torsdag, november 17, 2011

Motion föreslås bifallen

I slutet på maj 2011 lämnade jag in en motion till Regionfullmäktige i Region Halland.

I den föreslog jag:

”att regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att i samråd med hälso- och sjukvårdsstyrelsen och sjukhusens driftnämnder utreda möjligheten att på Region Hallands hemsida informera om akuternas aktuella väntetider."

Jag tyckte den kunde vara en bra service. Inte bara för allmänheten som direkt kan se på hemsidan hur det ser ut på våra akuter men också för sjukvårdsupplysningen 1177 när de skall lotsa patienter till rätt vård.

Nu har behandlingen av motionen börjat och Hälso - och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott föreslår bifall. Det återstår lite behandling innan den hamnar i Regionfullmäktige i februari.

Chansen att den blir bifallen bedömer jag som mycket stor.

PS! Bilden (klicka på den för att få den större) visar hur Södersjukhuset i Stockholm redovisar väntetiderna på nätet. Även Gekås i Ullared redovisar kösituationen på sin hemsida. Kanske akut information för vissa shopingtokiga ? DS!

Inga kommentarer: