tisdag, november 15, 2011

Upphandling fel metod att handla upp vård

Det vanligaste sättet att skapa konkurrens inom vården är upphandling. Det är ett mycket trubbigt instrument av flera skäl.

För det första blir priset en viktig ingrediens. Ofta viktar man så priset står för mellan 40-60% av anbudet och  resten blir kvalité. I detta kan olika bitar ingå till exempel referenser.

Även om kvalité står för hälften av avgörandet blir ändå priset ofta avgörande.

På äldreboenden, läkarmottagningar och liknande är det dessutom viktigt att ha kontinuitet. Att då handla upp på nytt, kanske vart femte år, kan innebära att ny operatör byts efter varje upphandling.

Det är olyckligt eftersom man tappar värdefull tid från det beslut om ny operatör har tagits tills den nya har tillträtt. Dessutom har en ny operatör ett uppstartningsskede då väldigt många förändringar görs.

Om vi tänker oss sjukvården så är kontinuitet bland det viktigaste. Att då behöva byta läkare för att ny operatör kommer in är djupt olyckligt.

Därför infördes istället Vårdval Halland inom primärvården i Halland. Ett kundval där medborgaren gör sitt val efter hur man upplever vårdcentralen. Priset sätts av Region Halland och är samma oavsett om vårdcentralen drivs av regionen eller privat bolag.

Är man missnöjd så byter man vårdcentral.

Kundval istället för upphandling sätter press på den som driver en vårdcentral att ha hög kvalité annars flyr patienterna och man får lägga ner.

Samma system kan användas i äldreomsorgen. Kommunerna bestämmer priset som blir samma för privata som kommunala äldreboenden. Kvalitén blir avgörande till 100%.

Den som är missnöjd har rätt att byta boende. Om man dessutom regelbundet publicerar öppna jämförelser mellan boendena, hur nöjda de boende och anhöriga är, hur många som flyttar därifrån och liknande jämförelser, så skulle snabbt ett boende som Caremas Koppargården inte ha speciellt många som ville bo där och vara tvungna att lämna över till någon annan.

Riksdagen har ju dessutom stiftat en lag, Lagen om valfrihet (LOV).

Lagen innebär att kommunen sätter upp kriterier som krävs för att bli auktoriserad. När man blivit det får man driva t.ex ett äldreboende. Men ingen är som idag garanterad att man får personer som vill bo där utan man måste genom god kvalité få äldre och dess anhöriga att välja just dem.

Den 22 november skall Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland besluta om Närakuten i Kungsbacka skall handlas upp eller drivas i egen regi. Jag skall inte föregå detta beslut men om man i framtiden fortsätter handla upp så skulle jag vilja pröva att handla upp enligt LOV och inte genom rak upphandling.

Där regionen satte priset och sedan begärde in anbud på kvalité, öppettider med mera. Kvalitetsmått som är klart mätbara så man direkt kan avgöra om de följs eller inte och där det sker avdrag på ersättningen om de inte uppfylls alternativt avslutar kontraktet.

PS! Ett av Ingvar Kamprad ägt bolag är delägare i ett av Caremas ägarbolag. Rubrik i DN och annons från IKEA på samma första sida var jag bara tvungen att göra ett skärmklipp av. DS!


GP1 Afton1 DN1 2 GP2 SVD

1 kommentar:

Pierre Ringborg sa...

Ett tips på en länk http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/s-och-mp-presenterar-ny-upphandlingspolicy-704913