fredag, september 16, 2011

Vänstersidan vann inte valet i Danmark

Danmark får en ny regering. Men den skall ledas av en förlorare. Socialdemokraterna (S) gör sitt sämsta val på över 100 år. Deras partner. Socialistisk Folkeparti (SF), förlorade en tredjedel av sina väljare.

Väljarna i Danmark har klart avisat den allians som S+SF bildade inför valet. Men ändå skall de bilda regering. På grund av yttersta vänstern Enhedslisten (EL) gick fram och att liberala Radikale Venstre också hade framgång. Båda dessa partier stödjer Helle Thorning-Schmidt (S) som statsminister.

Men totalt ökade inte de tre vänsterpartierna S+EL+SF. Så någon vänstervåg finns inte i Danmark.

Hur skall nu regeringen se ut? Helle Thorning-Schmidt vill ha en regering med SF och Radikale venstre. Men kan dessa tre partier komma överens?

Och hur skall förslag denna regering lägger fram få stöd av Enhedslisten?

En ny regering får också problem att föra en egen ekonomisk politik. Den  avgående regering med Venstre och Konservative träffade en överenskommelse med Radikale och Dansk Folkeparti om den så kallade efterlönen och pensionssystemet. Denna uppgörelse är S+SF emot men Radikale står fast vid den och det finns en ökad majoritet i Folketinget för denna uppgörelse.

Liberala Venstre som lett Danmark i 10 år går nu stärkta i opposition. Man är Danmarks största parti och ökade med 1 mandat i valet. Ett gott betyg av väljarna.

Frågan är hur länge Helle Thorning-Schmidt förblir statsminister. Som avgående statsministern Lars Lökke Rasmussen uttryckte det på valnatten när han gratulerade henne.

Njut, du har bara statsministerposten till låns.

DN1 2 3 4 Afton Expr GP Svd1 2 SR

onsdag, september 14, 2011

Insändare om närsjukvården i Falkenberg

Häromdagen stod det en insändare i Hallands Nyheter (HN) där det påstods att Närsjukvården i Region Halland skulle lägga ner vårdcentralen Gruebäck/Hjortsberg i Falkenberg.

Inget kunde vara mer fel. Vi satsar på den.

Idag svarar jag och nämndens vice ordförande Kerstin Zander (S) i HN.

Här är vårt svar.

Vi satsar på vårdcentralen Gruebäck/Hjortsberg i Falkenberg

Som ordförande och vice ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, läser vi din insändare med stort intresse men känner inte igen oss i den beskrivning av den verksamhet vid den offentligt drivna vårdcentralen Gruebäck/ Hjortsberg som du ger.

Det finns inga planer på att lägga ner varken vårdcentralen eller den verksamhet som bedrivs där. Tvärt om, just nu pågår en genomgående ombyggnation. Syftet med ombyggnationen är att anpassa lokalerna så att de blir mer ändamålsenliga för den vård vi erbjuder falkenbergarna.  Detta är kanske den mest uppenbara av de förbättringar som genomförs och genomförs under året men inte den enda. Tidigare i våras infördes till exempel en dropin-mottagning för att ytterligare förbättra servicen till invånarna i Falkenberg. 

Vår uppfattning är att personalen, såväl läkare som andra yrkesgrupper som är verksamma på vårdcentralen, utför ett arbete med en genomgående hög kvalitet. Vi kan dessutom berätta att man vid Gruebäck /Hjortsberg under hösten får förstärkning av ytterligare fast anställda läkare.

Vi vill klargöra att specialistvården i Falkenberg är en del av Hallands Sjukhus Varberg och inte Närsjukvården. Den delen av insändaren kan vi därför inte uttala oss om. 

Om du och din familj på något sätt är missnöjda med den verksamhet som bedrivs vid Gruebäck/Hjortsberg så ber vi dig kontakta chefen för vårdcentralen så att saken kan redas ut.

Tommy Rydfeldt (FP), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård Halland
Kerstin Zander (S), vice ordförande i Driftnämnden Närsjukvård Halland

Utbildning är vinnare i budgeten

Återigen så presenterade regeringen idag ett förslag inom utbildningsområdet, bland annat ett lärarlyft II , fortbildning för yrkeslärare, fortbildning av förskollärare och förskolechefer och rektorer.

