torsdag, april 07, 2016

Budget för Region Halland 2017 med många satsningar

Igår ställde sig regionstyrelsen i Region Halland bakom majoritetens förslag till budget 2017. Slutligt beslut tas i regionfullmäktige 27 och 28 april.

Några saker värda att nämna:

- Skatten hålls oförändrad, 10.82.

- Inga patientavgifter höjs.

- Satsningar fortsätter på kollektivtrafiken. För 2017 kommer regionen lägga 438,4 miljoner kronor för det underskott som trafiken ger. Det blir mer tåg och bussar i Halland.

- Tillväxtstrategin kompletteras med den tredje dimensionen av hållbarhet- ekologisk hållbarhet.

- Flera kultursatsningar görs. Bland annat startas en sydsvensk danssatsning. Man börjar också arbeta med ett projekt kring små barns språkutveckling. Den kan skilja mycket och tanken är att bibliotekarier skall arbeta med barns läsande. Även pengar för en fristadskonstnär sätts av. En motion från Liberalerna bifölls häromåret och nu sätts pengar för att en förföljd konstnär skall kunna komma till Halland.

-  Även sjukvården satsas det på. Allt från fler ST läkare till standardiserade vårdförlopp.

I budgeten finns också pengar för utveckling av vården. Det gör det möjligt för regionstyrelsen att fatta beslut både att införa sprutbyte och ökad fosterdiagnostik, så kallade KUB och NIPT tester.

Budgeten är i balans.

Vill du veta mer? Tryck här.