tisdag, oktober 06, 2015

Kolla vårdcentral har nu passerat 1000 vårdpoäng

Siffrorna för antalet listade på vårdcentralerna i Halland har nu kommit för september.

Glädjande är att Närsjukvårdens vårdcentraler fortsätter att öka sin listning. I september med 162 vårdpoäng.

Kolla vårdcentral som öppnade 17 november 2014 har nu kommit över 1000 vårdpoäng och hamnar på 1073 vårdpoäng. Bra gjort på lite över 10 månader. Bra gjort med tanke på att byggnationen bara börjat. Under 2016 blir många bostäder klara.

Det tyder på att människor som inte bor i nya Kolla Parkstad har hittat till vårdcentralen.

Fotnot: Storleken på en vårdcentral mäts i vårdpoäng då man beroende på ålder har olika vårdpoäng. Barn 0-6 och vuxna över 65 ger extra tillskott av vårdpoäng. Från 1 januari 2016 ändras systemet och nya åldersklasser tillkommer.

Nej till bergtäkt i centrala Kungsbacka

Under 2010 kom ett företag och markägare in med en önskan till Kungsbacka kommun om att skapa en bergtäkt mitt i centrala Kungsbacka och hugga ner ett berg, Bräckaberget.

Berget ligger vid f.d Beiersdorfs lokaler som idag har bland annat Mediq och Fortum som hyresgäster.

Men det ligger också 1000 meter från det stora bostadsområdet i Varla och 1700 meter från nya bostadsområdet i Björkris. Dessutom finns det bostäder runt om berget.

Berget markerat med rött kryss
Idén var absurd då och är det fortfarande. Skall vi ha en bergtäkt i centrala Kungsbacka de närmaste 20 åren?

Bakom idén stod ledande centerpartister och partiet var utåt inte negativt. I valet 2010 gick man också på en rejäl smäll. I valdistriktet runt om halverades partiet medans Folkpartiet och Miljöpartiet, som sa klart nej,
ökade kraftigt.

Man vill gärna vara alliansens gröna röst men för trovärdighet måste man vara det även när centerpartiska markägare är inblandade.

Kungsbacka kommun sa nej men nu är man på gång igen och försöker köpa upp bostäder runt omkring Man har också informerat kommunen. Och vad säger Centerpartiet denna gång? Alliansens gröna röst?

Såhär beskrivs området i Kungsbackas naturvårdsplan:

"Bräckaberget längst i söder är bevuxet med ekskog. Jordmånen är kalkhaltig
och örtfloran mycket rik. Bl a förekommer trollsmultron, kungsmynta, gaffelbräken,
hällebräken, desmeknopp samt rikligt med blåsippa. I nordvästra
delen av området finns betade hagmarker. Där växer bl a spåtistel, rödklint,
kattfot, stor blåklocka. Förmodligen kommunens rikaste förekomst
av gullviva.


Förutsättningarna är goda för rörligt friluftsliv i form av t ex bär- och
svampplockning samt strövande.
 

Bedömning

Ett område med mycket stora biologiska värden som framförallt är knutna
till ädellövskogen. Området i övrigt har betydelse för friluftsliv och landskapsbild."


Min uppmaning är att lägg ner tankarna på bergtäkt i centrala Kungsbacka. Det är dumt, absurt och i direkt i strid med stora naturvärden. Det kommer skapa stora bullerproblem och avgasproblem från de bilar som behöver hämta krossad sten.

Bergtäkt i centrala Kungsbacka, hur tänkte man där?