tisdag, maj 18, 2010

Akutsjukvården för Kungsbackas invånare

Med anledning av indragningar på Varbergs sjukhus och konsekvenserna fick jag idag publicerat denna insändare i Kungsbacka Posten.

Akutsjukvården måste ses över

De båda sjukhusen i Varberg och Halmstad har de senaste åren haft svårt att få ekonomin att gå ihop. Givetvis är detta oacceptabelt och man måste göra besparingar. Men görs dem rätt?

Akut ortopedi och akut för barn har dragits in nattetid på Varberg. Fler funktioner är på gång att flyttas till Halmstad vilket Kungsbacka Posten redogör för i en artikel 15/5.

Varje enskild åtgärd kan kanske i besparingens namn motiveras men det gäller att se helheten.Vi får inte heller glömma att när nattöppen jour i Kungsbacka lades ner 2006, Folkpartiet röstade som enda parti emot, var ett av argumenten att Varbergs akut har öppet hela natten.

Nu blir det en utvärdering av flytten av akut ortopedi nattetid till Halmstad. Det är bra.

Därför det är kanske i praktiken ingen besparing. Om patienter väljer att åka till sjukhus i Västra Götaland blir det en kostnad ändå.

Barnakuten borde öppnas nattetid omedelbart.

Med nedlagd nattjour i Kungsbacka och att delar av akuten i Varberg nedlagda nattetid hamnar Kungsbackas invånare i en ny situation.

Därför borde man göra en total översyn av hur akutsjukvården skall se ut i Kungsbacka. Och det är viktigt att alla som ringer sjukvårdsupplysningen eller hämtas av ambulanssjukvården får klart för sig att vi har fri sjukvård över gränserna och man behöver inte åka till Halmstad om Varberg inte kan ge vården utan man har rätt att söka vård i Västra Götaland.

Ett av mina vallöften är att arbeta för bättre akutsjukvård för Kungsbackas invånare.

Tommy Rydfeldt (FP)
Regionfullmäktigekandidat

Inga kommentarer: