lördag, januari 19, 2008

Stolligheter

Morgonens tidningsläsning visar hur snett det kan gå ibland när människor inte tänker eller slutar tänka.

Män är djur, sa ROKS ordförande Ireen von Wachenfeldt. Givetvis stor skandal och hon fick avgå.

Nu uttalar hon sig igen och vill förtydliga sitt uttalande. Män är värre än djur, borde hon ha sagt enligt intervjun.

Och det var bättre?

Och i Stockholms läns landsting har man slösat bort en halv miljard kronor, enligt en artikel på debattsidan i Svenska Dagbladet. Tänk vad mycket vård man fått för dessa pengar.

Tidningen rapporterar också om att en vårdcentral vägrat att lista en patient. Vilket strider mot reglerna.

Enligt Vårdval Stockholm är det fritt val. Men jag vet att läkare och andra tycker detta är fel. Men lägg då ner verksamheten och ta inte emot samhällets pengar. Det är kundval/vårdval och inte läkarens val att fritt välja patienter.

Svd rapporterar också att kulturpersonligheter i Chile stöddemonstrerar för Tito Beltran. Dessa är givetvis väl insatts i händelsen och rättegången? Eller han kan bara inte ha gjort det?

Slutligen har, enligt DN och Sydsvenskan, datainformation försvunnit i Storbritannien. För vilken gång i ordningen på ett år?

Det visar klart på den sårbarhet som insamlande av information har. Och att vi skall vara försiktiga med vad vi registrerar.

Kungsbacka Posten rapporterar, finns inte på nätet, att Västtrafik vill registrera våra resvanor med kollektivtrafik. Och spara dessa med personnummer och allt. Så man ser hur varje person reser. Givetvis har Datainspektionen avslagit detta men Västtrafik har den dåliga smaken att överklaga.

Om inte ledningen för Västtrafik stoppar dessa stolligheter måste ägarna och de politiker som företräder dem göra det.

Uppdatering 13.58

Läste Göran Skytte i Svd. Utan att lägga synpunkter på hans artikel i övrigt blev jag intresserad om kurserna i strippstångsdans, sadomasochism och hur man skär sig i armarna på ett säkert sätt i Malmö, var en tidningsanka eller sanning.

Till min förvåning tycks det vara sant.
Jag har inget emot att människor vill lära sig strippa eller utforska sina BDSM fantasier. Men knappast på skattebetalarnas bekostnad.

Vad gäller att skära sig och en kurs i det är det verkligen dåligt omdöme. En person som tydligen är totalt okunnig vad detta innebär har hittat på det.


I Sydsvenskan
uttalar sig en Anders Carlsson som förklarar det något kontroversiella ämnesvalet för kursen med att det inte behöver vara konstigare att skära sig än att vara fakir.

– Det är ett intressant ämne att utforska under kontrollerade former.

Anders Carlsson är en värdig vinnare i tävlingen veckans stolle.

torsdag, januari 17, 2008

Äntligen är det bevisat

Jag har alltid vetat det men nu finns det vetenskapligt bevisat. De som röstar på folkpartiet och moderaterna är kunnigare än de som röstar på socialdemokraterna. Påståendet kommer från professorn Sören Holmberg.

Skämt åsido, det som är allvarligt i hans undersökning är att 55 procent av de tillfrågade i en undersökning kunde inte svara på vilka som satt i regeringsställning inför valet 2006. Det är nästan som man inte tror det är sant.

Jag skulle vilja se undersökningen i detalj. För de kan ju vara så att en hel del trodde att miljöpartiet och vänsterpartiet också satt i regeringen. Att vara så kallat samarbetsparti är ju lite av ett politiskt vakuum. Man är med, har viss påverkan men sitter inte i regeringen.

Jag hoppas inte socialdemokraterna utnyttjar okunnigheten hos väljarna. Att det är därför som de vägrar redovisa sin politik.

Och när Mona Sahlin pressades började hon prata om sanning och konka i en mörk källare. Men det är kanske så det går till när Lars Ohly, Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson träffas.

Sanning eller konka säger Ohly? Sanning säger Peter Eriksson. Skall vi begära utträde ur EU?, frågar Ohly. Äh, ge mig en kyss istället.

