söndag, augusti 14, 2011

Onsalasnabben version 2

Läste i Kungsbacka Posten att Onsalasnabben som den sett ut läggs ner. Idén var att i rusningstrafik mata Onsalapendlare till pendelstationen i Hede. Man stannade inte heller vid alla hållplatser.

Men resandet uteblev och det är ganska förståeligt. Det finns flera brister i konceptet. Att inte stanna vid alla hållplatser innebär att man missar en hel del passagerare som inte bor längs stoppen.

Matningen till Hede blir också fel ifall man har mål någon annanstans i Kungsbacka kommun.

Nu skall linjen istället matas till Kungsbacka station och stämma med Öresundstågens avgångar.

Problemet med denna idé är att detta tåg enbart stannar i Mölndal och sedan i Göteborg. Man missar t.ex Lisebergsstationen. Och man gör inget åt det faktum att bussen ej får med alla tänkbara resenärer från Onsala.

Tveksamt om denna version av Onsalasnabben kommer fungera.

Jag tror man skulle koncentrera sig på att ha tätare trafik från Onsala. Låta några avgångar gå direkt till Mölndal.  Intressant vore också och titta på någon matarlinje runt Onsalahalvön som plockade upp passagerare och så bytte man buss vid kyrkan som gick direkt till Kungsbacka station.

Inga kommentarer: