tisdag, oktober 06, 2015

Nej till bergtäkt i centrala Kungsbacka

Under 2010 kom ett företag och markägare in med en önskan till Kungsbacka kommun om att skapa en bergtäkt mitt i centrala Kungsbacka och hugga ner ett berg, Bräckaberget.

Berget ligger vid f.d Beiersdorfs lokaler som idag har bland annat Mediq och Fortum som hyresgäster.

Men det ligger också 1000 meter från det stora bostadsområdet i Varla och 1700 meter från nya bostadsområdet i Björkris. Dessutom finns det bostäder runt om berget.

Berget markerat med rött kryss
Idén var absurd då och är det fortfarande. Skall vi ha en bergtäkt i centrala Kungsbacka de närmaste 20 åren?

Bakom idén stod ledande centerpartister och partiet var utåt inte negativt. I valet 2010 gick man också på en rejäl smäll. I valdistriktet runt om halverades partiet medans Folkpartiet och Miljöpartiet, som sa klart nej,
ökade kraftigt.

Man vill gärna vara alliansens gröna röst men för trovärdighet måste man vara det även när centerpartiska markägare är inblandade.

Kungsbacka kommun sa nej men nu är man på gång igen och försöker köpa upp bostäder runt omkring Man har också informerat kommunen. Och vad säger Centerpartiet denna gång? Alliansens gröna röst?

Såhär beskrivs området i Kungsbackas naturvårdsplan:

"Bräckaberget längst i söder är bevuxet med ekskog. Jordmånen är kalkhaltig
och örtfloran mycket rik. Bl a förekommer trollsmultron, kungsmynta, gaffelbräken,
hällebräken, desmeknopp samt rikligt med blåsippa. I nordvästra
delen av området finns betade hagmarker. Där växer bl a spåtistel, rödklint,
kattfot, stor blåklocka. Förmodligen kommunens rikaste förekomst
av gullviva.


Förutsättningarna är goda för rörligt friluftsliv i form av t ex bär- och
svampplockning samt strövande.
 

Bedömning

Ett område med mycket stora biologiska värden som framförallt är knutna
till ädellövskogen. Området i övrigt har betydelse för friluftsliv och landskapsbild."


Min uppmaning är att lägg ner tankarna på bergtäkt i centrala Kungsbacka. Det är dumt, absurt och i direkt i strid med stora naturvärden. Det kommer skapa stora bullerproblem och avgasproblem från de bilar som behöver hämta krossad sten.

Bergtäkt i centrala Kungsbacka, hur tänkte man där?

Inga kommentarer: