tisdag, maj 18, 2010

Akutsjukvården för Kungsbackas invånare

Med anledning av indragningar på Varbergs sjukhus och konsekvenserna fick jag idag publicerat denna insändare i Kungsbacka Posten.

Akutsjukvården måste ses över

De båda sjukhusen i Varberg och Halmstad har de senaste åren haft svårt att få ekonomin att gå ihop. Givetvis är detta oacceptabelt och man måste göra besparingar. Men görs dem rätt?

Akut ortopedi och akut för barn har dragits in nattetid på Varberg. Fler funktioner är på gång att flyttas till Halmstad vilket Kungsbacka Posten redogör för i en artikel 15/5.

Varje enskild åtgärd kan kanske i besparingens namn motiveras men det gäller att se helheten.Vi får inte heller glömma att när nattöppen jour i Kungsbacka lades ner 2006, Folkpartiet röstade som enda parti emot, var ett av argumenten att Varbergs akut har öppet hela natten.

Nu blir det en utvärdering av flytten av akut ortopedi nattetid till Halmstad. Det är bra.

Därför det är kanske i praktiken ingen besparing. Om patienter väljer att åka till sjukhus i Västra Götaland blir det en kostnad ändå.

Barnakuten borde öppnas nattetid omedelbart.

Med nedlagd nattjour i Kungsbacka och att delar av akuten i Varberg nedlagda nattetid hamnar Kungsbackas invånare i en ny situation.

Därför borde man göra en total översyn av hur akutsjukvården skall se ut i Kungsbacka. Och det är viktigt att alla som ringer sjukvårdsupplysningen eller hämtas av ambulanssjukvården får klart för sig att vi har fri sjukvård över gränserna och man behöver inte åka till Halmstad om Varberg inte kan ge vården utan man har rätt att söka vård i Västra Götaland.

Ett av mina vallöften är att arbeta för bättre akutsjukvård för Kungsbackas invånare.

Tommy Rydfeldt (FP)
Regionfullmäktigekandidat

Betygen blir valfråga

Idag la utbildningsminister Jan Björklund (FP)fram förslaget att införa betyg från årskurs 6.

Ett förslag som har starkt stöd bland svenska föräldrar. Upp emot 80% brukar vara för förslaget när det görs opinionsundersökningar.

Och förslaget är bra. Att få betyg i årskurs 8 är alldeles för sent. Elever och föräldrar har rätt att få besked om hur eleven ligger till tidigare. Både genom omdömen och sedan i årskurs 6 i form av betyg.

Så att stöd kan sättas in tidigt.

Betygshets, säger någon. Men vilken hets känner inte den elev som för fösta gången får betyg i årskurs 8 och bara har ett år på sig.

Hur många har inte gett upp efter det?

Frågan lär bli valfråga. Vinner alliansen införs betyg från årskurs 6. Vinner vänsterpartierna vet vi inte.

Och vi kommer knappast få besked.

Socialdemokraterna har öppnat för tidigare betyg men Miljöpartiet och Vänsterpartiet är emot.

Idag fick vi ytterligare ett skäl att rösta på Folkpartiet och alliansen.

Andra som skriver om det. Frykmans bloggSebastian Hallén Pär Gustafsson Pär Altenberg

AftonDagenDNHDSydsvSvdGPExprDN2

söndag, maj 16, 2010

Hur slutar detta?

Dagens mätning av gjord av SIFO,som publiceras i bland annat SVD och GP, är den tredje i rad som visar att det är i princip jämt mellan blocken. Skulle Kristdemokraterna öka 1% och Folkpartiet med 0,6% samtidigt som Miljöpartiet minskar med 1% och Socialdemokraterna med 0,6% så är alliansen förbi.

Glädjande också att Sverigedemokraterna (SD) även i denna mätning är under 4%. Piratpartiet? Helt osynliga,

SD kommer få svårt att komma med i debatten fram till valet. Vi har nu två tydliga regeringsalternativ och debatten mellan dessa kommer vara det intressanta.

Positivt att Folkpartiet går framåt även i denna mätning.

Miljöpartiet har ju haft kongress och partiledningen klarade sig sådär. Alla partiledningar vill ju undvika att kongresser ställer orimliga krav och förstör valrörelsen. Det största problemet är att man i valmanifestet skrev in krav på 35 timmars arbetsvecka. Förmodligen med bibehållen lön. Det sista är vad jag kan läsa mig till lite oklart.

Arbetstidsförkortning med sänkt lön blir ju inte populärt. Och med bibehållen lön är det statlig lönepolitik. För det blir ju en jättelönehöjning som inte är förhandlad. Staten bestämmer hur löneutrymmet skall tas ut inte fack och arbetsgivare genom förhandling.

Och med bibehållen lön ökar ju arbetsgivarnas kostnader rejält vilket skulle innebära att man inte har råd att anställa fler utan arbetstidsförkortningen skulle finansieras med besparingar. Och man får inga nya arbetstillfällen.

Omöjligt förslag säger Peter Eriksson (MP). Och jag håller med honom men nu skall detta drivas i valrörelsen och försvaras av just Peter Eriksson.

Det återstår att se om förslaget hjälper eller stjälper Miljöpartiet.

AftonDagenDNExp1Svd1GP