Han gav svar som kommer att förfölja honom i andra intervjuer.

Sedan kom frågan som är helt omöjlig att värja sig mot eftersom Håkan Juholt sa såhär när det började surras om honom som partiledare:

"Jag är inte en sån person, jag är alldeles för yvig och ostrukturerad. Jag har varken kapaciteten politisk eller socialt så det är otänkbart".

Gäller inte detta längre, eller har Håkan Juholt faktiskt en stor självinsikt som han glömde när han fick chansen att bli partiledare?

Givetvis reagerar nu ledande socialdemokrater mot svaren i intervjun.

"Det är så jävla illa", sms:ar kommunalrådet Anders Johansson, ledamot i partistyrelsen, och fortsätter:

"Jag tycker inte att detta är värdigt mitt fina parti och vet inte om jag vill vara en del av förfallet”

Ja med siffror kring 25-27% är det illa. Speciellt för ett parti som för 20 år sedan var vana vid 40-45%.

Hur länge står partiet ut med Håkan Juholt?

Svd DN Afton Exp1 Exp2 3 4 GP

Upphandling fel metod att handla upp vård

Det vanligaste sättet att skapa konkurrens inom vården är upphandling. Det är ett mycket trubbigt instrument av flera skäl.

För det första blir priset en viktig ingrediens. Ofta viktar man så priset står för mellan 40-60% av anbudet och  resten blir kvalité. I detta kan olika bitar ingå till exempel referenser.

Även om kvalité står för hälften av avgörandet blir ändå priset ofta avgörande.

På äldreboenden, läkarmottagningar och liknande är det dessutom viktigt att ha kontinuitet. Att då handla upp på nytt, kanske vart femte år, kan innebära att ny operatör byts efter varje upphandling.

Det är olyckligt eftersom man tappar värdefull tid från det beslut om ny operatör har tagits tills den nya har tillträtt. Dessutom har en ny operatör ett uppstartningsskede då väldigt många förändringar görs.

Om vi tänker oss sjukvården så är kontinuitet bland det viktigaste. Att då behöva byta läkare för att ny operatör kommer in är djupt olyckligt.

Därför infördes istället Vårdval Halland inom primärvården i Halland. Ett kundval där medborgaren gör sitt val efter hur man upplever vårdcentralen. Priset sätts av Region Halland och är samma oavsett om vårdcentralen drivs av regionen eller privat bolag.

Är man missnöjd så byter man vårdcentral.

Kundval istället för upphandling sätter press på den som driver en vårdcentral att ha hög kvalité annars flyr patienterna och man får lägga ner.

Samma system kan användas i äldreomsorgen. Kommunerna bestämmer priset som blir samma för privata som kommunala äldreboenden. Kvalitén blir avgörande till 100%.

Den som är missnöjd har rätt att byta boende. Om man dessutom regelbundet publicerar öppna jämförelser mellan boendena, hur nöjda de boende och anhöriga är, hur många som flyttar därifrån och liknande jämförelser, så skulle snabbt ett boende som Caremas Koppargården inte ha speciellt många som ville bo där och vara tvungna att lämna över till någon annan.

Riksdagen har ju dessutom stiftat en lag, Lagen om valfrihet (LOV).

Lagen innebär att kommunen sätter upp kriterier som krävs för att bli auktoriserad. När man blivit det får man driva t.ex ett äldreboende. Men ingen är som idag garanterad att man får personer som vill bo där utan man måste genom god kvalité få äldre och dess anhöriga att välja just dem.

Den 22 november skall Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland besluta om Närakuten i Kungsbacka skall handlas upp eller drivas i egen regi. Jag skall inte föregå detta beslut men om man i framtiden fortsätter handla upp så skulle jag vilja pröva att handla upp enligt LOV och inte genom rak upphandling.

Där regionen satte priset och sedan begärde in anbud på kvalité, öppettider med mera. Kvalitetsmått som är klart mätbara så man direkt kan avgöra om de följs eller inte och där det sker avdrag på ersättningen om de inte uppfylls alternativt avslutar kontraktet.

PS! Ett av Ingvar Kamprad ägt bolag är delägare i ett av Caremas ägarbolag. Rubrik i DN och annons från IKEA på samma första sida var jag bara tvungen att göra ett skärmklipp av. DS!


