torsdag, februari 19, 2015

Det är dags att ta nästa steg för att minska tobaksanvändningen

Regeringen har kommit med en del förslag för att begränsa användningen av tobak, förslag en utredning skall titta på. Bland annat förbud att röka på en del allmänna platser samt det som uppmärksammats kanske mest, förbud att röka på uteserveringar.

Jag är något förvånad över att personer, främst på allianskanten, kritiserar regeringens utspel.

Rökförbud på allmänna platser finns i många länder i Europa men även i Australien, Kanada, USA och Nya Zeeland.

Varför skall man ha rätt att röka på en lekplats?

Varför skall en gäst som beställt in mat på en uteservering få rök i ansiktet från bordet intill därför att vinden blåser så och de inte vill ta hänsyn?

Skall gästen som vill äta flytta in i restaurangen eller skall rökarna gå någon annanstans och röka?

Människor skall ha frihet att göra sina egna val. T.ex röka så länge detta är tillåtet. Men den egna friheten får aldrig ta ifrån någon annans frihet.

Cigarettpaket - Australien
När man står på perrongen för att att Stockholmståget kan ibland rena rökorgien utbrista. Passagerarna vet att nu kan man inte röka på några timmar och alla passar på på samma tid. Vilken frihet är viktigast? Rökarnas att få röka just där, eller min att slippa passiv rökning?

Målsättningen bör vara att avskaffa tobaken i Sverige och för att nå dit bör man ta steg efter steg. Förebyggande är viktigast så att unga aldrig börjar röka. Hjälp att sluta år också viktigt samt att genom att hålla högt pris och göra det besvärligare att röka få fler att vilja sluta.

Jag ser också som sjukvårdspolitiker en minskad tobaksanvändning som ett sätt att förbättra folkhälsan.

KOL är ett bra exempel. Läs mer här. Det är en lungsjukdom som 500-700.000 svenskar har. Ca: 3000-3500 personer avlider i sjukdomen varje år.

Huvudsakliga orsaken till KOL är rökning. Vid 75 års ålder har 50% av rökarna KOL. Om rökning försvann skulle KOL minska drastiskt vilken skulle både spara pengar och liv.