Viktigt är också att man öppnar upp en vad man kallar karriärutveckling för lärarna.

Allt man föreslår kostar 3,8 miljarder 2012-2015.

Till dessa förslag skall läggas tidigare förslag på ökad vårdutbildning och ett matematiklyft.

Jag kunde skrivit att Jan Björklund är vinnare i budgeten men jag skriver att det är utbildning som är vinnare i budgeten. Regeringens olika utbildningssatsningar visar att man också med pengar vill förändra den svenska utbildningspolitiken. Inte bara genom nya lagar.

DN Expr  DN  Svd

Kungsbacka kommun förlorar sitt serveringstillstånd?

Kungsbacka Posten har i flera artiklar berättat om att föreningen Munskänkarna gratis har varit i Lindälvsskolans restaurang (restaurangskolans lokaler) och ordnat vinprovning. Man har gjort detta gratis. I gengäld har man gett viss utbildning

Frågan om det är lämpligt att man kommer in gratis i en skola är en fråga i sig. Men intressant är att man ordnar detta utan serveringstillstånd. I en lokal som har eget serveringstillstånd.

Jag har sedan 1995 arbetat som konsult med serveringstillstånd. Drivit flera mål i länsrätten/förvaltningsrätten och bara förlorat en gång. Då överklagade vi till kammarrätten och vann. Skälet till att jag inte förlorat fler gånger är att ser jag att det inte går att vinna avråder jag från att överklaga.

Så jag tror att jag kan detta.

I lagen står följande:

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen

1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

 
Det innebär att Munkskänkarna behöver serveringstillstånd eftersom man bryter mot punkt 3 och förmodligen även mot punkt 1 då det inte är enstaka tillfällen.

Vad jag förstår har man inte serveringstillstånd men kunde ha fått.

Lagen igen:

Tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker enligt 6 och 7 §§ kan meddelas stadigvarande eller för enstaka tidsperiod.

Och igen:

Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåten under förutsättning att
1. arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum, eller
2. de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses erbjudas.


Kommunen har ju startat en utredning och om tidningens uppgifter är korrekta lär den sluta med att föreningen polisanmäls för brott mot alkohollagen. Sedan får polis och åklagare utreda frågan.

Men det har också konsekvenser för restaurangskolan och kommunen.

I lagen talar man om vem som är lämplig att få ett tillstånd.

Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständligheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag. 

Och att "låna ut" en lokal som har tillstånd till någon som inte har tillstånd är enligt min uppfattning att bryta mot lagen. Försvårande är att det skett regelbundet under längre tid.

En intressant punkt i lagen är kapitel 9 paragraf 18 punkt 2.

En kommun ska återkalla ett serveringstillstånd om

2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit. 


Skolan (tillståndshavaren) har ju vetat om att Munkskänkarna varit där. Borde för att kunna ha tillstånd känna till lagen och vet därmed att man bryter mot den.

Säger man att inte kände till lagen är detta också skäl till att dra in tillståndet då man är uppenbart olämplig att ha tillstånd.

Hade en vanlig resturang uppfört sig som kommunen hade tillståndet rykt direkt och jag kan inte se att nämnden för Individ & Familjeomsorg har något annat val än att dra in serveringstillståndet för restaurangskolan.Bra satning på vårdutbildning

Regeringen satsar 600 miljoner på att utbilda 300 fler läkare och 700 fler sjuksköterskor i Sverige varje år. Redan nästa år ska över 200 nya utbildningsplatser skapas.

Bra förslag. Vi kommer behöva anställa fler i sjukvården och då måste det finnas kompetent personal att anställa.

DN

tisdag, september 13, 2011

Vi måste arbeta tillsammans för att förebygga självmord

I fredags fick jag i egenskap av ordförande för Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland förhandsinformation om en rapport som psykiatrin i Halland tagit fram efter det att man uppmärksammat ett antal självmord i Varberg.

Rapporten har publicerats idag. Läs mer här. Där finns en fullständig rapport som kan laddas ner.

