tisdag, september 13, 2011

Vi måste arbeta tillsammans för att förebygga självmord

I fredags fick jag i egenskap av ordförande för Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland förhandsinformation om en rapport som psykiatrin i Halland tagit fram efter det att man uppmärksammat ett antal självmord i Varberg.

Rapporten har publicerats idag. Läs mer här. Där finns en fullständig rapport som kan laddas ner.

Utredaren föreslår en del saker:
  • Utveckla ett regionalt center för suicidprevention som ska stödja kommunerna med expertkunskaper, planering, utbildning och träning, statistik och gemensamma publikationer.
  • Föra statistik över vilka behandlingsåtgärder som erbjudits och inte erbjudits personer som tagit sitt liv och använda denna information i fortsatt preventivt arbete.
  • Involvera närstående i bedömning och planering av vård av suicidnära patienter vid exempelvis in- och utskrivning, överflyttning mellan vårdavdelningar och nya eller förändrade ordinationer av medicin.
  • Ta med den suicidnära personens existentiella problematik i bedömningen. Då kan personen känna sig sedd och värdefull.
  • Samverka mellan olika vårdgivare. Ta ställning till om psykiatrin bör ta ett större ansvar för suicidnära personer och/eller om kompetensen bör förstärkas i exempelvis kommun och närsjukvård.
  • Informera allmänheten om självmord via medier, föreläsningar och kurser.
Jag instämmer i samtliga punkter. Inte minst samverkan mellan kommunens socialtjänst, psykiatrin och närsjukvården är viktig. Ingen får hamna mellan stolarna.

GP


Inga kommentarer: