lördag, mars 24, 2007

Barnomsorgsituationen i Kungsbacka

Ibland får man intrycket att Kungsbacka kommun inget gör för att skapa fler platser.

I en artikel lämnar allianspartierna en mycket bra redovisning som visar att Kungsbacka kommun bygger fler daghem än de flesta kommuner.

Läs den på Larry Söders blogg. Larry är ordförande i förskole & grundeskolenämnden.

Artikeln visar att situationen i huvudsak består av statliga beslut såsom maxtaxan som staten bara skyfflar över på kommunen att hantera utan att bry sig om om det är möjligt. Och man skickar inte heller med tillräckligt med pengar.

fredag, mars 23, 2007

Insändare om rätten att välja läkare

Denna insändare stod i gårdagens Kungsbacka Posten. Vårdval Halland är ju ett steg i rätt riktning mot folkpartiets förslag att alla skall ha rätt att ha en husläkare. Nästa steg måste bli att man inte bara väljer vårdenhet utan också läkare.

Det skrev folkpartiet i Halland i sitt länsprogram inför valet 2006 och det kommer vi att arbeta för.

Nästa steg är att välja läkare.

Sedan årsskiftet finns i Landstinget Halland ersättningsmodellen Vårdval Halland. En hälso- och sjukvårdspeng som följer varje invånare och där det är medborgaren, inte politiker eller tjänstemän, som väljer vilken vårdenhet man är ansluten till. Är man inte nöjd kan man byta.

Vårdval Halland ger också lika arbetsvillkor och ersättning oavsett om vårdenheten är i privat drift eller drivs av landstinget.

Idag kan man bara ansluta sig till en vårdenhet inte till en läkare. Det var naturligt i ett uppstartningsskede att man valde att börja med möjligheten till enbart detta val.

De flesta som har en regelbunden tandläkarkontakt är inte ansluten till en mottagning utan träffar alltid samma tandläkare om det inte är akut.

Lika givet borde det vara att man är ansluten till en läkare som man har förtroende för och inte till själva vårdenheten.

För både de privatdrivna och landstingsdrivna borde det vara ett konkurrensmedel att se till att de som är listade på enheterna i möjligaste mån, om det inte är ett akut besök, också får träffa samma doktor vid varje besök.

Även om det finns mycket att säga om ansvarskommitténs olika förslag finns det en sak som kommitténs föreslår som är mycket bra. Att rätten att välja fast läkarkontakt skall stärkas.

Vi behöver inte vänta på om kommitténs förslag skall genomföras. När vår Halländska modell har satt sig är det folkpartiets uppfattning att man skall gå vidare och få möjligheten att inom ramen för Vårdval Halland också lista sig hos en namngiven läkare som blir familjens husläkare.

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingspolitiker

tisdag, mars 20, 2007

Buffel - Persson i högform

Det är uppenbart att Göran Persson snabbt insåg att intervjuerna med Erik Fichtelius för honom var en möjlighet att skriva historien så som han själv ville att den skulle bli och att hans därmed skulle styra vad som kommer att sägas om honom.

Jag undrar hur Erik Ficktelius tänkt. Å ena sidan är det underligt att Erik Fichtelius okritiskt förmedlar vad Persson har att säga. Hittills har vi bara sett första programmet men upplägget med Perssonska monologer blandat med lite bilder från den tiden är inte vad jag kallar kritisk granskning.

Eller så insåg Erik Fichtelius att Persson kommer att gräva sin egen grav med allt skitsnackande om andra så att det blir bättre att de får stå för sig själv.

Man kunde ha gjort en serie kring Persons tid som statsminister där t.ex. Erik Åsbrink borde ha fått möjlighet att bemöta och förklara. Det var givetvis lång och varaktig söndring mellan finansministern och statsministern som gjorde att Erik Åsbrink känner sig tvingad att avgå 2 dagar innan budgeten skall presenteras. Knappast någon enskild liten sak. Läs mer i Dagens Nyheter.

Hittills så vet vi från intervjuerna att:

• Gudrun Schyman skulle ha ropat könsord i partiledarkretsen. Något ingen annan än Perssons hört. (Dagens program),
• Att Carl Bildt är ”så jävla dålig” och Persson är oroad över hur det skall gå för honom. Snacka om mindervärdeskomplex från Perssons sida. Genuint oroad? Knappast. Och det går ju rätt utmärkt för Carl Bildt.
• På vanligt härskarmanér har han nedvärderat Mona Sahlin. Hon är möjligtvis bra på att snacka men knappast mer.
• Mona Sahlin skulle ha känt till Åsbrinks avgång vilket hon förnekar.
• Olof Johansson (f.d. centerledare) är ganska trög. Har inte dementerats av Olof Johansson.

Vi kan räkna med ytterligare tre program av nedvärderingar och skitsnackande från Persson.

Alltså en Buffel – Persson i högform.

Göran Persson borde också oroa sig för det faktum att nu är han borta och kan inte lägga krokben. Memoarer från f.d. kollegor kan bli väldigt intressanta och innehålla saker vi idag inte vet om.