torsdag, februari 27, 2014

Gratis kollektivtrafik ökade inte resandet

För ett år sedan infördes nolltaxa på kollektivtrafiken i Estlands huvudstad Tallinn.

Syftet var att öka resandet och minska utsläppen. Prognosen var att man skall få 20% fler resanden.

Man såg det också som en satsning på de som hade låga inkomster då kostnaden för kollektivtrafiken inte skulle hindra dem från att resa till ett jobb.

Ett år senare har forskare vid svenska KTH gjort en utvärdering. Refereras här.
Artikel i Metro här.

Och den visar det som sådana brukar visa. Resandet har i princip inte ökat. Ökningen är 3% men om man tar bort saker som ökat antal turer, nya bussfiler osv stannar ökningen på 1,2%.

En effekt man kan se är att invånare minskat att gå och tagit kollektivtrafik kortare sträckor.

Den positiva effekt man kunde se är att just personer i områden med låga inkomster har ökat sitt resande. Så det målet tycks ha uppnåtts till viss del.

Kuriosa är att turister eller besökande måste betala. Man måste bo och betala skatt i Tallinn för att få gratis kollektivtrafik.

Gratis kollektivtrafik, eller gratis för vissa grupper, är populära politiska löften. Men det finns oftast lite stöd i forskning. Att nu en så stor stad som Tallinn (400.000 invånare) infört det ger ju bra underlag att bedöma hur sådana förslag slår.

När man frågar människor varför de inte åker kollektivtrafik så är svaren främst att det tar för lång tid, passar inte deras tider, dålig komfort osv. Priserna är oftast inte det man tar upp först.

Det finns ett mer obekvämt sätt för politiker att öka kollektivtrafiken och det är att hindra biltrafiken. T.ex genom att ha färre p-platser, höga p-avgifter och som i Göteborg, trängselskatt.

Häromdagen redovisades att kollektivtrafiktaxorna höjts kraftigt de senaste åren. Men där man har snabb kollektivtrafik och det kostar att parkera ökar resandet, trots prishöjningarna.

Öresundståget upplever många är dyrt att pendla med men resandet har fördubblats sedan 2009, trots prishöjningar.

Jag tror dock att man som tåg och flyg kan rabattera och ge gratisresor under lågtrafik när färre åker. Det kan öka resandet på marginalen under förutsättning att inte fler tåg och bussar behöver sättas in.

Och om man som några städer i Europa gjort gör centrum till bilfritt är gratis bussar från en pendelparkering nog en nödvändighet för att få acceptans.

Gratis är alltid trevligt att lova istället för t.ex trängselskatt. Men inget är gratis, det betyder bara att någon annan betalar.


Inga kommentarer: