onsdag, september 14, 2011

Kungsbacka kommun förlorar sitt serveringstillstånd?

Kungsbacka Posten har i flera artiklar berättat om att föreningen Munskänkarna gratis har varit i Lindälvsskolans restaurang (restaurangskolans lokaler) och ordnat vinprovning. Man har gjort detta gratis. I gengäld har man gett viss utbildning

Frågan om det är lämpligt att man kommer in gratis i en skola är en fråga i sig. Men intressant är att man ordnar detta utan serveringstillstånd. I en lokal som har eget serveringstillstånd.

Jag har sedan 1995 arbetat som konsult med serveringstillstånd. Drivit flera mål i länsrätten/förvaltningsrätten och bara förlorat en gång. Då överklagade vi till kammarrätten och vann. Skälet till att jag inte förlorat fler gånger är att ser jag att det inte går att vinna avråder jag från att överklaga.

Så jag tror att jag kan detta.

I lagen står följande:

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen

1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

 
Det innebär att Munkskänkarna behöver serveringstillstånd eftersom man bryter mot punkt 3 och förmodligen även mot punkt 1 då det inte är enstaka tillfällen.

Vad jag förstår har man inte serveringstillstånd men kunde ha fått.

Lagen igen:

Tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker enligt 6 och 7 §§ kan meddelas stadigvarande eller för enstaka tidsperiod.

Och igen:

Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåten under förutsättning att
1. arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum, eller
2. de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses erbjudas.


Kommunen har ju startat en utredning och om tidningens uppgifter är korrekta lär den sluta med att föreningen polisanmäls för brott mot alkohollagen. Sedan får polis och åklagare utreda frågan.

Men det har också konsekvenser för restaurangskolan och kommunen.

I lagen talar man om vem som är lämplig att få ett tillstånd.

Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständligheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag. 

Och att "låna ut" en lokal som har tillstånd till någon som inte har tillstånd är enligt min uppfattning att bryta mot lagen. Försvårande är att det skett regelbundet under längre tid.

En intressant punkt i lagen är kapitel 9 paragraf 18 punkt 2.

En kommun ska återkalla ett serveringstillstånd om

2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit. 


Skolan (tillståndshavaren) har ju vetat om att Munkskänkarna varit där. Borde för att kunna ha tillstånd känna till lagen och vet därmed att man bryter mot den.

Säger man att inte kände till lagen är detta också skäl till att dra in tillståndet då man är uppenbart olämplig att ha tillstånd.

Hade en vanlig resturang uppfört sig som kommunen hade tillståndet rykt direkt och jag kan inte se att nämnden för Individ & Familjeomsorg har något annat val än att dra in serveringstillståndet för restaurangskolan.Inga kommentarer: