tisdag, december 08, 2009

Trängselavgifter med problem

Häromdagen berättade Göteborgs Posten att det så kallade trängselavgifterna kring Göteborg kan komma och försämra luften i utkanterna av Göteborg.

Det bevisar det jag sagt hela tiden att dessa avgifter har inget med miljön att göra utan att få ihop pengar till nya väg- och tågprojekt. En skatt helt enkelt.

Idag berättar GP om att det måste kosta minimum 15 kr per gång man passerar en station. Alternativt 10 kr i lågtrafik och 20 kr i högtrafik.

Och det är stora kostnader för att införa systemet.Det kan kosta så mycket som 1,5 miljarder. Dessutom måste 485 miljoner investeras i kollektivtrafiken.

Kommer det här systemet att gå ihop? Eller slutar det med ett trängselavgiftssystem som inte får ihop de pengar man trodde, som flyttar trängseln till nya leder, med krav på ombyggnationer, och som inte gör luften bättre totalt i Göteborg?

Alternativ till detta? Satsa på kollektivtrafiken. Gör det besvärligare att ha med bilen till centrala Göteborg. Ta sedan avgift för nya broar och leder.

I t.ex Storbritannien är det vanligt att man betalar för nya leder, broar, tunnlar osv. Man betalar för det mervärde som det ger att inte behöva trängas. Lätt att förstå för varje bilist.

Detta borde prövas i Sverige och kostar bara en bråkdel att övervaka. Och inga 50-60 betalstationer behövs.