GP1 Afton1 DN1 2 GP2 SVD

måndag, november 14, 2011

Satsning på vidareutbildning av tandsköterskor

I början av 2011 beslöt Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland att genomföra ett stort efterutbildningspaket inom Folktandvården i Halland. Ca: 12,5 miljoner satsas under tre år.

En viktig del var att utbilda tandsköterskor till hygienister. Vi ser en bristsituation inom denna yrkeskategori.

I erbjudandet som gick ut så ingår att man under 2 år genomför en utbildning betald av arbetsgivaren och med lön.

Till slut blev det sju tandsköterskor som nu går utbildningen vid Jönköpings högskola.

Jag tycker det är oerhört roligt att kunna ge personal som länge arbetat hos Folktandvården denna möjlighet till vidareutbildning i yrket. Till nytta för dem och Region Halland.

Utbildningen finansieras med tidigare överskott i verksamheten.

Läs mer i detta pressmeddelande. Tryck här.


söndag, november 13, 2011

Möte med Carema sjukvård om närakuten

Jag har i ett tidigare inlägg gått igenom bakgrund och läget vad gäller Närakuten i Kungsbacka. Läs här.

Carema sjukvård har lagt ut kommentarer på sin hemsida kring mediauppgifter. Jag tycker det är bra. Högsta möjliga öppenhet skall råda. Dessa kommentarer finns här.

Med anledning av dessa kommentarer tycker jag det är rimligt att jag som ordförande i Driftnämnden Närsjukvård också gör en kommentar.

Kort resumé är att Närskuten drivs av Carema Sjukvård på entreprenad. Uppdragsgivare är Närsjukvården i Region Halland och ansvarig nämnd att fatta beslut kring upphandling, egen regi samt uppföljning av kvalité med mera, är Driftnämnden Närsjukvård.

Det kan finnas anledning att klargöra att Carema Sjukvård inte är samma bolag som nu figurerar i diverse vårdskandaler kring äldreboenden. Dock är man systerbolag och har samma ägare.

Under en tid har åter artiklar om anmälningar mot Närakuten stått i media. Senast för ca: en vecka sedan då GP hade två artiklar.

Närsjukvårdens förvaltning  har en löpande kontakt med Carema. Det ingår i rutinen när man har en entreprenad. I början på oktober hade man det senaste mötet.

Med anledning av artiklarna har kontakter med Carema varit mer intensiva via telefon och e-post.

Vi tyckte det var lämpligt att nytt möte ordnades. Carema tyckte detsamma och i fredags eftermiddag träffade jag och närsjukvårdschefen representanter för Carema.

Det var ett bra möte. Vi fick svar på våra frågor. Carema redovisade sitt kvalitétsarbete som pågår hela tiden. Varje anmälan som kommer in gås igenom och bedöms och det dras slutsatser ur dem.

På mötet redovisade man vissa av de fall som uppmärksammats i media. (Givetvis utan att sekretessen bröts). Carema redovisade sin syn på dessa fall. I slutändan blir det socialstyrelsen som kommer att avgöra om fel har begåtts.

Jag är nöjd med den redovisning som Carema lämnat. Viktigast är att man tar anmälningarna på allvar, går igenom dem, drar slutsatser och använder dem i sitt kvalitetsarbete för att det inte skall hända igen. Och att man arbetar förebyggande.

Det är också viktigt att i de beslut som kommit, och där socialstyrelsen lämnat kritik, så har kritiken riktats mot enskilda läkare och inte verksamheten som sådan. Det gör den inte mindre allvarlig men det hade varit ännu allvarligare om kritiken hade riktats mot själva verksamheten eller Carema.

Närsjukvården kommer att fortsätta med att ha täta kontakter med Carema för att förvissa om att kvalitetsarbetet fortsätter.

Eftersom jag fått frågor vill jag klargöra att det beslut Driftnämnden Närsjukvård skall fatta 22 november, om Närakuten skall fortsätta att drivas på entreprenad eller gå över i egen regi, inte har med tidningsskriverier att göra.

Avtalet med Carema går ut 2012-12-31. Redan i somras fick förvaltningen i uppdrag att utreda allt från behovet av en Närakut till hur den skall drivas. Det är givet i en utvärdering att även pröva alternativet egen regi och ställa det mot erfarenheterna av entreprenad.