Utredaren föreslår en del saker:
  • Utveckla ett regionalt center för suicidprevention som ska stödja kommunerna med expertkunskaper, planering, utbildning och träning, statistik och gemensamma publikationer.
  • Föra statistik över vilka behandlingsåtgärder som erbjudits och inte erbjudits personer som tagit sitt liv och använda denna information i fortsatt preventivt arbete.
  • Involvera närstående i bedömning och planering av vård av suicidnära patienter vid exempelvis in- och utskrivning, överflyttning mellan vårdavdelningar och nya eller förändrade ordinationer av medicin.
  • Ta med den suicidnära personens existentiella problematik i bedömningen. Då kan personen känna sig sedd och värdefull.
  • Samverka mellan olika vårdgivare. Ta ställning till om psykiatrin bör ta ett större ansvar för suicidnära personer och/eller om kompetensen bör förstärkas i exempelvis kommun och närsjukvård.
  • Informera allmänheten om självmord via medier, föreläsningar och kurser.
Jag instämmer i samtliga punkter. Inte minst samverkan mellan kommunens socialtjänst, psykiatrin och närsjukvården är viktig. Ingen får hamna mellan stolarna.

GP


Hur kunde regeringen hamna så snett om fosterbarnen?

När statsrådet Maria Larsson (KD) meddelade att vanvårdade fosterhemsbarn inte skulle få ersättning utan enbart ursäkt, blev jag mycket förvånad.

Hur kunde man tro att enbart en ursäkt skulle kunna vara en upprättelse? Hur många skulle komma på en sådan ceremoni?

Var det stelbenta jurister som hade vunnit eller kamrerer som bara tänkte på utgiften? Eller båda grupperna ihop?

Tyckte faktiskt synd om Maria Larsson som givetvis förstod att hon fullständigt skulle sönderkritiserad. I ett läge där KD går kräftgång i opinionen.

Samtidigt finns det tillfällen i politiken så man helt enkelt inta kan kompromissa. Om Maria Larsson vägrat gå med på det och sagt att, då får ni sparka mig. Hade man vågat göra det?

Nu sker omvändelsen under galgen. Senast Fredrik Reinfeldt som vill ha en bred uppgörelse i frågan.

Två funderingar. De som ansvarar för regeringens strategi? Hur tänkte ni? Per Schlingmann var är du?

Och hur kommer det kännas för de som får ersättning och ursäkt att veta att det fanns personer som inte ville ge dem ersättning. Kommer det att kännas som en full upprättelse?

DN Svd

Tveksamt om momssänkning ger fler jobb

I en debattartikel i Svenska dagbladet redovisar fyra statsråd  en del av regeringens nya förslag för fler jobb och bättre tillväxt.Nytt är förenklad expertskatt, lättnader i 3:12-reglerna samt utökad avdragsrätt för forskning.

Man påpekar också i artikeln förslag som redan lagts som ökad infrastruktursatsning och sänkt restaurangmoms.

Jag tycker förslagen är bra med undantag för sänkt restaurangmoms. Tveksamt om de ger ett större antal jobb. Priset på mat och dryck på krogen sätts av marknaden. Om en restaurang har fullt varje kväll och kan ta 350 kr i snitt för maträtterna, sänker man då priset bara för att momsen sänks? Knappast.

Ökad vinst kan givetvis på sikt ge fler jobb genom att man satsar i nya projekt men kortsiktigt är det inget som garanterar fler jobb.

Såg att miljöpartiet ställer sig bakom förslaget om sänkt krogmoms. Så det lär gå igenom.

 Svd  
Aftonbladet

Första spadtag i Kolla parkstad

Idag var det första spadtag för Kolla parkstad. Ca: 1100 bostäder byggs i Kolla. Men det byggs även verksamhetslokaler.

Och 2013 planerar närsjukvården i Region Halland att öppna en ny vårdcentral och folktandvård i området. För folktandvården en comeback i Kungsbacka centralort.

Första spadtaget togs av barn från Kolla förskola tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Per Ödman.
söndag, september 11, 2011

Vill rödgröna fortfarande avskaffa ROT och RUT?

Enligt skatteverket har de senaste tolv månaderna 386.860 personer köpt ruttjänster, medan 906.859 har köpt rottjänster.

Det har skapt en massa jobb och gjort svarta jobb vita. En viktig injektion i ekonomin.En jättesuccé.

Vill fortfarande de rödgröna avskaffa ROT och RUT, göra en massa människor arbetslösa och låta vita jobb bli svarta igen?

DN SVD