För skall dessa tre partier prata politik lär det inte bli kramar och kyssar. Säg bara ord som friskolor, läxor betyg, fastighetsskatt, jobbavdrag, 200 000 nya jobb i offentlig sektor, EU, kärnkraft, jobbpolitik. Och tänk sedan på hur dessa tre skall få ihop en politik.

Och tänk sedan regeringssamverkan. Vem som skall ha det ihop det med vem?

Mona Sahlin kan ju försöka skämta om det men en dag kommer frågan i TV inför valet. Inte en gång utan gång på gång.

Är det då kanske leken Ryska posten som kommer bli hennes svar och modellen för vänsteralliansens samarbete?

För henne tycks ju klara besked bara vara en lek och inget väljarna har rätt att kräva.

PS! För några år sedan fanns ett program i TV med Lill-Babs som programledare. "Vem tar vem" hette det. Kanske en bra lek för Ohly, Sahlin, Eriksson och Wetterstrand?. Lill-Babs kanske ställer upp igen? DS!

AftonDagenSvdSvd2DN

onsdag, januari 16, 2008

Regleringspartiet Socialdemokraterna

Hos socialdemokraterna sitter det så oerhört djupt att människor inte klarar av att göra sina egna val.

Staten, kommunen och landstinget är så mycket bättre på detta. Och vem företräder dessa? Jo politikern.

Så politiker vet bäst.

Förmodligen är det arvet som spökar då man skulle informera socialism på demokratisk väg. Man är lite förtjusta i femårsplaner och politiskt besluta hur allt skall vara. Och man tror att bara riksdag eller lokalt fullmäktige beslutar att så skall det bli, så blir det så.

Men nu har ju kapitalismen och marknadsekonomin vunnit. Mona Sahlin står inte i talarstolen i riksdagen och vill införa socialism.

Men lite reglering kan vi väl få, tycker Mona.

Att konkurrensutsätta Apoteket är en sådan där fråga där socialdemokraternas magkänsla säger at det måste vara fel.

Argumenten emot konkurrensutsättning är dåliga och man struntar i dålig service, öppettider och tillgänglighet. Det måste bara vara fel. Tänk om de blir tre kedjor som kämpar om kunderna. Men är det bättre med en som har monopol? Ja tycker (s), för staten som vet allt äger ju.

Sjukvården är ett annat område där man inte vill förstå att en hel del av sjukvårdens problem är ju att den planeras och organiseras enligt sovjetisk planekonomisk modell. Den är ofta budgetstyrd och man planerar efter vad landstinget tror och vill skall hända. Ofta blir det inte så utan medborgare behagar bli sjuka utan att uppfylla planerna. Man kan dessutom bli sjuka i fel sjukdom. Vilket problem, suck.

Och sjukhusen går med överskridande eller är fullbelagda. Femårsplanen fungerar inte.

I dagens partiledardebatt i riksdagen var Mona Sahlin där igen.

- Alliansregeringen bryter ned den allmänna och solidariskt finansierade sjukvården och för Sverige allt närmare ett tudelat vårdsystem, sa Mona Sahlin.

Hon syftade då på införandet av Vårdval Stockholm.

I Halland har alliansen och socialdemokraterna införd ett liknande system. Där tycker (s) det är ett bra sätt att få bättre tillgänglighet, bättre bemötande och bättre valfrihet för patienten.

Mona Sahlin (bilden) har mycket att lära av sina halländska partikamrater.

Och vad är Mona Sahlins lösning och alternativ?

Tro det eller inte, mer reglering.
I en debattartikel i Svenska Dagbladet föreslår hon och Ylva Johansson ett nationellt certifieringssystem för vårdgivare.

Som vanligt löser reglering allt.

Och värst av allt är tydligen att vissa personer går till läkare, utnyttjar inte samhällets sjukvård, utnyttjar inte den skatt man betalat utan betalar själv. Så hemskt. Gräddfil, skriker man !!!

Jag har aldrig förstått hur socialdemokraterna kan vara emot att någon helt privat betalar för sitt besök i sjukvården. Eller att en försäkring betalar man själv eller arbetsgivaren löst.

För det första betalar ju denna person två gånger, så skatten personen betalar in kan användas för att ge andra bättre vård. För det andra belastar denna person inte landstingets sjukvård och köerna minskar.

Dessutom så hade socialdemokraterna under alla år vid makten sett till att vi fått en sjukvård utan köer, med bra tillgänglighet, bra bemötande och kvalité så hade aldrig någon gått till läkare vid sidan av systemet.

Gräddfilerna är skapade av socialdemokraterna och lösningen är att ge minst lika bra vård genom landstinget inte förbjuda människor att besöka vilken läkare man vill och betala för det.

Men det är som vanligt och den första paragrafen i det socialdemokratiska partiprogrammet borde vara:

”Det inte alla kan få skall ingen ha och helst skall det förbjudas”.

tisdag, januari 15, 2008

Vägen bort från flumskolan

Under 2008 och 2009 kommer utbildningsminister Jan Björklund (fp) lägga fram förslag efter förslag för att vi skall ta steget bort från flumskolan till en skola som satsar på kunskap.

Socialdemokraterna och de övriga vänsterpartierna får ju då bestämma sig. Är den svenska skolan idag sådan man vill ha den?

Är kunskapen tillräckligt bra? Är det ok med obehöriga lärare? Har eleverna studiero?
Mobbingen är försumbar? Våldet i skolan är obetydligt?

Är svaret ja på dessa frågor så skall man rösta nej till allt som Jan Björklund föreslår. Och kanske rösta för vänsterpartiets förslag att förbjuda läxläsning. Ännu ett steg in i den totala flumskolan.

Idag lämnade Jan Björklund ett förslag om skriftliga omdömen. En så kallad remisspromemoria.

Han föreslår följande:

”Föräldrarna har rätt att få tydlig och skriftlig information om hur det går för deras barn i skolan.

De skriftliga omdömena ska vara obligatoriska i samband med utvecklingssamtalen, men ska även kunna delas ut vid andra tillfällen under skolåret.

Omdömena kommer att vara betygsliknande på så sätt att läraren ska utvärdera elevens kunskapsutveckling i olika ämnen."


- I dag finns det ett förbud mot betygsliknande omdömen. Det förbudet hävs, säger Jan Björklund till TT.

Aftonbladets rubrik på förstadidan på nätet, "Nu införs betyg för 7 åringar", är alltså fel.

Många tror kanske att vi aldrig haft betyg tidigare än årskurs 8. Men jag har fått betyg från årskurs 1-9 och sedan varje termin på gymnasiet. Jag har även fått betyg i ordning och uppförande. Och jag är ju inte lastgammal. Rätt ung om jag får säga det själv (49 år).

Att avskaffa betygen i mellanstadiet och lågstadiet är ett relativt nytt påfund som sammanfaller väl med när det började gå utför med den svenska skolan.

Undrar hur många av Jan Björklunds förslag som socialdemokraterna kommer att vilja riva upp om de vinner valet 2010. Det kan bli en mycket intressant valrörelse. Speciellt som (s) går i otakt med opinionen i skolfrågor.

Apotket behöver konkurrens

Frågan om att få lite konkurrens till Apoteksbolaget lever vidare.

En insändare i lokaltidningen Kungsbacka Posten 12/1 var bra men jag kände jag ville fylla på.

Och i dagens tidning får jag följande publicerat:

Apoteket behöver konkurrens

Jag håller med Johnny Ericsson som skrev i Kungsbacka Posten 12/1. Apoteksbolaget behöver verkligen konkurrensutsättas.

Men det är inte personalens fel alla tokigheter man hittar på centralt. Det senaste är ju att om man har flera recept blir man inte expedierad utan skall sätts sig på nytt och vänta. Mig har det i Kungsbacka hänt två gånger av två att jag helt enkelt glöms bort. När alla som kom efter mig är expedierade har jag gått fram och frågat när det är min tur. Och mina recept hade hamnat i någon korg ingen tittar i.

Likaså är det en chefsfråga att ha rätt bemanning. Inför helger, speciellt storhelger, ökar livsmedelsaffärer och andra butiker kraftigt sin bemanning. Men inte Apoteket. I alla fall inte så mycket det behövs. Då uppstår långa köer. För vi kan ju inte gå till en konkurrent som sköter sig bättre, ännu.

Förhoppningsvis får vi nu en konkurrensutsatt apoteksmarknad tack vare alliansregeringen och socialminister Göran Hägglund (kd). Och fler apotek i Kungsbacka med bättre öppettider.

Hur (s), (v) och (mp) kan vara för detta monopol är obegripligt.

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingspolitiker

KD har målat in sig i ett hörn

I riksdagen anser 6 av 7 riksdagspartier att könsneutrala äktenskap skall införas.

En massiv majoritet. Enda partiet som är emot är kristdemokraterna.

För mig är detta inte en klar politisk och ideologisk fråga i först hand utan en samvetsfråga.

Lösningen på en sådan här fråga borde ju vara att riksdagsledamöterna röstade efter samvete. Jag är säker på att det kan finnas enskilda riksdagsledamöter i andra partier som håller med (kd). Precis om det finns KD politiker i deras partistyrelse som är för könsneutrala äktenskap.

Och lagstiftningen kan tillkomma på ett utskottsinitiativ eller att regeringens lägger en proposition. När denna läggs kan ju de statsråd som kommer från kristdemokraterna avstå från att närvara på sammanträdet.

Men (kd) känner sig uppenbarligen pressade av dåliga opinionssiffror. Man vill kunna visa upp en triumf inför de kärnväljare som finns som tidigare varit kritiska mot vissa inslag i kd-politiken.

Jag tänker på rätten för utländska kvinnor att kunna få abort i Sverige.

Nu föreslås från vissa håll folkomröstning. Givetvis ingen framkomlig väg. Den är inte i närheten av en fråga som avgörs på det sättet. Dessutom skall folkomröstning inte användas för att lösa interna konflikter speciellt när majoriteten i riksdagen är förkrossande.

I en sådan här fråga kan till och med en regering förlora och utan problem sitta kvar. Och det är heller ingen fråga man spräcker regeringen på. Då straffas (kd) oerhört av väljarna.

Jag betvivlar också på att den är en fråga som är avgörande för partivalet för speciellt många.

Men nu har Kristdemokraterna målat in sig i ett hörn. Det hade varit naturligt att man tidigt hade markerat sin linje och sagt att man skulle rösta emot. Men inte sa nej till att frågan behandlades.

Väljarna hade då klart vetat om kd:s linje.

Frågan hade kommit upp i riksdagen och avgjorts. Nu pressas istället (kd) från olika håll och oppositionen kommer att försöka få upp frågan till omröstning.

Nu riskerar man dessutom att åter klassas som ett parti med en massa mörkermän.

DNSvd123Aftonbl123DagenSydsv

Förbud är sällan lösningen

En utredning som tillsatts av den f.d. socialdemokratiska regeringen kommer idag föreslå förbjud på sexistisk reklam.

Det låter ju bra, eller……

Hur vet man vad som är sexistiskt? Går detta att direkt avgöra och skriva in i en lagtext?

När krockar det med yttrandefriheten?

Jag vet inte hur utredaren har tänkt sig att bestraffa sexistisk reklam men det kanske blir åklagare och tingsrätter som blir smakpoliser? Eller blir det den tillsynsmyndighet som utredaren föreslår som skall ha detta jobb?

Folkpartiets Birgitta Ohlsson (bilden), ordförande i Liberala kvinnor, är en stridbar feminist. Men också en sann liberal.

Hon avvisar förslaget och skriver följande i ett pressmeddelande:

” – Sexistisk reklam är korkad - inte kriminell. Att använda sig av sexistisk reklam är obegåvat och pinsamt PR-mässigt. Företag som spelar på stinkande könsrollsfördomar ska få påhälsning av förbannade och medvetna konsumenter, inte av polisen. Jag tror mer på kaxig konsumentmakt och tuff självsanering från näringslivet än stelbent lagstiftning."

