måndag, januari 14, 2013

Närsjukvårdens ekonomi i balans

Det är glädjande att idag kunna redovisa att Närsjukvården i Region Halland, tandvård och vårdcentraler i egen regi, 2012 visade ett överskott.

Vårdcentralernas överskott är 6,3 miljoner och Folktandvården 714.000 kr. Tandvården ar under 2012 genomfört ett program för kompetensutveckling, utöver ordinarie verksamhet, som finansieras med tidigare överskott. Man hade därför rätt att redovisningsmässigt gå 8 miljoner back. Men själva verksamheten är i balans.

Det är mycket glädjande att båda grenarna av Närsjukvården förbättrat sitt resultat jämfört med 2011 och vänt underskott till överskott.

Det kommer behövas göras ytterligare effektiviseringar, för att bland annat kunna göra nya satsningar, men också för att kunna möta ökat tryck på sjukvården. Vi kan inte med tanke på regionens ekonomi räkna med att alla kostnadsökningar för vårdcentralerna täcks genom en höjd hälso- och sjukvårdpeng varje år.

Men det är mycket lättare att göra effektiviseringar utifrån en ekonomi i balans.

Hur har man nått en ekonomi i balans? Det är inga beslut där en åtgärd sparar pengar utan är mindre vardagsåtgärder. Ibland kan ju en åtgärd verka för liten för att det skall göra skillnad. Men 100 åtgärder på 30.000 var är faktiskt 3 miljoner kronor.

Nämnden har också varit tydlig i sina beslut och arbetat mycket med ekonomi och uppföljning. Förvaltningen, både centralt och ute i verksamheten, har på ett föredömligt sätt verkställt besluten och lämnat bra redovisningar.

För hela pressmeddelandet tryck här.

Inga kommentarer: