tisdag, augusti 21, 2012

Bensköld Olsson, Zander och Lanne måste läsa på

I förra veckan publicerade tre socialdemokratiska kvinnor en insändare i flera halländska tidningar. De handlade om dietistsituationen inom Närsjukvården i Region Halland.

Jag reagerade mot flera saker. Men två var anmärkningsvärda. Man buntade ihop chefer med borgerliga politiker. De tre borde vara så erfarna att man vet att tjänstemän kan ju aldrig gå i svaromål mot politiker.

Man borde veta att politiker alltid är ansvariga. Även om frågor delegeras.

Det andra var att över 40% av hallänningarna listar sig hos privata. Hur är dietistsituationen där? Om man räknar antalet dietister i länet måste ju även dessa vårdcentralers resurser räknas med.

Utan dessa resurser blir alla beräkningar och jämförelser med andra län felaktiga.

Idag får jag in två svar. Nedan står i Laholms Tidning.

S-politiker behöver läsa på om vården.

Insändaren från Liselotte Bensköld Olsson, Kerstin Zander och Maud Lanne (samtliga S) i LT 16/8, vad gäller dietister inom Närsjukvården i Region Halland, fick mig att tänka på några ord. Faktafel, okunnighet, populism och dålig stil.

Sista två orden först. Det är dålig stil av politiker att hoppa på tjänstemän. (S) borde veta att tjänstemännen genomför de beslut politiker har fattat eller de man fått delegation att fatta. Är man missnöjd med detta lägger man egna förslag eller begär återkallande av delegation.

Faktafel eftersom de uppger fel omfattning av minskningarna av dietisttjänster.

I Kungsbacka är förslagen minskning inte från 1,7 tjänst utan från 1.35 till 0,5. Den övriga delen beror på att privat aktör slutar köpa tjänster. I Varberg/Falkenberg från 0,75 tjänst till 0,5 tjänst.

Idag väljer ca: 40 % av hallänningarna att lista sig hos privata aktörer. Hur kvalitetssäkrar (S) att dessa har tillgång till dietister? Eller är insändarens syfte bara ett påhopp på regionens närsjukvård?

Insändaren präglas av populism och okunnighet. Med lite faktafel och inte hela sanningen vill man få invånarna att tro att nu är det stora nedskärningar på gång. För (S) undviker noga  att berätta att går man från bra bit över 70 % av hallänningarna listade till strax under 60 % måste kostymen anpassas.

Jag är trygg med att närsjukvårdens vårdcentraler följer socialstyrelsens rekommendationer. Nya riktlinjer håller på att arbetas fram som kommer ge patienten ökade möjligheter att möta kunnig personal i frågor kring kost och matvanor.


Tommy Rydfeldt (FP)
Ordförande Driftnämnden Närsjukvård
Region Halland