fredag, november 18, 2011

Skall Region Halland utvidgas?

Det finns politiker i södra Halland som öppet börjar prata om att Region Halland skulle kunna bli större. Främst tänker man sig att någon eller några smålandskommuner skulle ansluta sig till Halland.

Jag är mycket tveksam till detta och jag tror det blir svårt att få ett positivt svar ju längre norr ut i länet man kommer.

Skälet är enkelt. T.ex Markaryd och Kungsbacka har inga beröringspunkter. Men Kungsbacka har en massa med ett antal kommuner i Göteborgsregionen.

Vad man riskerar med att starta en diskussion om att utvidga Halland är att man också åter får en debatt kring vilken region Kungsbacka skall tillhöra.

Jag tycker en sådan debatt vore olycklig. Kungsbacka har gått med i Region Halland och skall fortsätta vara en del av den regionen.

Men jag vet att det finns aktiva politiker i Kungsbacka som gärna skulle se anslutning till Västra Götaland. Och en folkomröstning i Kungsbacka har ingen given utgång.

Många Kungsbackabor är f.d Västra Götalänningar och skall de välja så kommer nog Göteborg före Gislaved och Markaryd.

Så vi bör koncentrera oss på att göra Region Halland till en ännu bättre region innan man funderar på utvidgning.Inga kommentarer: