torsdag, februari 27, 2014

Gratis kollektivtrafik ökade inte resandet

För ett år sedan infördes nolltaxa på kollektivtrafiken i Estlands huvudstad Tallinn.

Syftet var att öka resandet och minska utsläppen. Prognosen var att man skall få 20% fler resanden.

Man såg det också som en satsning på de som hade låga inkomster då kostnaden för kollektivtrafiken inte skulle hindra dem från att resa till ett jobb.

Ett år senare har forskare vid svenska KTH gjort en utvärdering. Refereras här.
Artikel i Metro här.

Och den visar det som sådana brukar visa. Resandet har i princip inte ökat. Ökningen är 3% men om man tar bort saker som ökat antal turer, nya bussfiler osv stannar ökningen på 1,2%.

En effekt man kan se är att invånare minskat att gå och tagit kollektivtrafik kortare sträckor.

Den positiva effekt man kunde se är att just personer i områden med låga inkomster har ökat sitt resande. Så det målet tycks ha uppnåtts till viss del.

Kuriosa är att turister eller besökande måste betala. Man måste bo och betala skatt i Tallinn för att få gratis kollektivtrafik.

Gratis kollektivtrafik, eller gratis för vissa grupper, är populära politiska löften. Men det finns oftast lite stöd i forskning. Att nu en så stor stad som Tallinn (400.000 invånare) infört det ger ju bra underlag att bedöma hur sådana förslag slår.

När man frågar människor varför de inte åker kollektivtrafik så är svaren främst att det tar för lång tid, passar inte deras tider, dålig komfort osv. Priserna är oftast inte det man tar upp först.

Det finns ett mer obekvämt sätt för politiker att öka kollektivtrafiken och det är att hindra biltrafiken. T.ex genom att ha färre p-platser, höga p-avgifter och som i Göteborg, trängselskatt.

Häromdagen redovisades att kollektivtrafiktaxorna höjts kraftigt de senaste åren. Men där man har snabb kollektivtrafik och det kostar att parkera ökar resandet, trots prishöjningarna.

Öresundståget upplever många är dyrt att pendla med men resandet har fördubblats sedan 2009, trots prishöjningar.

Jag tror dock att man som tåg och flyg kan rabattera och ge gratisresor under lågtrafik när färre åker. Det kan öka resandet på marginalen under förutsättning att inte fler tåg och bussar behöver sättas in.

Och om man som några städer i Europa gjort gör centrum till bilfritt är gratis bussar från en pendelparkering nog en nödvändighet för att få acceptans.

Gratis är alltid trevligt att lova istället för t.ex trängselskatt. Men inget är gratis, det betyder bara att någon annan betalar.


onsdag, februari 26, 2014

Projekt för ökad tillgänglighet på Region Hallands vårdcentraler

Tyvärr får både förvaltning och vi politiker ibland klagomål från allmänheten vad gäller regionens egna vårdcentraler och tillgänglighet.

Det händer också att vi får positiva reaktioner då allt fungerat bra, och då brukar jag uppmana till att skriva dagens ros i tidningen. Alla behöver veta om när man gör något bra.

Så det är ingen entydig bild vi möter, många gör ett fantastiskt jobb och lämnar förstklassig service, men det är tillräckligt många klagomål för att ta tag i frågan på allvar.

Exempel vi får höra är att det går inte att beställa tid över disk, man måste ringa. Så då kan man ta mobilen, gå utanför vårdcentralen och ringa in. Eller så byter man vårdcentral.

Likaså att tider då man skall bli uppringd är slut. Hur kan det ske? Eller en av de vanliga, ring för tid imorgon. Och jag frågar mig varför? Ge en tid direkt.

Jag fick också ett klagomål från en person som gick på drop in och fick veta att drop in tider är slut? Hur kan de vara slut? Det är ju drop in?

Förvaltningen har nu startat ett projekt där varje vårdcentral skall ta fram lösningar för att öka tillgängligheten.

Detta projekt redovisades på onsdagen för Närsjukvårdsnämnden. Projektet löper under våren och de kommer vara intressant att följa.

Jag är tyvärr övertygad om att regionens vårdcentraler tappat listade för att man inte varit tillräckligt bra på tillgänglighet och bemötande.  Förhoppningsvis skall vi kunna ändra på detta nu.

För mig är det givet att den som är akut sjuk, men inte behöver det stora sjukhusets resurser, skall få en tid eller bedömning redan dag ett. Bedömning kan ske per telefon efter att man diskuterat behovet av att träffa läkare eller dylikt. Det skall också vara lätt att få kontakt.
                                                                                                                                                                               

Närsjukvården i Halland tar fram strategi för HBT frågor

I Januari så blev Särö vårdcentral den första i Halland som blev HBT diplomerad.


Det innebär att är att man skall ha kunskap om Homo, bi och transpersoner (HBT) kännedom om HBT-personers hälsosituation och rättigheter samt en medvetenhet om heteronormativitet är en förutsättning för ett professionellt och gott bemötande.

Initiativet kom från vårdcentralen själv.

Det är viktigt att gå vidare och öka kunskapen i verksamheten kring HBT frågor. Inte minst för att kunna uppfylla målet som Region Halland har om jämlik vård.

Vid Närsjukvårdsnämndens sammanträde idag beslöts att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för fortsatt arbete med HBT frågor.

söndag, februari 23, 2014

Medicinsk fotvård handlas upp - ökad valfrihet

Nu har det lagts ut en upphandling som gäller medicinsk fotvård. Bakgrunden är ett beslut av Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland att öka antalet vårdgivare när det gäller medicinsk fotvård och därmed också valfriheten.

Den grupp som främst behöver denna fotvård är diabetiker och personer med psoriasis. Men även andra grupper kan komma ifråga. T.ex personer med cirkulationsrubbningar.

Praktiskt går det till så att vårdcentralen remitterar och patienten betalar bara patientavgift. Har man nått upp till högkostnadsskydd är behandlingen gratis.

Upphandlingen är enligt lagen om valfrihet, LOV. Detta innebär att vårdgivare kan ansluta sig efterhand.

Betalningen de får är 450 kr per behandling exklusive patientavgift.

Jag hoppas många privata vårgivare ansluter sig så patienterna får 4-5 olika vårdgivare att välja på i varje kommun. Ökad valfrihet för patienterna.

PS! Gäller bara patienter som är listade på regionens vårdcentraler. De privata får själva ta fram vårdgivare för sina patienter. DS!