Och hon fortsätter:

”- Vi liberaler har alltid gått i främsta ledet mot könsdiskriminering.
Samtidigt är det en liberal uppgift att värna det öppna samhället. Unkna könsrollsuppfattningar kan inte lagstiftas bort. Det krävs målmedveten, modig och massiv opinionsbildning av män och kvinnor."


Hon träffar mitt i prick.

Hoppas jämställdhetsminister Nyamko Sabuni placerar utredarens förslag där det hör hemma, i papperskorgen.

PS! Foto Roland Karlsson DS!

Sydsv12HDDN123

måndag, januari 14, 2008

Jag blev folkpartist igen

Jag är väldigt förtjust i sådana där valbarometrar.

Där man kan testa vilket parti man tillhör.

Testet finns på Axess TV och jag hittade det hos "The only gay in Glasgow"

Den här gången blev testet ännu tydligare. Jag är folkpartist till 98%. Nästan för mycket. Tydligen var det "mina" frågor i testet. Och vilket block jag tillhör är det ingen tvekan om.

Kan man göra om ett gammalt kommunistparti?

Ett gammalt kommunistparti, som numera heter vänsterpartiet, där partiledaren tills nyligen kallade sig kommunist och där det finns personer som fortfarande kallar sig kommunist, kan det genomgå en ”makeover"?

Ett parti det finns personer som tycker Kuba är höjden av demokrati?

Är inte just historien och att man inte kan släppa den själva problemet?

Socialistiskt Venstre (i Norge) och Socialistiskt folkeparti (i Danmark) har varit framgångsrika därför man lämnat kommunismen bakom sig. Något Gudrun Schyman gjorde och förklarade den död.

Men med Lars Ohly dök kommunismen upp igen. Kanske väljarna glömt?

Tycker vänsterpartister det är konstigt att människor frågar sig varför en ideologi som stått för diktatur, förtryck, miljöförstöring och ekonomisk misär inte går hem?

Kanske gör man det, särskilt de som hyllar Kuba och Castro.

Nu skall i alla fall partiet göras om.

Rätt underligt är ju att man inte frågar Sveriges mest populära vänsterpartist, Stig Henriksson från Fagersta, hur han lyckats.

Kanske är hans problem att han inte är kommunist?

DN1234

söndag, januari 13, 2008

Glädjande siffror för folkpartiet

Dagens opinionsmätning i Expressen av Demoskop är väl ingen bra läsning för regeringen och främst för moderaterna, men mycket glädjande för folkpartiet.

Partiet får 9,3 % enligt mätningen. Klart över valresultatet. En Björklundeffekt? Jan Björklund (bilden) har i alla fall anledning att se glad ut.

Men som alltid skall man ta dessa enskilda mätningar med en nypa salt. Oavsett om de går upp eller ner för ett parti.

Men moderaternas trend är under lång tid neråtgående.

Under 20 % i några mätningar och då lär kritiken komma. Den finns där idag men mest i bloggar och på ledarsidor.

Kristdemokraterna lever också farligt. Endast 3 % enligt mätningen.

Om Fredrik Reinfeldt skall vara statsminister efter september 2010 måste han våga utmana. Våga chansa och våga ta risker.

Att i massa frågor närma sig socialdemokraterna som ett nytt arbetarparti är inte den vägen han kan nå framgång. Våga ta strid i frågor där man vet att socialdemokraterna är svaga.

Det är givetvis därför Jan Björklund klart säger nej till att kompromissa bort en ny skolpolitik.

Skolpolitiken är socialdemokraternas svaga kort. Man är oense med (mp) och (v) och går i oerhörd otakt med opinionen.

Fler sådana frågor måste fram där Sahlin lockas fram ur den grotta hon gömmer sig i.

Och har Fredrik Reinfeldt något val? Förlorar han valet 2010 och får under 20% kommer snart avgångskraven och han får söka nytt jobb. Se hur det gick för Ulf Adelsohn efter valet 1985 och Bo Lundgren efter valet 2002.

En offensiv kommer öka förtroendet för regeringen som idag, enligt SKOP inte är så bra.

Förresten är det någon som vet var Pär Nuder befinner sig? Är han kvar i politiken?