onsdag, september 14, 2011

Insändare om närsjukvården i Falkenberg

Häromdagen stod det en insändare i Hallands Nyheter (HN) där det påstods att Närsjukvården i Region Halland skulle lägga ner vårdcentralen Gruebäck/Hjortsberg i Falkenberg.

Inget kunde vara mer fel. Vi satsar på den.

Idag svarar jag och nämndens vice ordförande Kerstin Zander (S) i HN.

Här är vårt svar.

Vi satsar på vårdcentralen Gruebäck/Hjortsberg i Falkenberg

Som ordförande och vice ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, läser vi din insändare med stort intresse men känner inte igen oss i den beskrivning av den verksamhet vid den offentligt drivna vårdcentralen Gruebäck/ Hjortsberg som du ger.

Det finns inga planer på att lägga ner varken vårdcentralen eller den verksamhet som bedrivs där. Tvärt om, just nu pågår en genomgående ombyggnation. Syftet med ombyggnationen är att anpassa lokalerna så att de blir mer ändamålsenliga för den vård vi erbjuder falkenbergarna.  Detta är kanske den mest uppenbara av de förbättringar som genomförs och genomförs under året men inte den enda. Tidigare i våras infördes till exempel en dropin-mottagning för att ytterligare förbättra servicen till invånarna i Falkenberg. 

Vår uppfattning är att personalen, såväl läkare som andra yrkesgrupper som är verksamma på vårdcentralen, utför ett arbete med en genomgående hög kvalitet. Vi kan dessutom berätta att man vid Gruebäck /Hjortsberg under hösten får förstärkning av ytterligare fast anställda läkare.

Vi vill klargöra att specialistvården i Falkenberg är en del av Hallands Sjukhus Varberg och inte Närsjukvården. Den delen av insändaren kan vi därför inte uttala oss om. 

Om du och din familj på något sätt är missnöjda med den verksamhet som bedrivs vid Gruebäck/Hjortsberg så ber vi dig kontakta chefen för vårdcentralen så att saken kan redas ut.

Tommy Rydfeldt (FP), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård Halland
Kerstin Zander (S), vice ordförande i Driftnämnden Närsjukvård Halland

Inga kommentarer: