onsdag, augusti 17, 2011

Denna övertro på statsvetare

Den nya trenden inom media är att när man vill ha en kommentar som skall verka trovärdig släpar man fram en statsvetare. Därför dessa vet ju allt. En slags allvetare. Hur partierna tänker, hur man fungerar, vilken beredskap man har inför olika frågor, vad som är bäst för Sverige, och inte minst, vad som kommer hända.

Det är också så bra att det dessutom finns statsvetare med klar politisk agenda och medlemskap i partier så man kan välja vinkling.

Men har de speciellt rätt?

Vi minns väl Sören Holmberg som talade om att alliansregeringen var körd. Man skulle aldrig kunna väljas om. Och så fel han hade.

I Svenska Dagbladet idag går en annan statsvetare ut och kör en Sören Holmbergare. Denna för mig okända person heter Nils-Eric Hallström. Hans budskap är att alliansregeringen kommit till vägs ände.

När man läser hans artikel så är den dåligt underbyggd och bygger snarare på han egna förhoppningar istället för fakta. Lite Googlande på honom så hittar jag en annan artikel från 2009 där han skriver att SD:s eventuella inträde gör att blockpolitiken måste omprövas och att detta har något bra med sig.

Att ta död på blockpolitiken är något Socialdemokrater älskar. Därför det innebär att man alltid är med på alla beslut och sitter i regeringen.

I en artikel i Corren före valet 2006 dömer han också ut den borgerliga alliansen.

Statsvetare granskas aldrig av media. Utan de kan som så kallade experter driva egna agendor utan att
behöva stå till svars.

Deras största problem som tyckare är att man aldrig själva, med något undantag, har varit politiskt aktiva. Man vet inte hur partier, politiker och beslutsfattande går till i praktiken. Man har forskat om det och drar vissa slutsatser. Men hur nära sanningen är den? Oftast väldigt långt ifrån.

Läser idag att Rossana Dinamarca också vill leda Vänsterpartiet. Därmed var dem fyra kandidater.

Kanske dags för en statsvetare att kommentera? Välj person efter vilken vinkling man vill ha.

tisdag, augusti 16, 2011

Halland växer

I SCB:s statistik för första halvåret 2011 så växer Halland.

1 juli var vi 300.549 hallänningar. En ökning första halvåret med 1065 invånare.

Mest växer Kungsbacka med 486 invånare. Men även Laholm (+46) , Halmstad (+156) , Varberg ( +134),  och Falkenberg (+291)  växer. Undantaget är Hylte som minskar med 48 invånare och börjar närma sig att gå under 10.000 invånare.

En bra start för nya Region Halland. Det är lättare att utveckla en region som växer.

Föräldraförsäkring,sommarstiltje och Lööf

Det blir mycket om Centerpartiets ledarval på bloggen. Av två skäl. Det som händer i Centerpartiet kommer tvinga andra partier att ändra sina nomineringsprocesser. Lena Melin på Aftonbladet har också upptäckt detta. För det andra händer så lite i den svenska politiska ankdammen.

Verkar också som  att finansoron har satt munkavle på partierna som normalt vill spendera. Förutom Lars Ohly som i sitt sommartal lovade sådär 200-300 miljarder på ett bräde. Minst 100 av dem till nytt pensionssystem. Kanske Ohly skall flytta till Grekland. Där borde han  trivas. I grekiskt politik är det inte så viktigt att budgeten går ihop eller att pengarna man lovar finns.

Annie Lööf (f.d Johansson) skriver idag i Aftonbladet om föräldraförsäkringen. Hon går emot kvotering. Håller helt med.

Kvotering är ett sätt för politiker att ge sig in och avgöra hur en familj skall leva. Men vi gör det för jämställdheten, säger någon. Mitt svar är att familjen är bäst att avgöra detta. Inte politiker.

Och Annie Lööf skriver:

"Låser vi fler dagar flyttar vi besluten om barnens omsorg från köksborden till riksdagshuset. Det ligger långt från våra vär­deringar om valfrihet i välfärden och att beslut ska fattas så nära dem som berörs som möjligt."

Att tvinga familjer hur föräldraledigheten skall tas ut har avslagits många gånger på Folkpartiets landsmöten och jag hoppas landsmötena fortsätter att säga nig till ytterligare kvotering.

Det är oliberala ståndpunkter och inte ens i jämställdhetens namn skall man ta till sig idéer som hör hemma i socialistiska partier.

Uppdatering

Folkpartisterna Niklas Frykman och Mathias Sundin gör på SVD:s Brännpunkt ett bra inlägg om föräldraförsäkringen. Vissa centerpartister med Fredrik Federley i spetsen vill kvotera. Alltså tvärt emot Annie Lööf.

Om det skriver Niklas och Mathias:

"Problembeskrivningen (den som centerpartisterna gör min anm.) är helt korrekt. Ändå landar de i galen tunna, nämligen den tunna Gudrun Schyman ställde fram som ledare för Vänsterpartiet under nittiotalet – att kvotera föräldraledigheten. Idétorkan inom Centerpartiet kan omöjligen vara så illa att femton år gamla socialistiska lösningar är det bästa man kan komma på. 
 
Låt oss börja med att konstatera fakta. Föräldraförsäkringen är redan idag individualiserad. Vardera förälder får halva var. Därefter kan de var och en välja att överlåta en del av sin egen föräldraledighet på den andra föräldern. När centerpartisterna säger individualisering så menar de i själva verket att inskränka överlåtelserätten"

Håller helt med.

måndag, augusti 15, 2011

Debatt mellan partiledarkandidaterna?

Maria Ludvigsson efterlyser i en ledare i Svenska Dagbladet en tydlig debatt mellan de tre partiledarkandidaterna i Centerpartiet. Som det är nu undviker de att debattera utan använder tidningarnas debattsidor (???) för att förklara sina ståndpunkter men inte ta debatt med varandra.

Tänk vad kul det skulle varit om de tre kandidaterna hade ställt upp på 3-4 debatter runt om i Sverige. Jag tror TV kanaler och webbsändningar hade hakat på. Vilken publicitet och chans att visa svenska folket vilka dem är.

Precis som i USA. Och precis som Labour i Storbritannien gjorde när Ed Miliband valdes förra året.

Men vi är nog inte mogna för detta i Sverige, ännu.

Men jag hoppas det blir så i Folkpartiet när Jan Björklund en dag skall ersättas. Flera kandidater som möts i olika debatter för att förklara hur de vill se Folkpartiet framtid och hur partiet skall utvecklas.

Bara det att tre kandidater öppet kämpar om ledarskapet i Centerpartiet är en frisk fläkt i det politiska Sverige. Vilket skillnad jämfört med Socialdemokraternas hantering efter Mona Sahlins avgång.

Uppdatering

Riksdagsledamoten Ola Johansson (C) påpekar för mig på Facebook och nedan att det ordnas utfrågningar av kandidaterna.

http://www.centerpartiet.se/Om-centerpartiet/Val-av-ny-partiordforande/De-nationella-partiledarutfragningarna/

Ett bra steg på väg men det verkar av texten att döma att det inte blir så mycket av debatt. Kallas just utfrågningar.

Underlig opinionsmätning

Aftonbladet presenterar idag en optionsmätning från United Minds. Rubriken är att Socialdemokraterna i Sverige går kraftigt framåt efter terrorattentatet i Norge. Längre ner kan man läsa att Sverigedemokraterna backat med 3,3 %.

Det är bara det att i redovisningen ökar (S) med 1,5% och (SD) med 0,45%? 

När man läser artikeln noga visar det sig att United Minds tydligen har mätt under väldigt lång tid. Och det finns värden före och efter attentaten.

Men hur man värderar dessa värden och hur många som är tillfrågade och när, framgår inte.

Att publicera en mätning på detta sätt saknar värde. När händelser som de i Norge inträffar så skall man nog helt enkelt börja om från början. Några slutsatser kan man inte dra av mätningen utan man ställer snarare frågan varför Aftonbladet publicerade den och drar de slutsater man gör?

Synd att det inte var en trovärdig mätning. Minus 3,3 procent för Sverigedemokraterna skulle sitta fint.

GP DN SVD

söndag, augusti 14, 2011

Hatt har rätt om Euron

Partiledarkandidaten i Centerpartiet, Anna-Karin Hatt, skriver idag på Svenska Dagbladets debattsida om Euron. Hennes slutsats är att frågan om svensk införande av Euron inte blir aktuellt på minst 10 år.

Jag håller med henne i sak även om jag inte delar alla hennes argument.

Anna-Karin Hatt
Det är i grunden inget fel på idén med en gemensam valuta. USA har det och skulle aldrig komma på idén att införa 50 delstatsvalutor.

Men problemet är att för många Euroländer inte följt reglerna. Man struntar helt enkelt i det regelverk som man själva har kommit överens om. Och detta är inte Eurons fel eller bevisar att idén att ha gemensam valuta är fel.

Och när reglerna inte följs blir det problem, oavsett vad det gäller.

Innan Sverige, Danmark eller något annat land funderar på att införa Euro som valuta måste nuvarande Euroländer visa att man löst krisen och att det är varaktigt. Och att man har ett nytt fungerande regelverk som hindrar nya kriser.

Anna-Karin Hatt tror detta tar minst 10 år. Tyvärr har hon nog rätt.

Tågstopp i Väröbacka?

Hörde i Radio Halland att 400 personer i en namninsamling kräver tågstopp i Väröbacka. Det är positivt. Väröbacka är precis som Frillesås, Åsa och Fjärås naturliga stopp mellan Varberg och Kungsbacka.

I och med att ansvaret för kollektivtrafiken nu går över till Region Halland blir just gränsöverskridande pendling en av de viktigaste frågorna för regionen att hantera inom kollektivtrafiken. Och skall invånarna kunna pendla med annat än bil är tåget det bästa alternativet.

Nu är det väl tveksamt om det går att få mer stopp än i Åsa. Inte minst på grund av enkelspåret genom Varberg som lägger en död hand över många idéer. Öresundstågen är inte heller den framtida lösningen utan det behövs parallella linjer kring västkustbanan.

Hur trafiken ser ut mellan Helsingör och Köpenhamn kan ju vara ett sätt att lösa åkandet i Halland.

Att stanna vid varje station går ju inte då blir tåget för långsamt. Man har istället knutpunkter längs banan där tåglinjer möts och tidtabeller är samordnade. Det innebär att man startar att åka med ett tåg och byter efter kanske tre stationer till ett tåg som mer eller mindre går direkt till Köpenhamn.

T.ex att ett tåg gick från Varberg. Stannade i Väröbacka, Frillesås, Åsa, Fjärås och sedan i Kungsbacka. Detta tåg går sedan direkt mot Göteborg och stannar i Mölndal, Liseberg och slutligen i Göteborg.

Vill man åka till Hede, Anneberg, Kållered och Lindome så byter man tåg i Kungsbacka. Ett tåg som går 3-4 minuter efter att Varbergståget kommit in.

Kanske en idé för framtida trafik?

GP

Onsalasnabben version 2

Läste i Kungsbacka Posten att Onsalasnabben som den sett ut läggs ner. Idén var att i rusningstrafik mata Onsalapendlare till pendelstationen i Hede. Man stannade inte heller vid alla hållplatser.

Men resandet uteblev och det är ganska förståeligt. Det finns flera brister i konceptet. Att inte stanna vid alla hållplatser innebär att man missar en hel del passagerare som inte bor längs stoppen.

Matningen till Hede blir också fel ifall man har mål någon annanstans i Kungsbacka kommun.

Nu skall linjen istället matas till Kungsbacka station och stämma med Öresundstågens avgångar.

Problemet med denna idé är att detta tåg enbart stannar i Mölndal och sedan i Göteborg. Man missar t.ex Lisebergsstationen. Och man gör inget åt det faktum att bussen ej får med alla tänkbara resenärer från Onsala.

Tveksamt om denna version av Onsalasnabben kommer fungera.

Jag tror man skulle koncentrera sig på att ha tätare trafik från Onsala. Låta några avgångar gå direkt till Mölndal.  Intressant vore också och titta på någon matarlinje runt Onsalahalvön som plockade upp passagerare och så bytte man buss vid kyrkan som gick direkt till Kungsbacka station.