onsdag, februari 26, 2014

Närsjukvården i Halland tar fram strategi för HBT frågor

I Januari så blev Särö vårdcentral den första i Halland som blev HBT diplomerad.


Det innebär att är att man skall ha kunskap om Homo, bi och transpersoner (HBT) kännedom om HBT-personers hälsosituation och rättigheter samt en medvetenhet om heteronormativitet är en förutsättning för ett professionellt och gott bemötande.

Initiativet kom från vårdcentralen själv.

Det är viktigt att gå vidare och öka kunskapen i verksamheten kring HBT frågor. Inte minst för att kunna uppfylla målet som Region Halland har om jämlik vård.

Vid Närsjukvårdsnämndens sammanträde idag beslöts att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för fortsatt arbete med HBT frågor.

Inga kommentarer: