torsdag, november 17, 2011

Blir allt bra bara för det är offentligt drivet?

Låt mig först göra klart. Jag har inget till övers för hur Carema Care har hanterat sina äldreboenden. Företaget tycks ha fått in en kultur där man anser att det är OK att fuska, inte uppfylla det man lovat i avtal och att låta kvalitén bli en underordnad del av verksamheten.

Men debatten just nu kantrar väsentligt. Allt offentligt är bra och allt privat är dåligt.
Och ju längre vänsterut på den politiska skalan man befinner sig ju mer svart och vit blir argumentationen.

Norrköping hade för någon tid sedan en vårdskandal. En av de första som uppmärksammades stort var den i Gislaved 2002 när en son bandade undersköterskors kränkning av mamman. Luleå uppmärksammades för inte så länge sedan också i Uppdrag Granskning. Där hade man t.om. förfalskat rapporter.

Jag hade kunnat ge fler exempel skandaler på där det gemensamma är att det är offentlig driven äldreomsorg.

Så att påstå att bara för något är offentligt så fungerar det bra, haltar betydligt.

SJ är offentligt ägt. Fungerar bra? Vattenfall är offentligt ägt, lyckas inte få igång Ringhals. Fungerar bra?

Men girigheten finns inte i det offentliga, säger någon. Nej kanske inte officiella bonussystem men inofficiella.

För det är väl det som rullar upp i Göteborg. En kultur där den som kan låter skattebetalarna betala för egna utgifter.

I Göteborg har inte offentligt ägande hindrat en mutkultur. Snarare har den gjort det möjligt att frodas därför att kontrollen är sämre och man förutsätter naivt att eftersom det är offentlig verksamhet förekommer inget sådant.

Politiker måste ställa samma kvalitetskrav på offentligt driven verksamhet som privat driven finansierad av skattemedel. Och där gäller det att man har klara mätbara mål och kvalitetskrav. Att det sker regelbundna uppföljningar.

Det är också viktigt att kommuner och landsting/regioner har seperata enheter som
gör granskningen av verksamheten. Att man inte förutsätter att Socialnämnden skall ha uppsikt över sin egen verksamhet utan att någon granskar att man verkligen har det. Och att samma personer även granskar verksamheten i entreprenad.

Så länge människor är inblandade kommer fel att göras. Men  med bättre granskning och klara kvalitetskrav tror jag att flera av vårdskandalerna både på kommunala och privata äldreboenden hade kunnat undvikas.

DN1 DN2 AFTON SVDInga kommentarer: