torsdag, januari 17, 2013

Uppdrag Granskning vågade utmana etablerad "sanning"

Janne Josefsson och redaktionen på Uppdrag Granskning (UG) visste att det skulle bli ett ordentligt liv när man granskade det som kallas barnfattigdom.

När man läser en del kritik mot reportaget så tror jag inte att vi sett samma program. Därför man bemöter UG lite överlägset, med starka uttryck och gör anklagelser om att de går någons ärende.

Malin Krutmeijer skapar i Aftonbladet också ett eget fattigdomsbegrepp:

"Men fattigdom handlar också om risken att bli utestängd från ett normalt liv. I dagens Sverige måste nog ett barn ha tillgång till en dator och internet, och en mobiltelefon får betraktas som nödvändig rent socialt. För att kunna göra läxorna måste du ha en dator."

Ingenstans i reportaget ifrågasätter man att det finns socialt utsatta barn i Sverige. Däremot ifrågasätter man både siffror och kampanjer från de tre organisationerna Rädda Barnen, Bris och Majblomman. Precis så journalister skall arbeta. Granska och ifrågasätta.

Representanter för organisationerna får ju också chans att bemöta och den som klarar det bäst är Kattis Ahlström på Bris. Majblommans generalsekreterare Lena Holm är en total katastrof.

Varför kommer denna kritik mot UG?

Jo det är många politiker, partier, enskilda debattörer och organisationer som har investerat kraft och prestige i begreppet barnfattigdom. Alla dessa har också utan att ifrågasätta använt sig av siffror som de tre granskade organisationerna tagit fram.

Man har inte ifrågsatt att de som inte hämtade ut glasögon ena året var 40% för att nästa år vara 11%, en påstådd ökning. (Majblommans påståenden).

Det är givetvis så att det finns politiker och debattörer som vill att Sverige skall se ut såhär. Det är den bild man vill ge av ett hårt Sverige där klyftorna ökar och vi låter barn bli fattiga.

Och de tre organisationerna utnyttjar, förmodligen medvetet, begreppet barnfattigdom för att höras i debatten, skapa intresse för sin organisation men också för att få in pengar.

Barnfattigdom är ett begrepp som blir väldigt snävt. Det blir en fråga som enbart devalveras att handla om ekonomi. Och om vi gör jämförelser med länder i t.ex Afrika blir begreppet fattig lite knepigt. Och vad är en fattig person?

Ett barn kan vara oerhört socialt utsatt även om ekonomin i familjen är god. Missbruk av olika slag, psykisk sjukdom eller sexuella övergrepp skapar en utsatthet där barnet far illa trots att ekonomin är god.

Vi borde kunna vara överens om att det finns barn som både mår illa och far illa i dagens Sverige. Som på olika sätt är socialt utsatta.

Och det är detta vi borde diskutera. Inte begränsa det till ekonomi.

UG har rört om i grytan som kommer få konsekvenser för den framtida debatten. Och det är så som bra journalistik och public service skall vara. Oberoende och granskande även om det vänder upp på ner på debatten.

Läs gärna Fatima Svanås inlägg i samma ämne. Tryck här.

DN1 DN2 EXP1 EXP2 GP SVD1 2

Inga kommentarer: