onsdag, februari 26, 2014

Projekt för ökad tillgänglighet på Region Hallands vårdcentraler

Tyvärr får både förvaltning och vi politiker ibland klagomål från allmänheten vad gäller regionens egna vårdcentraler och tillgänglighet.

Det händer också att vi får positiva reaktioner då allt fungerat bra, och då brukar jag uppmana till att skriva dagens ros i tidningen. Alla behöver veta om när man gör något bra.

Så det är ingen entydig bild vi möter, många gör ett fantastiskt jobb och lämnar förstklassig service, men det är tillräckligt många klagomål för att ta tag i frågan på allvar.

Exempel vi får höra är att det går inte att beställa tid över disk, man måste ringa. Så då kan man ta mobilen, gå utanför vårdcentralen och ringa in. Eller så byter man vårdcentral.

Likaså att tider då man skall bli uppringd är slut. Hur kan det ske? Eller en av de vanliga, ring för tid imorgon. Och jag frågar mig varför? Ge en tid direkt.

Jag fick också ett klagomål från en person som gick på drop in och fick veta att drop in tider är slut? Hur kan de vara slut? Det är ju drop in?

Förvaltningen har nu startat ett projekt där varje vårdcentral skall ta fram lösningar för att öka tillgängligheten.

Detta projekt redovisades på onsdagen för Närsjukvårdsnämnden. Projektet löper under våren och de kommer vara intressant att följa.

Jag är tyvärr övertygad om att regionens vårdcentraler tappat listade för att man inte varit tillräckligt bra på tillgänglighet och bemötande.  Förhoppningsvis skall vi kunna ändra på detta nu.

För mig är det givet att den som är akut sjuk, men inte behöver det stora sjukhusets resurser, skall få en tid eller bedömning redan dag ett. Bedömning kan ske per telefon efter att man diskuterat behovet av att träffa läkare eller dylikt. Det skall också vara lätt att få kontakt.
                                                                                                                                                                               

Inga kommentarer: