tisdag, mars 09, 2010

Hur tänker du Johan Pehrson?

I sin blogg gör Folkpartiets talesman i rättsfrågor Johan Pehrson (bilden) ett oerhört konstigt angrepp på lagrådet därför man säger nej till förslaget att barn under 15 år skall kunna drogtestas.

Lagrådet skriver:

"En grund­läggande princip i svensk straffrätt är nämligen att handlingar som är till skada endast för gärningsmannen själv inte bör bestraffas. Som exempel kan nämnas att försök till självmord inte är straffbart."

"Ett barn under 15 år riskerar inte någon straffrättslig påföljd om det ertappas med att ha konsumerat narkotika, men av det anförda framgår att gärningens straffvärde är lågt. Mot denna bakgrund gäller det att väga på ena sidan det intrång i den person­liga integriteten som det innebär för barnet att tvingas urinera under övervakning och på andra sidan den fördel som barnet kan ha av att gå med i ett vårdprogram mot narkotikamissbruk."


Men Johan Pehrson kallar lagrådets åsikter och skydd för ett barns integritet för stolpskott. Och han går till personangrepp på domarna och insinuerar att de skulle var drogliberaler från 70 och 80 talet och därför har något form av egenintresse och inte ser till lagstiftning och praxis.

Detta påstående är oerhört och en kränkning av svenska domarkåren.

Johan Pehrson måste tänka om. Åsikter och språkbruk hör inte hemma i liberala Folkpartiet.

SvdLiberatiLiberati